Koningsdag: vrije dag voor mijn personeel?

Hoe zit het ook al weer met verplichte vrije dagen?

moet ik mijn personeel vrij geven

Is Koningsdag een vrije dag? Moet je die dag doorbetalen en is er een toeslag van toepassing voor personeel dat wel werkt? In dit artikel lees je hoe het zit.

Koningsdag 2024 en 2025

  • Koningsdag 2024: zaterdag 27 april 2024

  • Koningsdag 2025: zaterdag 26 april 2025

Koningsdag valt elk jaar op 27 april, tenzij dat een zondag is. In dat geval wordt Koningsdag de zaterdag ervoor, op 26 april, gevierd. In 2025 is dat zo, dus vieren we Koningsdag op zaterdag 26 april 2025.

Is Koningsdag een vrije dag?

Koningsdag is een van de 11 officiële feestdagen in Nederland. In de praktijk is Koningsdag als nationale feestdag voor bijna iedereen een betaalde vrije dag. Toch is niet iedereen vrij. In de wet is namelijk geen bepaling opgenomen dat een officiële feestdag gelijkstaat aan een vrije dag.

Voor de meeste bedrijven is Koningsdag een vrije dag en krijgen werknemers gewoon doorbetaald. Maar dit is niet voor alle bedrijven zo. In de cao of arbeidsovereenkomst kunnen andere regels zijn vastgelegd. Dit geldt ook voor andere dagen, zoals Goede Vrijdag, 5 mei / Bevrijdingsdag, en Hemelvaartsdag

Bepalingen in cao’s en arbeidsovereenkomsten 

Veel bedrijven hebben afspraken gemaakt over openingstijden en toeslagen als personeel wel werkt op Koningsdag.

  • Openingstijden winkels: er zijn afspraken over beperkte openingstijden of juist het gesloten houden van winkels.

  • Toeslagen en andere arbeidsvoorwaarden: denk aan bepalingen over toeslagen voor werken op Koningsdag. Dit kan in vorm van een percentage boven op het gebruikelijke salaris, vaak 50% of 100%, of een vast bedrag naast het dagloon. 

  • Compensatie in tijd: soms zijn er bepalingen dat de gewerkte dag op een later moment ingehaald kan worden als vrije dag, een compensatie in tijd. 

Invloed op je verlofplanning

Als Koningsdag geen vrije dag is binnen jouw bedrijf, dan is de kans groot dat veel medewerkers een vrije dag op willen nemen. Ook in de jaren dat er een brugdag zit tussen Koningsdag en het weekend, zoals wanneer 27 april een donderdag of een dinsdag is, nemen mensen die brugdag vaak vrij om zo een extra lang weekend te creëren. Bedenk dus goed hoeveel medewerkers er vrij kunnen nemen, zodat je geen problemen krijgt met de bezetting. 

Andere dingen om rekening mee te houden

  • Lokale regels en afspraken. In veel steden en dorpen wordt feest gevierd, denk aan vrijmarkten, braderieën en optredens.  Check dus de lokale regels en afspraken en pas jouw bedrijfsvoering hier waar nodig op aan. 

  • Verkeersbeperkingen: Op Koningsdag vinden er veel festiviteiten plaats die invloed hebben op de verkeerssituatie. Bekijk vooraf de lokale verkeersinformatie en geplande wegafsluitingen. 

  • Veiligheid en beveiliging: Drukte en festiviteiten op Koningsdag kunnen impact hebben op de veiligheidssituatie. Zorg ervoor dat je voldoende veiligheidsmaatregelen treft, zoals het controleren van de brandveiligheid, het waarborgen van de veiligheid van je werknemers en klanten en het beschermen van je eigendommen.

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.