Arbeidsovereenkomst voor een bepaald project

Arbeidsovereenkomst wat voor soorten zijn er

Arbeidscontracten

Naast een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd, kun je een arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald project met je medewerker afsluiten. De overeenkomst eindigt dan automatisch als het project beëindigd is. Waar moet je op letten bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald project en wat zijn je mogelijkheden bij het aangaan van zo'n overeenkomst?

Voor een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project gelden dezelfde regels als bij andere arbeidsovereenkomsten voor bepaalde duur. Let dus ook op de ketenregeling.

Objectief bepaalbaar einde

Belangrijk is dat de duur van de arbeidsovereenkomst voor de duur van een bepaald project objectief uit de overeenkomst afgeleid moet kunnen worden. Kan dat niet, dan is er sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het einde van de arbeidsovereenkomst mag dus niet door jou kunnen worden beïnvloed. In dat geval is er namelijk geen sprake meer van een objectief maar van een subjectief te bepalen einde.

Voorbeeld 1: Een chauffeur wordt aangenomen voor de duur van het seizoen. Wanneer het seizoen eindigt is volgens de werkgever afhankelijk van de hoeveelheid werk. De arbeidsovereenkomst is dan onvoldoende objectief bepaald, omdat de werkgever zelf kan beslissen welke opdrachten hij wel of niet aanneemt. Daarmee kan de werkgever dus zelf het einde van het seizoen beïnvloeden.

Voorbeeld 2: Een productiemedewerker wordt aangenomen om met 4 andere werknemers 1000 haarspelden van een bepaald model te produceren, op de voorgeschreven manier. Het einde van het project is dan objectief bepaalbaar, omdat de werkgever dit niet kan beïnvloeden.

Loop niet het risico dat je arbeidsovereenkomst zonder jouw weten een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd blijkt te zijn! Om het einde van het arbeidsovereenkomst objectief bepaalbaar te kunnen maken, is het van belang dat je de werkzaamheden van het project zeer nauwkeurig in de arbeidsovereenkomst beschrijft. Bekijk het template van MKB Servicedesk

Arbeidsovereenkomst met 2 einddata

Je kunt er voor kiezen om 2 einddata op te nemen in de arbeidsovereenkomst. In dat geval bepaalt het arbeidsovereenkomst ten eerste dat de overeenkomst van rechtswege eindigt op het moment van het objectief bepaalbare einde van het project. Ten tweede wordt in het arbeidsovereenkomst dan een absolute einddatum genoemd. De arbeidsovereenkomst eindigt dan op het moment dat één van de twee eindmomenten is bereikt.

Voorbeeld: een arbeidsovereenkomst voor de duur van het plaatsen van 50 verwarmingsketels in 50 nieuwbouwwoningen, maar maximaal tot 1 oktober.

Arbeidsovereenkomst met verlengingsmogelijkheid

Als het gaat om een langdurig project (langer dan 24 maanden) is het mogelijk de arbeidsovereenkomst eenmalig met maximaal 3 maanden te verlengen, zonder dat de overeenkomst wordt omgezet in een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit kan alleen als de arbeidsovereenkomst op projectbasis tussen jou en de werknemer de enige arbeidsovereenkomst is geweest en de verlenging onmiddellijk aansluit (zonder onderbreking.

Wat vind je van dit artikel?