Goede Vrijdag 2024: is het een vrije dag?

Moet jij jouw personeel vrij geven op Goede Vrijdag?

ondernemer-vrouw-kleding-winkel

Goede Vrijdag is een officieel erkende feestdag in Nederland. Veel scholen, overheidsinstellingen en gemeente- en provinciehuizen zijn dicht. Maar hoe zit het ook alweer? Is Goede Vrijdag een verplichte vrije dag of niet?

Betekenis van Goede Vrijdag 

Goede Vrijdag is de vrijdag voor Pasen. Op deze dag herdenken christenen de kruisiging en de dood van Jezus. Met de kruisdood van Jezus geloven zij dat Jezus de mens heeft verlost van de zonden. Goede Vrijdag komt na Witte Donderdag en voor Stille Zaterdag. De zondag na Goede Vrijdag is het Pasen. Tweede Paasdag op maandag is wel een verplichte vrije dag.

Wanneer is het Goede Vrijdag 2024?  

Deze feestdag valt niet elk jaar op dezelfde dag. In 2024 valt Goede Vrijdag op 29 maart.  

Is Goede Vrijdag 2024 een verplichte vrije dag? 

Goede Vrijdag is geen verplichte vrije dag voor iedereen. Hoewel het wel een erkende nationale feestdag is, hoef je jouw werknemers geen vrij te geven op Goede Vrijdag. Veel winkels, zakelijke dienstverleners en banken zijn over het algemeen open. Ook de effectenbeurzen blijven open op Goede Vrijdag.  

Scholen mogen zelf bepalen of zij hun leerlingen een dag vrij geven. Veel scholen kiezen ervoor om hun leerlingen vrij te geven.  

Is Goede Vrijdag een keer in de 5 jaar een vrije dag?

Een veelgestelde vraag is of Goede Vrijdag eens in de vijf jaar een vrije dag is. Dit gaat niet op voor Goede Vrijdag maar voor Bevrijdingsdag op 5 mei.

Wat doen andere werkgevers op Goede Vrijdag? 

Het verschilt per bedrijf of branche of werkgevers hun werknemers vrij geven. Bij veel overheidsorganisaties en onderwijsinstellingen krijgen werknemers wel een vrije dag. In andere branches is vrij geven minder gebruikelijk. Sommige werkgevers kiezen ervoor om hun werknemers een verplichte vrije dag op te laten nemen.  

Werknemers verplichten om een vrije dag op te nemen 

Je mag als werkgever niet zomaar vakantiedagen inroosteren als je bijvoorbeeld geen werk hebt voor je medewerkers. Je mag wel een aantal verplichte vrije dagen aanwijzen, mits dit in de cao of arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Lees hier meer over de regels rond verplicht vrije dagen opleggen.  

Toeslagen voor feestdagen uitbetalen  

Er is geen wettelijke verplichting om personeel toeslagen te betalen wanneer zij werken op feestdagen zoals Goede Vrijdag. Toch kan het zo zijn dat jij wel toeslagen aan jouw werknemers moet betalen. Of jij jouw personeel een toeslag moet uitbetalen en hoe hoog deze toeslag moet zijn is afhankelijk van de afspraken die er in de cao of arbeidsovereenkomst gemaakt zijn.  

Lang weekend vrij met Pasen 

Het kan zijn dat je werknemers toch graag op Goede Vrijdag vrij willen zijn, zodat ze een lang weekend vrij hebben. Tweede Paasdag is namelijk wel een verplichte vrije dag. Wees hierop voorbereid en zorg voor een goede bezetting van je bedrijf door een goed werkrooster te maken. Begin hier op tijd mee, zodat je niet op het laatste moment nog extra mensen moet regelen of verlof in moet trekken. 

Andere weekenden waarin veel werknemers een extra dag vrij nemen zijn rond Koningsdag, Hemelvaart en Pinksteren. Maak voor deze weekenden dus ook een goed rooster om eventuele tekorten te voorkomen. Om eventuele krapte in personeel goed te voorspellen is het handig om de nationale feestdagen van 2024 in je agenda op te nemen.  

Koopavond op Goede Vrijdag? 

Door de Winkeltijdenwet ben je als ondernemer met eigen winkel verplicht om vanaf 19.00 uur je winkel te sluiten op Goede Vrijdag. Gemeenten mogen ervoor kiezen om winkeliers toch toestemming te geven om langer open te blijven. Kijk dus in de plaatselijke verordening welke regels over koopavond op Goede Vrijdag voor jouw gemeente gelden.  

Goede Vrijdag in 2025 en verder

Goede Vrijdag vindt altijd plaats op de vrijdag voor Pasen. Pasen wordt elk jaar gevierd op de zondag na de eerste volle maan in de lente. Deze datum verschilt per jaar, de datum waarop goede vrijdag valt verschilt dus ook per jaar:  

  • Goede Vrijdag 2024: vrijdag 29 maart 2024 

  • Goede Vrijdag 2025: vrijdag 18 april 2025 

  • Goede Vrijdag 2026: vrijdag 3 april 2026 

  • Goede Vrijdag 2027: vrijdag 26 maart 2027 

  • Goede Vrijdag 2028: vrijdag 14 april 2028  

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.