Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling (DSR) op de schop

Versoberingen en ook versoepelingen op komst

bedrijfsovername-bedrijf-deal

De fiscale voordelen die je geniet als je een bedrijf overneemt, voortzet of juist overdraagt, wijzigen vanaf 2024. Zo wordt de vrijstelling van de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) aangepakt en ook de doorschuifregeling (DSR) gaat op de schop.

BOR en DSR, hoe zit dat ook alweer?

Wanneer je een bedrijf voortzet, heb je recht op vrijstelling van erfbelasting of schenkbelasting. Bijvoorbeeld als je het familiebedrijf overneemt van je ouders. Voor bedrijfsopvolging zijn regels vastgelegd in de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), onderdeel van de Successiewet. Dankzij deze regeling betaal je minder of geen belasting over ondernemingsvermogen bij schenking of vererving.

Met de doorschuifregeling (DSR) kun je een onderneming geruisloos overdragen aan iemand anders. Tenminste, zolang het geen bv is. Je hoeft dankzij deze regeling geen stakingswinst (verschil boekwaarde en uiteindelijke overnamesom) af te dragen in de vorm van inkomstenbelasting. 

Dit gaat veranderen in de BOR en DSR

Het pakket Belastingplan 2024 bestaat voor nu uit twaalf wetsvoorstellen. Een daarvan is het “Wetsvoorstel Wet aanpassing fiscale bedrijfsopvolgingsfaciliteiten 2024”. In dit (voorlopige) wetsvoorstel staat een aantal fiscale maatregelen met betrekking tot de bedrijfsopvolgingsregeling voor schenk- en erfbelasting en de doorschuifregeling. 

Vanaf 2024:

  • De vrijstelling gaat omhoog naar 100% tot € 1.500.000. Op dit moment geldt een vrijstelling van 100% tot € 1.205.871

  • Boven € 1.500.000 geldt vanaf 2024 een vrijstelling van 75%. Op dit moment is dat nog 83%

  • Doelmatigheidsmarge dat bij bv’s wordt aangemerkt als ondernemingsvermogen wordt afgeschaft

  • Aan derde partijen verhuurde zaken worden voortaan aangemerkt als beleggingsvermogen (en dus belast)

  • Gemengde bedrijfsmiddelen tellen alleen nog mee voor de BOR en de DSR als deze ook echt in de onderneming worden gebruikt

  • De DSR bij ontbinding wordt met terugwerkende kracht aangepast, speciaal voor ondernemingsverliezen

Vanaf 2025:

  • De bezits- en voortzettingseis in de BOR worden versoepeld. Daarnaast hoef je niet langer minimaal 36 maanden in dienst van de onderneming te zijn geweest

  • Bij schenking voor beide regelingen geldt een minimumleeftijd van 21 jaar voor de bedrijfsopvolger

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.