Voorkom belastingheffing bij de verkoop van onderneming

Beperk of voorkom belastingheffing

Voorkom belastingheffing bij de verkoop van onderneming
IOWP-00017 1920 x 1280

Financiële risico’s beperken

Eerste hulp bij bij bedrijfsovername - Hero

Eerste hulp bij bedrijfsovername

Heb je een eenmanszaak of vennootschap onder firma en wil je het bedrijf verkopen? Dan zul je met de fiscus moeten afrekenen. Gelukkig zijn er verschillende manieren om belastingheffing te beperken of te voorkomen.

Wat is belastingheffing bij verkoop onderneming?

Als je een onderneming verkoopt, dan moet je in Nederland inkomstenbelasting betalen over de stakingswinst. Stakingswinst is het verschil tussen de verkoopprijs en de boekwaarde op het moment van de overdracht. Hoe hoog deze vorm van winst is, wordt bepaald met een bedrijfswaardering.

Verkoop je bijvoorbeeld de inventaris voor € 50.000 en heeft deze nog een boekwaarde van € 20.000, dan heb je een boekwinst van € 30.000. Over dat bedrag moet je belasting betalen. Ontvang je ook nog goodwill, dan zul je hierover ook belasting moeten betalen.

Whitepaper: Eerste hulp bij bedrijfsovername

GRATIS

Hoeveel belasting over verkoop onderneming

Hoeveel inkomstenbelasting je over de verkoop van je onderneming moet betalen, hangt af van de rechtsvorm van je bedrijf. Naast inkomensbelasting kun je ook te maken krijgen met overdrachtsbelasting. Dit is een belasting die je moet betalen over de waarde van onroerende zaken die bij je bij de verkoop van je onderneming overdraagt. Dit is 8% voor woningen en 2% van bedrijfsruimten (2023).

Overzicht Belastingheffing bij verkoop onderneming (2023)

RechtsvormInkomstenbelastingOverdrachtsbelasting
EenmanszaakBox 18% of 2%
MaatschapBox 18% of 2%
VOFBox 18% of 2%
CVBox 18% of 2%
Besloten Vennootschap (BV)Box 28% of 2%

Heffing voorkomen of uitstellen bij verkoop onderneming

Er zijn een aantal manieren om belastingheffing te voorkomen of uit te stellen. De meest voorkomende mogelijkheden:

Overdrachtsbelasting voorkomen: verkopen aan een medewerker

Je verkoopt de onderneming aan een medewerker die al langer dan drie jaar in de onderneming werkzaam is. Dit kan zonder fiscale heffing, omdat de belastingheffing dan wordt verschoven naar de medewerker. De medewerken zal daarom vragen om een lagere koopprijs, maar het voordeel is dat er dan niets naar de fiscus gaat. Deze regeling is ook van toepassing bij verkoop aan medevennoten.

Verlagen belastingdruk: andere ondernemingsvorm voor minder belasting

De stakingswinst wordt belast in box 2 bij een BV. Voor andere soorten bedrijven is dat box 1. De belastingtarieven in box 1 zijn progressief, wat betekent dat het belastingpercentage hoger wordt naarmate het inkomen hoger wordt. De belastingtarieven in box 2 zijn in 2023 vlak, wat betekent dat het belastingpercentage hetzelfde is voor alle inkomens. Maar let op: Per 2024 gelden hier ook 2 tarieven.

Bedrijf onderbrengen in BV om onbelast te verkopen

Breng je bedrijf in in een BV. Je verkoopt de eenmanszaak ‘geruisloos’ aan de bv. Dit betekent dat je geen belasting hoeft te betaling over de waarde van de onderneming die je inbrengt in de BV. Na ongeveer drie jaar verkoop je de BV.  Je hebt dan twee mogelijkheden: verkoop aan een familielid of verkoop aan een derde. 

Dat kan dan onbelast (als er sprake is van een holding) of je bent de Belastingdienst een belasting verschuldigd van 25% (‘aanmerkelijk belang’) van de winst op de aandelen. Eventueel kun je de onderneming ook ruisend inbrengen in de BV waarbij er voor de stakingswinst bij de eigen BV een stakingslijfrente wordt bedongen.

Geen of beperkte belasting: overname door een van je kinderen

Is een van de kinderen geïnteresseerd in een overname van de onderneming, dan kun je gebruik maken van de schenkingsfaciliteit bij bedrijfsopvolging (BOR). Je bent dan geen of slechts een beperkte erf- en schenkbelasting verschuldigd aan de Belastingdienst. De BOR kent 2 vrijstellingen. Een eenmalige vrijstelling van € 1.205.871 (2023). Daarnaast is er een vermindering van 83% van de waarde van de onderneming, voor zover die hoger is dan €1.205.87 (2023). 

Belastinguitstel en tariefvoordeel: stakingslijfrente kopen van de boekwinst

Verkoop de eenmanszaak en koop van deze opbrengst een stakingslijfrente bij een verzekeraar of ‘spaar’ het bij een bank (‘banksparen’). De boekwinst op de verkoop van de eenmanszaak is belast en de stakingslijfrente (of banksparen) is fiscaal aftrekbaar.

Voordeel van deze structuur is belastinguitstel en een tarief-voordeel. Je hoeft pas belasting te betalen over de boekwinst als je de stakingslijfrente. Ook is de belastingdruk op uitkeringen van stakingslijfrente lager dan de belastingdruk op boekwinst.

Belastinguitstel door ondernemer te blijven

Zolang je ondernemer blijft, hoef je nog niet af te rekenen. Je kunt een samenwerking zoeken met een opvolger of je kunt een commanditaire vennootschap opzetten. De samenwerking kun je op zo’n manier vormgeven dat je de afrekening kunt uitstellen en op die manier de risico’s beperkt.

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.