Hoe werkt deeltijdontslag?

DE VRAAG VAN WEEK 6

zandloper
HR - MKB.law

Juridische ondersteuning bij HR nodig?

Sinds het begin van de kredietcrisis is je omzet met 25% gedaald. Te weinig om gebruik te kunnen maken van de bijzondere regeling voor de werktijdverkorting voor je werknemers. Maar als de loonkosten niet op korte termijn gaan dalen, zijn de gevolgen nog veel erger. Wat nu?

Vrijwillig minder uren werken tegen inlevering van loon

Als je vanwege de kredietcrisis met teveel personeel zit in relatie tot je omzet, dan betekent dit dat je zult moeten gaan snijden in je loonkosten en zult moeten gaan reorganiseren c.q. saneren. Je kunt natuurlijk met je werknemers afspreken, dat zij minder gaan werken tegen inlevering van salaris. Dat betekent dat zij met een inkomensachteruitgang te maken krijgen.

Stel dat je werknemer 40 uur per week werkt, en hij gaat één dag per week oftewel 1 dag per week minder werken, dan werkt hij dus 20% minder op maandbasis en ontvangt hij in dat geval ook 20% minder salaris. De vraag is of je werknemer daarvoor te porren is.

Deeltijdontslag

Je kunt ook met je werknemer afspreken dat je hem voor één dag in de week zult ontslaan, een zogeheten ‘deeltijdontslag’. In dat geval ontsla je hem voor het gehele dienstverband, maar neemt hem tegelijkertijd weer terug voor, in dit geval 32 uur per week. Dat betekent dat je loonkosten met 20% dalen. Doordat je je werknemer om bedrijfseconomische reden ontslaat, maakt hij voor het aantal uren dat hij ontslagen is, wel aanspraak op een WW-uitkering. Die bedraagt 75% van het loon voor de uren dat hij ontslagen is in de eerste twee maanden van de WW-periode en voor de resterende periode daarna 70%. Je werknemer krijgt in dat geval dus niet te maken met een inkomensachteruitgang van 20% maar met een inkomensachteruitgang van 5% (25% van 20%) respectievelijk 6% (30% van 20%).

Voorwaarden voor het recht op WW

Om in aanmerking te komen voor een WW-uitkering moet je werknemer door het ontslag tenminste 5 uren per week zijn kwijtgeraakt als hij 10 of meer uren per week werkte. Werkte hij minder dan 10 uren per week, dan heeft hij recht op een WW-uitkering als hij tenminste de helft van zijn arbeidsuren heeft verloren.

Ook zal hij zich als werkzoekende moeten inschrijven bij het CWI voor het aantal uren dat hij door het ontslag is kwijtgeraakt.

Hoe regel je het?

Het deeltijdontslag kun je eenvoudig regelen via een vaststellingsovereenkomst. In verband met het recht op WW, moet je dan wel goed op de juiste opzegtermijn letten en moet je ook verder zorgen dat de overeenkomst WW-proof is. Daarbij is de hulp van een jurist onontbeerlijk.

Je kunt er ook voor kiezen om een ontslagvergunning aan te vragen bij het CWI. Als het CWI je de ontslagvergunning verleent, dan zal deze daaraan wel de voorwaarde verbinden, dat je hem alleen mag gebruiken als je je werknemer een nieuwe arbeidsovereenkomst aanbiedt tegen het mindere aantal uren. Vanwege het tijdsverloop tussen de aanvraag van de ontslagvergunning en de datum van einde van het dienstverband/start nieuwe arbeidsovereenkomst kun je maar beter via een vaststellingsovereenkomst werken.

Wil je weten, wat voor jouw bedrijf de beste oplossing is, neem dan contact op met één van de arbeidsrechtspecialisten uit ons Juridisch Netwerk van de MKB Servicedesk.


Speciaal voor de ondernemers met personeel en hun HR-afdeling hebben wij met mkb.law deze pagina opgezet. Op het platform van mkb.law vind je ervaren specialisten die jou kunnen helpen met het regelen van alle arbeidsrechtelijke zaken.

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Henk van Amerongen