Hemelvaart 2024: is het een vrije dag?

Wanneer is het Hemelvaart en is het een verplichte vrije dag?

Hemelvaartsdag vrije dag of niet

Hemelvaart is een officiële feestdag in Nederland maar is het daarmee ook een vrije dag? In dit artikel lees je meer over Hemelvaart. Wat is het? Op welke dag valt Hemelvaart 2024? Hoe zit het met de regels over doorbetalen en toeslagen en welke invloed kan Hemelvaartsdag hebben op de verlofplanning?

Betekenis van Hemelvaart  

Hemelvaart is een christelijke feestdag. Tijdens deze dag wordt gevierd dat Jezus is opgestegen naar God in de hemel. Tegenwoordig betekent Hemelvaart voor veel mensen dat ze een lang weekend vrij zijn. 

Wanneer is het Hemelvaart 2024? 

Hemelvaart valt elk jaar op een donderdag, 40 dagen na Pasen en 10 dagen voor Pinksteren. In 2024 valt de feestdag op 9 mei. 

Is Hemelvaart 2024 een vrije dag? 

Hemelvaartsdag is een officiële feestdag in Nederland. Veel bedrijven, overheidsinstanties en onderwijsinstellingen geven hun werknemers vrij op deze dag. Maar er is geen wettelijke verplichting om jouw personeel vrij te geven. De afspraken over vrij zijn op Hemelvaart zijn vaak vastgelegd in de cao of het arbeidscontract. Check dus goed welke afspraken er voor jou gelden.  

Voorbeelden afspraken en regelingen rondom Hemelvaartsdag 

Binnen verschillende sectoren gelden er anderen andere afspraken en regelingen rondom Hemelvaart. Dit zijn de meest voorkomende regelingen:  

  • Toeslagen: in sommige cao’s staan bepalingen over toeslagen voor werken op Hemelvaartsdag. Dit gaat om een percentage bovenop hun normale loon, 50% of 100% toeslag, of om een vast bedrag boven op het dagloon. Het exacte bedrag en de voorwaarden verschillen per cao. 

  • Vrije dag: in de cao of de arbeidsovereenkomst kan de afspraak staan dat Hemelvaartsdag een verplichte vrije dag is, waarvoor werknemers geen vrije dag hoeven op te nemen.  

  • Compensatie in tijd: er kan ook een afspraak in staan die zich richt op compensatie in tijd. Medewerkers die op Hemelvaartsdag werken worden op een ander moment gecompenseerd voor hun tijd. Zij krijgen bijvoorbeeld een vervangende vrije dag. 

  • Speciale regelingen: beroepsgroepen als horecamedewerkers of zorgpersoneel kunnen specifieke regelingen hebben voor werken met Hemelvaart, zoals afwijkende toeslagen of verlofregelingen.  

Vrijdag na Hemelvaart ook vrij: invloed op vakantieplanning 

De vrijdag na Hemelvaartsdag is geen vrije dag, maar er wordt wel vaak een vrije dag opgenomen om zo een extra lang weekend vrij te hebben. Maak tijdig afspraken met je personeel over deze dag om te voorkomen dat er problemen ontstaan met de bezetting op de werkvloer  

Sommige werkgevers kiezen ervoor om hun werknemers een verplichte vrije dag te laten opnemen.  

Afspraken over Hemelvaartsdag: winkels open, scholen dicht? 

Er zijn dus geen wettelijke bepalingen over wat je wel en niet mag doen rondom Hemelvaartsdag. De meeste scholen en overheidsinstellingen zijn dicht, net als met Goede Vrijdag. Veel bedrijven sluiten ook hun deuren, maar winkels zijn vaak wel open. Zij hanteren vaak wel aangepaste openingstijden

Hemelvaart in 2025 en verder  De dag dat Hemelvaart wordt gevierd verschilt per jaar. De komende jaren zal Hemelvaartsdag op de volgende data plaatsvinden:  

  • 2024: donderdag 9 mei 2024 

  • 2025: donderdag 29 mei 2025 

  • 2026: donderdag 14 mei 2026 

  • 2027: donderdag 6 mei 2027 

  • 2028: donderdag 25 mei 2028 

Feestdagen in 2024  Net als Hemelvaart vallen ook Pasen en Pinksteren elk jaar op een andere datum. Wil je nu al weten op welke datum Pasen, Pinksteren en andere officiële Nederlandse feestdagen vallen? Bekijk dan hier het overzicht feestdagen 2024

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.