Wat betekent de kredietcrisis voor mijn bedrijf?

Veelgestelde vragen van ondernemers

21 januari 2013

De kredietcrisis heeft ook zijn invloed op de directe economische omgeving van jouw bedrijf. Jouw financiers, klanten en leveranciers bewegen zich in deze omgeving en daarom kan het geen kwaad om erover na te denken hoe ‘crisisproof’ jouw bedrijf is en welke maatregelen je zal moeten nemen om dat te worden.

Is er een terugloop in klantenaantallen te verwachten?

Het consumentenvertrouwen is dalende en daarom ligt een vermindering in de bestedingen voor de hand. Dit wordt elke maand gemeten door het CBS en is een graadmeter van het vertrouwen en de verwachtingen van Nederlandse consumenten. Een aantal grote bedrijven heeft al ontslagrondes aangekondigd. Er is dus een reële kans dat je te maken krijgt met een teruglopend klantenbestand of een teruglopende groei. Hou hier rekening mee bij het managen van je productie, voorraad en/of je financiële middelen.

Is er een verandering in het betalingsgedrag van klanten te verwachten?

Over het algemeen blijven rekeningen langer liggen in tijden van economische crisis. Dit geldt uiteraard ook voor de rekeningen die je verstuurt naar je klanten. Let in deze tijden er dus extra goed op dat je klanten de betalingstermijn niet overschrijden. Neem zonodig maatregelen om je werkkapitaal op peil te houden. Wanneer je veel buitenlandse klanten hebt, kun je ervoor kiezen om een kredietverzekering of een exportkredietverzekering af te sluiten om je exportrisico gedeeltelijk af te dekken.

Is het verstandig om mijn personeelsbestand in te krimpen in voorbereiding op de te verwachten daling in consumentenbesteding?

De onzekerheid die momenteel heerst over de duur en de mate van impact voor de Nederlandse economie, maakt het onmogelijk deze vraag  in zijn algemeenheid te beantwoorden. Afhankelijk van de branche waarin jouw onderneming zich beweegt en de structuur van je bedrijf kunnen onze kennispartners je een advies geven over het te volgen personeelsbeleid. Mocht je tot de conclusie komen dat je moet snijden in je personeelsbestand dan bestaat er een regeling voor werktijdverkorting voor bedrijven die in de problemen zijn geraakt. Die regeling biedt onder strikte voorwaarden mogelijkheden om de werknemers in je bedrijf tijdelijk in de WW te plaatsen.

Is het moeilijker geworden om financieringsaanvragen rond te krijgen bij de bank?

Snel groeiende bedrijven hebben altijd al extra aandacht moeten besteden aan de onderbouwing van hun financieringsaanvragen. Bestaande bedrijven kunnen verwijzen naar hun reeds behaalde resultaten, kortom de cijfers spreken voor zich. Dit is niet het geval bij starters en snel-groeiende ondernemingen. Klik hier voor meer over financieringsaanvragen in crisistijd.

Moet ik overstappen naar een andere bank?

De Nederlandse Staat staat garant voor bankdeposito’s tot een bedrag van € 100.000,--. Deze garantie geldt ook voor mkb-bedrijven mits

1.      de balans kleiner is dan € 4,4 mln

2.      de omzet netto kleiner is dan € 8,8 mln

3.      het gemiddelde personeelsbestand kleiner is dan 50 fte gedurende het boekjaar

4.      voor middelgrote en grote ondernemingen geldt deze garantie dus niet.

Deze garantie geeft de Nederlandse overheid op rekeningen bij alle Nederlandse banken. Er is dus geen directe aanleiding om over te stappen naar een andere bank. Voor meer informatie over de depositogarantieregeling klik je hier.

Redactie MKB Servicedesk