Aanvullend geboorteverlof voor je werknemers: hier let je op

UWV betaalt maximaal 5 werkweken 70% van het dagloon

vader-baby-voeden-voeding-verlof-vaderschap-geboorteverlof

Heb je iemand in dienst die onlangs de ouder is geworden van een pasgeborene? Dan mag je werknemer aanvullend geboorteverlof opnemen. Hoe dat precies werkt en wat je moet regelen, leggen we uit.

Wat is aanvullend geboorteverlof?

Zodra een werknemer ouder wordt (als partner), heeft diegene recht op geboorteverlof. Dit is wettelijk bepaald en komt erop neer dat iedere werknemer in totaal 1 week verlof mag opnemen, vlak na de geboorte van het kind. Tijdens geboorteverlof betaal je het loon van je werknemer 100% door.

Na de week geboorteverlof mag een werknemer in dienst ook aanvullend geboorteverlof opnemen voor een periode van minimaal 1 tot maximaal 5 weken. Dit hoeft geen aaneengesloten periode te zijn. Je werknemer mag het flexibel opnemen, bijvoorbeeld gespreid over 5 maanden. Aanvullend geboorteverlof wordt ook wel gezien als extra verlof na bevalling.

Mag je aanvullend geboorteverlof weigeren?

Nee, aanvullend geboorteverlof is een recht dat is vastgelegd via de Wet arbeid en zorg (WAZO). In samenspraak kies je een bepaalde periode waarin dit het meest wenselijk is voor je werknemer en idealiter ook voor de bedrijfsvoering. Ook al komt het niet lekker uit met bepaalde werkzaamheden of projecten, je mag de aanvraag niet weigeren.

Aanvullend geboorteverlof 9 weken?

Aanvullend geboorteverlof en ouderschapsverlof moeten niet met elkaar worden verward. Aanvullend ouderschapsverlof heeft hele andere voorwaarden en staat los van geboorte; zo kunnen ouders van adoptiekinderen er ook gebruik van maken. Daarnaast kan er in totaal 9 weken ouderschapsverlof worden opgenomen.

Lees ook: Vaderschapsverlof in 2022 verlengd naar 9 weken

Aanvullend geboorteverlof van de moeder

Naast geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof bestaat er dus ook ouderschapsverlof. Via deze verlofregeling kunnen beide ouders extra verlof opnemen. Geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof zijn uitsluitend bedoeld voor partners. Kersverse moeders nemen zwangerschapsverlof op.

Wie betaalt aanvullend geboorteverlof?

Tijdens aanvullend geboorteverlof betaalt het UWV een deel van het loon van je werknemer: 70% van het dagloon om precies te zijn. Sommige cao’s verplichten je het loon aan te vullen tot 100%. Zonder deze verplichting kun je dit ook vrijwillig doen, maar dit hoeft niet.

Heel belangrijk: het UWV maakt in principe de uitkering naar jou over. Je bent dus zelf verantwoordelijk voor de uitbetaling. Wil je liever dat de uitkering rechtstreeks wordt overgemaakt naar je werknemer? Dan moet je dit aangeven tijdens de aanvraag.

Het UWV betaalt de uitkering eens per 4 weken uit.

Voorwaarden aanvullend geboorteverlof partner

Wil je werknemer aanvullend geboorteverlof opnemen? Dan moet diegene aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • Werknemer is bij jou in dienst

 • Werknemer heeft eerst het standaard geboorteverlof van 1 week opgenomen

 • Verlof wordt binnen 6 maanden na geboorte kind opgenomen

 • Werknemer erkent het kind óf is partner van de moeder van kind

  • Werknemer is getrouwd of geregistreerd partnerschap aangegaan met moeder van het kind, of:

  • Werknemer woont ongehuwd samen met de moeder van het kind en deelt alleen met haar de kosten voor wonen en levensonderhoud

Is het kind overleden na 24 weken zwangerschap? Dan heeft je werknemer ook recht op aanvullend geboorteverlof.

Aanvullend geboorteverlof tijdens ontslag of ziekte

Het kan natuurlijk gebeuren dat een werknemer tijdens de 5 weken geboorteverlof besluit ontslag te nemen en ergens anders aan de slag te gaat. Wat er gebeurt met het geboorteverlof, hangt af van de situatie.

Werknemer gaat uit dienst

 1. Werknemer neemt geen aanvullend verlof meer op na uitdiensttreding: je krijgt van het UWV de uitkering betaald tot de laatste dag dat de werknemer in dienst is.

 2. Werknemer neemt restant verlof op bij nieuwe werkgever: Een nieuwe werkgever kan een deel van aanvullend geboorteverlof op zich nemen. In dat geval moet je samen met de nieuwe werkgever afspraken maken over het uitbetalen van de uitkering. Je werknemer kan om een schriftelijke verklaring vragen waarin wordt opgenomen hoeveel weken/dagen geboorteverlof diegene nog recht op heeft. Jullie hoeven hiervoor niets door te geven aan het UWV.

 3. Je werknemer neemt ontslag, maar heeft geen andere baan in loondienst: Neemt je medewerker ontslag, maar besluit diegene daarna niet of niet in loondienst verder te werken? Dan vervalt het recht op aanvullend geboorteverlof na uitdiensttreding. Als tijdens het aanvragen van aanvullend geboorteverlof al bekend is dat de werknemer uit dienst gaat, kun je de einddatum van het dienstverband aanhouden voor de maximale verlofduur.

Werknemer wordt langdurig ziek

Is je medewerker langdurig ziek, en is dit al gemeld op het moment dat aanvullend geboorteverlof wordt aangevraagd? Dan heeft je medewerker alleen recht op aanvullend geboorteverlof als diegene weer (deels) aan het werk is.

Een ander verhaal is het als je werknemer tijdens het aanvullend geboorteverlof langdurig ziek wordt. Dan loopt het aanvullend geboorteverlof in principe gewoon door.

Je kunt ook anders besluiten en je werknemer extra ruimte bieden tijdens ziekte. Zo kun je de mogelijkheid bieden om het aanvullend geboorteverlof pas na de ziekteperiode in te laten gaan.

Aanvullend geboorteverlof aanvragen bij het UWV

Je werknemer vraagt het aanvullend geboorteverlof eerst bij jou aan. Vervolgens vraag je als werkgever de uitkering aan bij het UVW. Voor het aanvragen van geboorteverlof voor je werknemer log je in op het UWV werkgeversportaal of via DigiPoort. Eenmaal ingelogd kies je voor de melding ‘WAZO-verlof’.

Je vraagt de uitkering pas aan nadat het kind is geboren. Dit kan vervolgens vanaf 4 weken vóór de eerste verlofdag tot en met 4 weken na de laatste verlofdag.

Wijzigingen aanvullend geboorteverlof doorgeven

Verandert er iets, bijvoorbeeld de ingangsdatum of het rekeningnummer van je onderneming waar het UWV de uitkering op stort? Gebruik dan het formulier ‘Wijzigingen doorgeven van werknemers die een Ziektewet- of WAZO-uitkering hebben’.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.