Vaderschapsverlof 2022: 2 maanden betaald ouderschapsverlof

Waar moet je rekening mee houden?

baby-vader-vaderschapsverlof-geboorteverlof-gezin

Vanaf 2 augustus 2022 hebben je werknemers recht op 9 weken gedeeltelijk betaald vaderschapsverlof, beter bekend als ouderschapsverlof. Hoe werkt dit precies en waar moet je rekening mee houden?

Meer tijd doorbrengen met kinderen

De verruiming van het vaderschapsverlof is bedoeld om ouders meer tijd te gunnen bij het wennen aan de nieuwe gezinssituatie. Ook kunnen ouders met deze regeling bewuste keuzes maken over de verdeling van werken en zorgen voor de pasgeborene(n). Ook gunstig voor jou: een gezinssituatie die goed in balans is werkt vaak positief door op de werkvloer.

Vaderschapsverlof 2022: waar hebben je werknemers precies recht op?

Werknemers hebben vanaf 2 augustus 2022 recht op 9 weken ouderschapsverlof. Tijdens deze periode ontvangen ze een uitkering van het UWV. De hoogte van de uitkering is 70% van het dagloon – ten hoogste 70% van het maximum dagloon dat ieder half jaar opnieuw wordt vastgesteld. Voor 2022 geldt op dit moment (vanaf 1 juli 2022) een maximum dagloon van € 232,90 bruto per dag.

De 9 verlofweken mogen aaneen, maar ook verspreid worden opgenomen; zolang dit maar in het eerste levensjaar van het kind gebeurt.

Geboorteverlof 2022 vader: wat moet je als werkgever regelen?

Werknemers kunnen met je in gesprek gaan over de precieze invulling van de verlofdagen. In principe mag je vaderschapsverlof niet weigeren, tenzij de bedrijfsvoering ernstig in de problemen komt. In dat geval overleg je samen met je werknemer wat de beste verdeling van verlofuren is voor beide partijen.

Als jullie akkoord zijn over de verdeling van de verlofdagen, dien je bij het UWV een aanvraag in voor je werknemer. Het UWV zal het gedeeltelijk betaald vaderschapsverlof dan op zich nemen. Je kunt tijdens het verlof het loon van je werknemer doorbetalen of wachten tot het UWV de uitkering naar je overmaakt. Hoe dan ook, uiteindelijk ben jij degene die je werknemer uitbetaalt. Na aanvraag bij het UWV duurt het ongeveer 4 weken voordat de eerste uitkering op je rekening staat.

Je kunt er als werkgever trouwens ook voor kiezen het loon aan te vullen tot 100%. Daarin ben je uiteraard vrij, maar het zal zeker gewaardeerd worden en bijdragen aan een goede relatie met je werknemer.

Vaderschapsverlof 2022 ingegaan? Géén aanpassingen arbeidsverhoudingen mogelijk

Tijdens het vaderschapsverlof mag je de arbeidsverhouding met je werknemer niet aanpassen. Anders gezegd: je mag een werknemer dus niet benadelen vanwege de afwezigheid door verlof.

Geldt het nieuwe vaderschapsverlof ook voor kinderen geboren voor 2 augustus 2022?

Vaderschapsverlof geldt ook voor sommige werknemers die vóór invoering van de nieuwe wet een kind kregen. Voorwaarde is dat het kind op 2 augustus 2022 jonger dan 1 jaar is. Betaald ouderschapsverlof moet wel in het eerste levensjaar worden opgenomen. Het kan dus zomaar zijn dat een werknemer nog maar enkele weken of zelfs dagen kan opnemen als het kind op 2 augustus 2022 al bijna 1 is.

Een andere voorwaarde is dat een werknemer nog niet het volledige (onbetaalde) verlof van 26 weken volgens de oude regels (vóór 2 augustus 2022) heeft opgenomen.

Wat is er geregeld voor adoptie- en pleegouderschap?

Ook voor adoptiekinderen of erkende kinderen kunnen werknemers ouderschapsverlof aanvragen. Per kind geldt dezelfde verlofperiode van 9 weken. Dit hoeft niet per se in het eerste geboortejaar, simpelweg omdat veel adoptiekinderen al ouder zijn dan 1.

Voor adoptie- en pleegouderschap geldt dat het verlof voor het achtste levensjaar moet worden opgenomen én binnen een jaar na de feitelijke adoptie of plaatsing.

Vaderschapsverlof en geboorteverlof zijn niet hetzelfde

Vaderschapsverlof (ouderschapsverlof) moet niet verward worden met geboorteverlof. Geboorteverlof is de verlofweek voor partners vlak na de bevalling die in de eerste 4 weken na de geboorte wordt opgenomen én 100% wordt doorbetaald door jou.

Vanaf 1 januari 2019 is het geboorteverlof voor partners verruimd van 2 dagen naar een volledige werkweek. Daarnaast bestaat er ook nog aanvullend geboorteverlof voor partners van maximaal 5 weken.

Waar moet je op letten als je een zwangere medewerkster in dienst hebt?

We zijn vooral ingezoomd op de partner die ouder wordt of is geworden. Natuurlijk hebben moeders ook uitgebreide verlofrechten (zoals zwangerschapsverlof), dit steekt alleen net iets anders in elkaar. Daarnaast heb je te maken met andere rechten en plichten bij zwangerschap van je medewerker.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.