Adoptieverlof en pleegzorgverlof voor je werknemer

Welke verplichtingen heb je als werkgever?

moeder-kind-adoptie-pleegkind-pleegouder-pleegzorg-adoptieverlof

Met adoptieverlof en pleegzorgverlof kun je je werknemer ondersteunen in een bijzondere periode in zijn of haar leven. In dit artikel vind je het antwoord op veelgestelde vragen over deze vorm van verlof: wat is het, hoe lang duurt het, wanneer mag worden opgenomen en moet je salaris doorbetalen?

Wat is adoptieverlof?

Adoptieverlof is verlof dat iemand krijgt om zich voor te bereiden op de komst van een geadopteerd kind en om de hechting met het kind te bevorderen. Het adoptieverlof is in Nederland vastgelegd in de Wet Arbeid en Zorg (Wazo)

Pleegzorgverlof

Neemt je werknemer een pleegkind op in het gezin? Dan heeft hij of zij recht op pleegzorgverlof. Dit verlof is bedoeld om je werknemer de gelegenheid te geven om zich te richten op de zorg en het welzijn van het pleegkind.

Hoe lang duurt adoptieverlof en pleegzorgverlof?

Een werknemer die een kindje adopteert of pleegouder wordt, heeft maximaal 6 weken verlof. Je werknemer mag het verlof opnemen vanaf 4 weken vóór de komst van het kind tot 22 weken daarna. Adoptieverlof en pleegzorgverlof mogen aaneengesloten opgenomen worden of worden verspreid over de genoemde periode van 26 weken.

Adoptieverlof en pleegzorgverlof verlengen met ouderschapsverlof

Adoptieouders hebben ook recht op ouderschapsverlof als ze kinderen adopteren die jonger zijn dan 8 jaar. Hetzelfde geldt voor pleegouders. De eerste 9 weken ouderschapsverlof worden deels doorbetaald door de overheid, mits je werknemer dit opneemt in het eerste jaar na de officiële adoptie.

Salaris en adoptieverlof of pleegzorgverlof

Je betaalt het normale salaris tijdens het adoptieverlof of pleegzorgverlof. Maar je werknemer heeft wel recht op een uitkering van het UWV, waarmee je als werkgever wordt ondersteund in het dragen van deze lasten. De uitkering duurt net zo lang als het verlof.

Adoptie-uitkering via het UWV

Je vraagt de adoptie-uitkering aan bij het UWV met een WAZO-aanvraag. Dit doe je maximaal 4 en minimaal 2 weken voor het adoptieverlof begint. Je krijgt dan binnen 4 weken na de start van het verlof bericht over de uitkering. Jij ontvangt de adoptie-uitkering, niet de werknemer. Met die uitkering kun je het salaris van de werknemer doorbetalen tijdens het adoptieverlof of pleegzorgverlof.

Aanvragen van de uitkering doe je digitaal in het werkgeversportaal. Het bewijsstuk dat laat zien dat het om adoptie of pleegzorg gaat, stuur je per post na.

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.