Eindelijk: een bouwvergunning! En dan?

Begin pas zes weken na de bouwvergunning met bouwen

Bouwplan, bouwen

Eindelijk is het dan zover, je hebt je bouwvergunning gekregen. Nu natuurlijk zo snel mogelijk beginnen. Of toch niet? In dit artikel zaken waar je op moet letten vlak voor en tijdens de verbouwing.

Als je de bouwvergunning hebt gekregen, is het niet verstandig meteen aan de slag te gaan. Er is namelijk een bezwaartermijn van zes weken. De beslissing over de verkregen bouwvergunning staat in het lokale nieuwsblad waardoor belanghebbenden nog een kans hebben om in beroep te gaan tegen de beslissing. Stel jij bent al begonnen met bouwen maar het bezwaar wordt ingewilligd, dan moet je alles weer afbreken. Bouwen in de eerste zes weken van je bouwvergunning is daarom niet aan te raden. Mocht er dan geen bezwaar binnen zijn gekomen, kan je beginnen. Als er wel bezwaar aangetekend is of vervolgens zelfs een beroepsprocedure is gestart bij de rechtbank of Raad van State moet je nog even wachten.

Aan de slag

Goed, geen bezwaar gehoord? Dan moet je binnen 26 weken met de bouw beginnen. Deze termijn geldt dus niet als er wel bezwaar- en/of beroepsprocedures lopen. Als je niet bent begonnen na 26 weken kan de gemeente de vergunning weer intrekken. Tijdens de bouw zelf word je regelmatig gecontroleerd. Als blijkt dat je afwijkt van de bouwvergunning kan het gemeentebestuur de bouw stilleggen of je zelfs verplichten het gebouwde af te breken.

Veranderingen tijdens de bouw

Plannen wijzigen vaak, wellicht ook tijdens het bouwen. Als je iets anders wilt bouwen dan op de bouwtekening staat, moet je dat aangeven. Zo niet, dan bestaat er dus het risico dat je het weer moet afbreken. Je moet wijzigingen van te voren melden bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van je gemeente. Bij kleine wijzigingen kan je meestal volstaan met een revisietekening. Als je grote wijzigingen wilt doorvoeren, kan je bij de gemeente een wijziging op de verleende bouwvergunning aanvragen. De hele bouwvergunningsprocedure wordt dan weer doorlopen, inclusief bezwaarperiode en dergelijke. Tijdens die procedure mag je dus niet afwijken van de verleende bouwvergunning.

Klaar

Eindelijk, het bouwwerk staat. Dit moet je schriftelijk melden bij je gemeente, formulieren daarvoor zijn ook daar te verkrijgen. Op dit formuler moet je de werkelijke kosten van de bouw opgeven. Zijn deze hoger uitgevallen, dan moet je leges bijbetalen. Is het goedkoper, dan krijg je geld terug. De gemeente voert vervolgens nog een eindcontrole uit.

Wat vind je van dit artikel?