Wanneer ben ik wettelijk verplicht personeel vrij te geven?

Overzicht van vrije dagen

Wanneer ben ik wettelijk verplicht personeel vrij te geven

Kerst, Goede Vrijdag, Pasen, Koningsdag en Hemelvaart. Op welke dagen moet je jouw bedrijf sluiten? Als wettelijk is bepaald dat je personeel vrij is, heb je weinig keus. Hoe weet je of je personeel recht heeft op een vrije dag of niet? Een overzicht.

Nederland kent een wirwar aan feestdagen en vrije dagen. De regels zijn voor ondernemers echter niet altijd even duidelijk. Mag je personeel verplichte vrije dagen opleggen? De ene keer zijn alleen overheidsinstellingen gesloten en de andere keer is het een verplichte zondag voor het hele land. Ook kan je personeel een verzoek indienen om de betreffende feestdag vrij te mogen zijn, bijvoorbeeld omdat de kinderen niet naar school hoeven of zodat ze er een lang weekend tussenuit kunnen. Hoe kom je erachter of je je werknemers vrij moet geven? 

Lees ook: mag je personeel dwingen vakantiedagen op te nemen?

Cao bepaalt vrije dagen

De regel is even simpel als onbevredigend: er bestaan geen door de overheid opgelegde regels over op welke feestdagen werknemers verplicht vrij horen te zijn. Alle afspraken over op welke feestdagen wel of niet wordt gewerkt, staan in de cao waar je personeel onder valt. Hierin staat ook of werknemers die op een feestdag niet zijn vrijgesteld, recht hebben op een toeslag als ze deze dag werken. Houd dus bij het openhouden van je onderneming op feestdagen rekening met extra salariskosten. 

Vakantiedagen opnemen

Indien je personeel volgens de cao geen recht op verlof heeft, kunnen je werknemers wel een vakantiedag inleveren. Op deze manier kost het je als ondernemer geen extra geld. Let wel op dat je voldoende bezetting overhoudt om je onderneming draaiende te houden. Overheidsinstellingen dwingen hun personeel soms verplicht vrije dagen op te nemen, bijvoorbeeld op de vrijdag na Hemelvaart en tussen kerst en oud & nieuw.

Whitepaper: Arbeidscontracten

GRATIS

Feestdagen

Nederland kent nationale feestdagen en algemeen erkende feestdagen. Op deze dagen zijn zowel overheidsinstellingen als het bedrijfsleven vrij en draaien publieke instellingen zoals ziekenhuizen en de spoorwegen meestal zondagsdiensten. Deze dagen zijn het meest vanzelfsprekend om je werknemers ook vrij te geven. Veel horecabedrijven zijn echter wel open. Controleer om zeker te zijn altijd de cao van je personeel.

Bekijk hier de officiële feestdagen van 2023

Controleer de Winkeltijdenwet

Dat er geen wettelijke regels over het vrij geven van je personeel bestaan, betekent niet dat er helemaal geen regels zijn over de dagen waarop winkels hun deuren gesloten moeten houden en overheidsinstellingen dicht zijn. Om inzicht te krijgen in de regels waar je als ondernemer mee te maken kunt krijgen, kun je het best de Winkeltijdenwet raadplegen.

Wat vind je van dit artikel?

Jelle Bos

Auteur

Jelle Bos

Jelle is eindredacteur bij MKB Servicedesk.