Bijzonder verlof: alle soorten op een rij

Hoeveel dagen geef je je werknemer vrij?

vrouw-medewerker-werknemer-blij-kantoor

Bijzonder verlof is verlof dat je medewerker kan opnemen voor persoonlijke omstandigheden. Denk aan trouwen, een overlijden in de familie of een verhuizing. In dit artikel vind je verschillende soorten bijzonder verlof en het gebruikelijke aantal dagen dat iemand hier vrij voor krijgt.

Wat is bijzonder verlof? 

Bijzonder verlof, ook bekend als buitengewoon verlof, zijn vrije dagen die een medewerker kan opnemen voor persoonlijke situaties. Bijzonder verlof kan worden opgenomen in het geval van overlijden, trouwen, jubilea en verhuizen, maar ook bijvoorbeeld voor studiedagen en examens. 

In Nederland is wettelijk bepaald op hoeveel betaalde vakantiedagen je werknemer recht heeft, het wettelijk verlof. Voor bijzonder verlof is dit niet het geval. Je vindt de kaders voor dit verlof dan ook niet in het wetboek, maar in de cao. Als je daar niet mee te maken hebt, leg je zelf afspraken vast in het personeelshandboek of de arbeidsovereenkomst. Bepaal dan hoeveel vrije dagen een medewerker krijgt en of dit betaald of onbetaald is.

Soorten bijzonder verlof

Hoewel er geen regels zijn voor bijzonder verlof, worden in de praktijk dezelfde soorten verlof opgenomen in cao’s en bedrijfsregelingen. Hieronder hebben we de meest voorkomende regelingen voor je verzameld.

Bijzonder verlof bij overlijden

Als er iemand overlijdt in de kringen van je medewerker, dan wil je hem of haar natuurlijk de gelegenheid geven om afscheid te nemen en zaken te regelen. Hoeveel dagen verlof bij overlijden iemand hiervoor krijgt, hangt meestal af van de verwantschapsgraad met de overledene. Dat zit zo:

 • 4 dagen voor echtgenoot/partner en bloed- of aanverwanten in de eerste graad. 

 • 2 dagen voor bloed- of aanverwanten in de tweede graad. 

 • 1 dag voor bloed- of aanverwanten in de derde en vierde graad

Lees meer over verwantschap en het aantal dagen verlof bij overlijden

Bijzonder verlof bij trouwen en jubilea

Als je medewerker zelf gaat trouwen, dan is het gebruikelijk hier een aantal dagen vrij voor te geven. Ook als er een familielid gaat trouwen of een huwelijksjubileum viert, dan krijgen medewerkers hier vaak een vrije dag voor. In het kort zit het met bijzonder verlof voor een huwelijk als volgt:

 • 1 dag voor ondertrouw

 • 2 tot 4 dagen voor huwelijk of geregistreerd partnerschap

 • 1 dag voor het huwelijk 1e en 2e graad familielid

Bij een jubileum kan een werknemer eveneens bijzonder verlof krijgen. Hoe lang dit is, hangt af van het soort jubileum. 

 • Dienstjubileum: afhankelijk van het aantal jaren in dienst, 1 tot 3 dagen vrij.

 • Huwelijksjubileum: meestal 1 vrije dag bij een eigen huwelijksjubileum van 25 of 40 jaar of het huwelijksjubileum van ouders, schoonouders of pleegouders van 25, 40, 50 of 60 jaar.

 Meer weten? Lees alles over verlof bij trouwen of jubilea

Bijzonder verlof bij verhuizen

Gaat je medewerker verhuizen? Dan is daar in de meeste cao’s over opgenomen dat hij of zij 2 vrije dagen krijgt voor het regelen en uitvoeren van de verhuizing. 

Lees meer over verhuisverlof

Bijzonder verlof voor studie of examen

Volgen medewerkers een werkgerelateerde opleiding of cursus waarvoor ze een examen moeten doen? Dan is het gebruikelijk dat iemand de dag van het examen verlof krijgt.

Bijzonder verlof ziekenhuis

De meeste bedrijven hebben in de cao of arbeidsovereenkomst staan dat dit soort bezoeken zoveel mogelijk buiten werktijd moeten worden gepland. Maar dat lukt niet altijd. Als iemand onverwacht onder werktijd naar de of de dokter moet, dan geldt het kortdurend zorgverlof.

Let op: voor zwangere werknemers ligt dit anders. Zij mogen hun zwangerschapscontrole wel onder werktijd plannen. Als werkgever betaal je dan het loon gewoon door, zowel de tijd van de afspraak als de reistijd. 

Lees meer over de rechten van je zwangere werknemer

Veelgestelde vragen

Is bijzonder verlof verplicht?

Bijzonder verlof is niet wettelijk verplicht, maar toch kun je als werkgever wel verplicht zijn om werknemers buitengewoon verlof te geven. Dit is bijvoorbeeld het geval als jouw bedrijf onder een cao valt of als er in arbeidsovereenkomsten en/of het personeelshandboek afspraken staan over bijzonder verlof.

Wat valt onder bijzonder verlof?

In de praktijk vallen de volgende dingen onder het buitengewoon verlof:

 • huwelijk

 • begrafenis van een familielid

 • dienstjubileum

 • verhuizing

 • studiedag of examen

 • huwelijksjubileum

Is bijzonder verlof betaald verlof?

Dat ligt aan de regels die zijn opgesteld in de cao of de afspraken die je zelf vastlegt in het personeelshandboek of de arbeidsovereenkomst. In de meeste gevallen is bijzonder verlof betaald verlof.

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.