Wanneer is een bedrijf failliet?

Wanneer wordt een bedrijf failliet verklaard?

crisis, dalende lijn, failliet

Kort gezegd wordt je bedrijf door de rechtbank failliet verklaard als je jou schulden niet meer kunt betalen. Vaak wordt het failliet verklaren aangevraagd door een van de schuldeisers. Het kan ook zo zijn dat het Openbaar Ministerie dit aanvraagt.

Een andere mogelijkheid is dat de schuldenaar zelf bij de rechtbank aanvraagt om het bedrijf failliet te verklaren. In geval van het failliet laten verklaren door schuldeisers zijn er wel wat voorwaarden aan de aanvraag.

Er moeten meerdere schuldeisers zijn en de schuldenaar moet helemaal gestopt zijn met betalen. Zo lang je maar één schuldeiser hebt kun je dus nooit failliet verklaard worden. Als je iedere maand een gedeelte van je schuld blijft betalen is het ook heel moeilijk om failliet verklaard te worden. 

Verloop bij failliet bedrijf

De eerste stap bij het faillissement van een bedrijf begint met een verzoekschrift. In het verzoekschrift moet door de schuldeiser duidelijk gemaakt worden dat de schuldenaar niet meer in staat is om de rekeningen te betalen en dus failliet verklaard moet worden. De rechtbank zal onder andere door middel van het verzoekschrift bepalen of het bedrijf failliet verklaard zal worden. Als de schuldenaar daadwerkelijk failliet wordt verklaard wordt er beslag gelegd op de bezittingen van de schuldenaar en de schuldenaar verliest de macht over zijn vermogen.

Afhandeling door curator

Er wordt een curator toegewezen en een rechter-commissaris, dat is degene die het achter gebleven vermogen verdeelt en degene die daarop toezicht houdt. De curator maakt een overzicht van de schuldeisers van het bedrijf dat failliet is geraakt. Hij bepaalt de volgorde waarin de schuldeisers worden uitbetaald. Loon en huur gaan bijvoorbeeld voor andere schulden. In een verificatievergadering worden de schuldenlijsten vastgesteld. Na deze periode worden de bezittingen van het bedrijf dat failliet is verkocht en de opbrengsten verdeeld. Als deze periode voorbij is wordt er een slotuitdelingslijst gemaakt. daarin staat waar het geld van het bedrijf dat failliet is naar toe is gegaan. Op deze lijst kan nog 10 dagen lang bezwaar gemaakt worden. Is deze periode verstreken dan wordt de slotuitdelingslijst verbindend en eindigt het faillissement.

Wat vind je van dit artikel?

Auteur

Romy Donk