Mag ik de 'auto van de zaak' terugvorderen tijdens een arbeidsconflict?

Rechten en plichten bij terugvorderen bedrijfsauto

autosleutel geven

Stel, je bent met jouw medewerker verwikkeld in een arbeidsconflict en hij rijdt in een auto van de zaak, die hij ook regelmatig voor privé aangelegenheden gebruikt. Mag je deze auto dan terugvorderen?

In principe geldt een leaseauto of het privé-gebruik van een bedrijfsauto als loon ('loon in natura'). De 'auto van de zaak' is een secundaire arbeidsvoorwaarde en dus als onderdeel van je salarispakket. Een personen-leaseauto geldt dus vrijwel altijd als loon. Alleen als de bedrijfsauto niet voor privédoeleinden wordt gebruikt, telt de auto niet als loon. En loon moet worden doorbetaald zolang de arbeidsovereenkomst duurt. Dus ook bij een arbeidsconflict of ziekte.

Terugvorderen mag wel

  • Als vooraf is afgesproken dat de auto bij ziekte of schorsing wordt ingeleverd.

  • Als het belang van de werkgever bij teruggave van de auto groter zijn dan het belang van de werknemer om hem te blijven gebruiken. Dit 'zwaarwichtige belang' moet je aantonen.

  • Als er een 'eenzijdig wijzigingsbeding' in het arbeidsovereenkomst is opgenomen. Jij hebt dan het recht om arbeidsvoorwaarden ,inclusief de autoregeling, eenzijdig te veranderen. Je moet dan wel weer kunnen aantonen dat hij daarbij een 'zwaarwichtig belang' heeft.

Wanneer is er sprake van een groot belang?

  • Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een kleinere onderneming. De kosten van de auto lopen door, terwijl daar door geen inkomsten van jouw werknemer tegenover staan.

  • Als het gaat om een auto die onmisbaar is voor de bedrijfsvoering. Dit kan het geval zijn bij een kleiner bedrijf met een beperkt wagenpark. Of het gaat om een auto met speciale apparatuur, of in een speciale uitvoering, die nodig is voor het werk.

Vergoeding

Let op: Bij terugvordering van de auto heeft jouw werknemer meestal wél recht op een vergoeding in geld. Deze vergoeding kan gelijk zijn aan de bijtelling die de belastingdienst hanteert. Deze stelt het fiscale voordeel van de leaseauto of privé gebruikte bedrijfsauto op 22% van de cataloguswaarde per jaar. Maar het komt ook wel voor dat de rechter de vergoeding anders vaststelt. Dan wordt het voordeel berekend dat de werknemer misloopt zonder de auto. De vergoeding kan zelfs worden gerelateerd aan de kosten van het openbaar vervoer.

Maak afspraken

Er kan een bepaling worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst, aanstellingsbrief of in de leaseregeling. Doe dit bij voorkeur vooraf, dat voorkomt een hoop rompslomp. In deze bepaling kan je zetten dat de auto bij ziekte of non-activiteit ingeleverd moet worden. Er moet daarbij dan wel een redelijke termijn worden vastgesteld, bijvoorbeeld een maand.

Wat vind je van dit artikel?