Wettelijke verlofdagen voor je personeel bepalen

Alles over betaalde vakantiedagen

samenwerking-collega-medewerker-personeel-werknemer-computer-lach

In Nederland heb je als werkgever te maken met wettelijk verlof: betaalde vakantiedagen voor je personeel. Om hoeveel dagen gaat het, hoe werkt de opbouw en kunnen werknemers dagen meenemen naar het volgende jaar? Het antwoord op deze en andere vragen delen we hier.

Wat is wettelijk verlof?

Wettelijk verlof, ook wel bekend als vakantiedagen of vakantieverlof, verwijst naar het recht dat je werknemer heeft op een vastgesteld aantal betaalde vrije dagen per jaar. Dit recht is vastgelegd in de Nederlandse wet- en regelgeving.

Wettelijk verlof en bovenwettelijk verlof

Je kunt ervoor kiezen om je medewerker extra verlofdagen te laten opbouwen, het bovenwettelijk verlof. Dat zijn vakantiedagen die bovenop het wettelijk verlof komen. Hoeveel bovenwettelijk verlof je personeel kan opbouwen, hangt af van de cao. Als je daar niet mee te maken hebt, kunnen je afspraken hierover zelf bepalen en vastleggen in het arbeidscontract. Je kunt dit ook meenemen in je personeelsbeleid. Bovenwettelijk verlof kan een aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarde zijn. 

Wettelijke verlofdagen berekenen

De hoeveelheid wettelijk verplichte verlofdagen is 4 keer het aantal uren dat je medewerker gemiddeld per week werkt, oftewel 4 weken. Je werknemer mag dit verlof in weken, maar ook in losse uren opnemen.

Voorbeeldberekening verlofdagen

Je werknemer werkt het hele jaar 40 uur per week: 

4 x 40 = 160 uur  = 20 dagen

Verlofdagen opbouwen

Medewerkers beginnen met het opbouwen van vakantie-uren zodra ze in dienst treden. De opbouw van vakantiedagen loopt over een periode van twaalf maanden en start de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin iemand in dienst is gekomen. Dus als je medewerker start op 12 januari, dan begint de opbouw van verlof op 1 februari en loopt tot 31 januari van het jaar daarna. Voor elk volledig jaar dat de medewerker bij jou werkt, heeft hij recht op minimaal vier keer de (gemiddelde) arbeidsduur.

Hoe bouwt een fulltimer wettelijk verlof op?

Een fulltimer die 40 uur per week werkt, heeft na 1 jaar recht op 4 x 40 = 160 vakantie-uren. Op 260 werkdagen in een jaar (52 weken x 5 dagen) heeft hij dus recht op 20 vakantiedagen. Per 13 gewerkte dagen bouwt hij dus 1 dag vakantie op. Per gewerkte dag bouwt een fulltime medewerker 0,076923077 vakantie-uur op. 

Hoe bouwt een parttimer wettelijk verlof op? 

Een parttimer die 24 uur per week werkt, verdeeld over 3 dagen, heeft een jaar recht op 4 x 24 = 96 vakantie-uren. Op 156 werkdagen (52 weken x 3 dagen) heeft hij recht op 12 vakantiedagen. Net als een fulltimer bouwt ook een parttimer per 13 gewerkte dagen 1 dag vakantie op. Per gewerkte dag bouwt een parttime medewerker 0,076923077 vakantie-uur op. 

Verlofdagen opbouwen tijdens verlof

Tijdens zwangerschaps- en bevallingsverlof loopt de opbouw van wettelijke verlofdagen door. Dat gebeurt ook bij onbetaald langdurend zorgverlof en onbetaald aanvullend geboorteverlof. Maar niet voor ander onbetaald verlof, zoals ouderschapsverlof

Verlofdagen opbouwen tijdens ziekte

De opbouw van wettelijke verlofdagen loopt ook door als je medewerker (gedeeltelijk) ziek is. Dit geldt niet altijd voor bovenwettelijke dagen. Wordt je medewerker iemand ziek tijdens zijn vakantie? Dan zijn dit ziektedagen. De vakantiedagen of -uren mag je medewerker dan een andere keer opnemen. 

Wanneer vervalt wettelijk verlof?

Medewerkers mogen hun wettelijk verlof meenemen naar het volgende jaar, maar die moeten wel vóór 1 juli van dat jaar worden opgenomen. Voor bovenwettelijke dagen geldt een termijn van maximaal 5 jaar. 

Mag je wettelijk verlof uitbetalen?

Nee, je mag wettelijk verlof niet uitbetalen. Iedereen krijgt tijd om van het werk te herstellen. Wettelijke verlofdagen moeten dus verplicht worden opgenomen.

De enige uitzondering hierop is als een werknemer stopt met werken, voordat hij al zijn dagen heeft opgenomen. Dan kun je ze wel uitbetalen.

Is een feestdag een wettelijke verlofdag?

Er staat niks in de wet over feestdagen die verplichte vrije dagen zijn. Je personeel heeft dus niet automatisch vrij op een officiële feestdag. Val je onder een cao, dan kun je daar regels vinden die gelden voor jouw medewerkers.

Val je niet onder een cao, dan ben je niet verplicht om vrij te geven op een officiële feestdag. Je bent als werkgever vrij om te kiezen wat je doet. Je hebt wel de verantwoordelijkheid om medewerkers te informeren over verlofdagen. Dus wat je ook besluit: communiceer het op tijd.

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.