Feestdagen en toeslagen, hoe zit dat nu precies?

Werknemer toeslag betalen op feestdag niet verplicht

verkoper-winkel-shop-koffie-retail-detailhandel

Terwijl de meeste mensen vrij zijn, wil jij misschien dat je personeel op bepaalde feestdagen werkt. Vaak wordt er een toeslag betaald over het uurloon en dat kan het voor je medewerkers aantrekkelijker maken om te werken. Maar ben je dat verplicht? Wat zijn de regels en de meest gebruikte toeslagen?

Goede Vrijdag, Hemelvaart, Kerst: feestdagen waarop het lijkt dat het hele land vrij heeft. Maar om winkels open te houden, de zorg te geven die nodig is of ervoor te zorgen dat de transport niet stil komt te liggen, werken er natuurlijk heel veel mensen. 

Is een feestdagentoeslag verplicht?

Het is niet wettelijk bepaald dat je een feestdagentoeslag moet betalen, net zoals er geen wet is waarin staat dat iedereen vrij moet zijn op officiële feestdagen. Toeslagen bij werken op Eerste Kerstdag of Pinksteren zijn dus niet wettelijk verplicht. Toch kan het zijn dat je op een feestdag of zondag een toeslag moet betalen. 

Worden feestdagen dubbel betaald?

Kortgezegd is dat afhankelijk van de afspraken die je daarover hebt gemaakt. Die afspraken zijn vaak afhankelijk van de cao. Als je bedrijf niet onder een cao valt, kun je afspraken over toeslagen vastleggen in de arbeidsovereenkomst of het bedrijfsreglement.  

Lees ook: Mag je personeel verplicht vakantiedagen laten opnemen?

Toeslag werken op feestdagen: de meest voorkomende afspraken

Het verschilt per cao welke toeslagen worden toegepast op het werken op zon- en feestdagen. In sommige cao’s hebben medewerkers recht op 200% van hun dagloon, andere cao’s noemen een toeslag van 50%. Hieronder zie je wat de meest voorkomende afspraken zijn. Die gaan vaak over:

 • Het toeslagpercentage: het percentage varieert per cao maar ligt meestal tussen de 50% en 100%.

 • Tijd-voor-tijd: de gewerkte uren op een feestdag mag de medewerker op een moment compenseren. Lees ook: Tijd-voor-tijd: alles over TVT-uren

 • Definitie van feestdagen: niet alle feestdagen zijn officiële feestdagen. Zo is Oudjaarsdag geen officiële feestdag, maar Hemelvaart wel. In de afspraken is vaak opgenomen wat een feestdag is en welke toeslag moet worden betaald. Meestal wordt uitgegaan van de officiële Nederlandse feestdagen.

Horeca: tijd-voor-tijd voor werken op feestdagen

Veel mensen gaan op feestdagen uit eten of naar het terras. In de horeca wordt vaak gewerkt met tijd-voor-tijd. Voor de gewerkte uren op een feestdag krijgen medewerkers doorbetaalde vrije uren op een andere dag. 

Werkt je medewerker 8 uur op Eerste Kerstdag? Dan krijgt hij 8 extra vrije uren, die moeten worden opgenomen binnen 3 maanden na de feestdag. Als dat niet mogelijk is, krijgt hij een toeslag van 50% uitgekeerd over het uurloon.

Gezondheidszorg: extra vakantie-uren of toeslag

De zorg gaat altijd door. In deze cao is opgenomen dat een medewerker recht heeft op een vorm van compensatie als hij moet werken op een feestdag. Dit kan een toeslag zijn of extra vakantieuren. 

Daarnaast heb je in de zorg en welzijn ook te maken met onregelmatigheidstoeslag. Wie op momenten werkt dat veel mensen vrij zijn, zoals de avond, nacht, het weekend of een feestdag, wordt daar financieel voor gecompenseerd.

Supermarkten: toeslag

Supermarkten en winkels zijn vaak (deels) open op feestdagen. Ook in de dagen rondom de feestdagen, de avonden voor Kerst bijvoorbeeld, zijn winkels open op avonden en zondagen. Deze werkgevers betalen hun medewerkers vaak een toeslag die is vastgelegd in de cao of het contract. 

Transport: toeslag voor onregelmatigheid, feestdagen en overuren

Ook in de transport en logistiek wordt vaak gewerkt op tijden en dagen dat de meeste mensen vrij zijn. In de transportsector worden die uren gecompenseerd met tijd-voor-tijd in de vorm van betaalde vrije uren op een andere dag of financiële compensatie in de vorm van toeslag. 

Afspraken over toeslagen op feestdagen vastleggen

Als je niet onder een cao valt en geen afspraken over toeslagen bij het werken op feestdagen hebt, dan is het verstandig daar afspraken over vast te leggen. Onderstaand stappenplan kan daarbij helpen. 

 • Stap 1: Doe onderzoek: Bekijk de cao die op vergelijkbare bedrijven van toepassing is en kijk bij andere organisaties welke regelingen zijn vastgelegd over werken op feestdagen.

 • Stap 2: Bepaal welke feestdagen van toepassing zijn: Maak een lijst van feestdagen waarop toeslagen van toepassing zullen zijn in jouw bedrijf. Hier kan je de officiële Nederlandse feestdagen voor gebruiken. 

 • Stap 3: Bepaal het toeslagpercentage: Beslis welk percentage je als toeslag hanteert bij het werken op feestdag. 

 • Stap 4: Overweeg compensatie in tijd: Naast financiële compensatie in de vorm van een toeslag kun je ook nadenken over compensatie in tijd-voor-tijd.

 • Stap 5: Regel toeslagen voor overuren op feestdagen: Bepaal hoe je omgaat met overuren op een feestdag. Ga je daar ook toeslag over betalen, doe je dat niet of compenseer je die op een andere manier? 

 • Stap 6: Urenregistratie: Bepaal hoe je medewerkers hun gewerkte uren moeten bijhouden en dit doorgeven i.v.m. de salarisadministratie

 • Stap 7: Stel een schriftelijke regeling op: Leg het toeslagbeleid en de afspraken rondom werken op feestdagen vast. Dit kan in het bedrijfsreglement, in het personeelshandboek of in de arbeidsovereenkomst. Zorg ervoor dat alle medewerkers op de hoogte zijn van het beleid. 

 • Stap 8: Monitor en evalueer: Houd bij hoe vaak medewerkers op feestdagen werken en of de toeslagen correct worden toegepast. Evalueer regelmatig of de regeling nog steeds werkt voor je medewerkers en je bedrijf.

Veelgestelde vragen

Is Goede Vrijdag dubbel betaald?

Nee, meestal niet. Goede Vrijdag staat in de lijst met officiële feestdagen, maar is vaak alleen een vrije dag voor scholen en overheidsinstellingen. Ook staan er in de meeste cao’s en arbeidsovereenkomsten geen afspraken over extra toeslagen in de vorm van tijd of geld op Goede Vrijdag.

Krijg je met Hemelvaart dubbel betaald?

Er is geen wet die bepaalt dat je personeel extra moet betalen op Hemelvaartsdag. Wel kan de cao of de arbeidsovereenkomst er iets over voorschrijven. In de meeste gevallen is dit een toeslag van 50% tot 100% of een compensatie in de vorm van tijd-voor-tijd.

Is Pinksteren dubbel betaald?

Het is niet wettelijk vastgelegd dat je medewerkers extra moet betalen op feestdagen, zoals Pinksteren. Maar in de praktijk staat Pinksteren vaak in de lijst van officiële feestdagen in de cao, waardoor er op die dagen een toeslag betaald moet worden of een compensatie in de vorm van tijd-voor-tijd geldt.

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.