Wat is kortdurend zorgverlof?

Wanneer mag je werknemer er gebruik van maken?

Ziekte verlof medisch

Mag een medewerker thuisblijven om voor een ziek kind te zorgen? Als niemand anders de zorg op zich kan nemen, kan een medewerker kortdurend zorgverlof aanvragen. Wat zijn de voorwaarden en waar moet je allemaal rekening mee houden?

Voorwaarden kortdurend zorgverlof

In principe gelden voor kortdurend zorgverlof dezelfde basisvoorwaarden als voor langdurig zorgverlof. Zo is zorgverlof voor je werknemers alleen bedoeld om voor mensen in de nabije omgeving te zorgen. De zieke relatie heeft verzorging nodig en je werknemer is de enige die de zorg op dat moment kan bieden.

Kortdurend zorgverlof ziekenhuisbezoek

Ligt een relatie van je werknemer in het ziekenhuis? Dan heeft je werknemer geen recht op kortdurend zorgverlof. Het ziekenhuis biedt alle zorg die iemand nodig heeft. Dat verandert wel als iemand het ziekenhuis verlaat en thuis verdere verzorging nodig heeft.

Nabije omgeving werknemer

Zoals gezegd geldt kortdurend zorgverlof alleen voor personen die vallen onder de ‘nabije omgeving’ van je werknemer. Hoe zit dat precies? Onder de ‘nabije omgeving’ van een werknemer vallen:

  • Partner, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broers en zussen (allemaal eerste- of tweedegraads familieleden)

  • Iemand anders in huishouden (bijvoorbeeld inwonende oom)

  • Een bekende (bijvoorbeeld een goede vriend(in), buurman of schoonouder) waarbij de werknemer de enige is die deze zorg kan geven

Kortdurend zorgverlof of calamiteitenverlof?

Gebeurt er iets waardoor je werknemer plotseling kortdurend zorgverlof nodig heeft, bijvoorbeeld door een ongeluk of een bevalling van een partner? Dan mag je werknemer voor de eerste verlofdag eerst calamiteitenverlof of ander kort verzuimverlof opnemen.

Na de eerste verlofdag kan je werknemer andere soorten verlof aanvragen. Welk verlof verschilt per situatie. Gaat het bijvoorbeeld om een bevalling? Dan heeft je werknemer recht op geboorteverlof.

Kortdurend zorgverlof kinderopvang en school

Belde de school of kinderopvang en moest je werknemer een ziek kind ophalen? Dan kan je werknemer kort zorgverlof aanvragen vanaf de tweede dag om voor het zieke kind te zorgen. Voor de eerste dag geldt dan calamiteitenverlof.

Andere voorbeelden kortdurend zorgverlof

Een ziek kind dat zorg nodig heeft is een veelvoorkomende situatie waarin kort zorgverlof wordt opgenomen. Kleine kinderen met griep kunnen immers nog niet voor zichzelf zorgen en in hun eentje uitzieken.

Werknemers doen ook vaak een beroep op kort zorgverlof als een partner van de medewerker een aantal dagen thuis moet herstellen van een operatie en daardoor zorg nodig heeft. Heeft een (alleenstaande) ouder van je medewerker zorg nodig? Bijvoorbeeld na val van een trap of door ziekte? Ook dan kan je werknemer kortdurend zorgverlof aanvragen.

Kortdurend zorgverlof: hoe lang?

Kortdurend zorgverlof, hoe lang duurt dat maximaal? Dat hangt af van het aantal uren dat een werknemer per week werkt én eventuele afspraken die over zorgverlof zijn opgenomen, bijvoorbeeld in een cao. Als er geen afwijkende afspraken zijn gemaakt, heeft je werknemer per twaalf maanden recht op:

2 x het aantal uren dat je medewerker per week werkt

Dus, als iemand 32 uur per week werkt:

2 x 32 = 64 uur kortdurend zorgverlof per 12 maanden

De periode van twaalf maanden begint op de eerste verlofdag. Het verlof mag in delen worden opgenomen. Dat kan bijvoorbeeld gunstig zijn om toch tussendoor werkzaamheden uit te voeren, als er op bepaalde momenten iemand anders beschikbaar is om zorg te verlenen.

Kortdurend zorgverlof salaris

Krijgt je medewerker tijdens kortdurend zorgverlof betaald? Ja, tijdens kortdurend zorgverlof betaal je (een deel van) het salaris gewoon door. Je werknemer heeft namelijk recht op minimaal 70% van het salaris. Ligt dit bedrag onder het wettelijk minimumloon? Dan ben je verplicht het salaris aan te vullen tot het minimumloon.

WAZO kortdurend zorgverlof: welke wet is van belang?

Kortdurend zorgverlof valt onder de Wet arbeid en zorg. Alle wettelijke verlofvormen vallen onder deze wet en zijn in het leven geroepen om arbeid en zorg beter te combineren.

Afwijken van wat er wettelijk is vastgelegd over kortdurend zorgverlof is mogelijk, dankzij de afwijkingsmogelijkheid. Bijvoorbeeld als er andere afspraken zijn vastgesteld in een cao, schriftelijke overeenstemming met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging. Deze afwijkende afspraken kunnen invloed hebben op de maximale duur van het kortdurend zorgverlof en het doorbetalen van salaris.

Kort zorgverlof aanvragen

Je werknemer moet zo snel mogelijk kortdurend zorgverlof bij jou aanvragen. Dit mag ook mondeling, omdat er soms haast is geboden in bepaalde situaties.

Verschil kortdurend en langdurig zorgverlof

De naam verklapt het al, maar het verschil tussen kortdurend en langdurig zorgverlof zit hem onder andere in de lengte van het verlof. Maar dat is niet alles: bij langdurig zorgverlof ben je niet verplicht je werknemer (deels) door te betalen, zoals bij kortstondig zorgverlof wél het geval is.

Wanneer kortdurend zorgverlof overgaat in langdurig zorgverlof

Kortdurend zorgverlof kan overgaan in langdurig zorgverlof als je medewerker voor iemand zorgt die levensbedreigend ziek is of wordt. Zorg dat je als werkgever op de hoogte blijft van de situatie van je werknemer.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.