Hoe werkt een bedrijfsbeëindiging?

Wil je je bedrijf stoppen? Zo werkt het.

Hoe werkt een bedrijfsbeëindiging
MKBSD WP - Financieringsvormen 1920 x 1280

Hoe regel je bedrijfsfinanciering?

Je besluit te stoppen met je bedrijf, bijvoorbeeld omdat de resultaten blijven tegenvallen en er geen hoop op herstel is. De vraag is dan: Hoe werkt een bedrijfsbeëindiging? Waar moet je als ondernemer allemaal aan denken?

Tijdens de coronacrisis heeft de overheid heel wat regelingen in het leven geroepen om bedrijven te helpen overeind te blijven in financieel moeilijke tijden. Denk aan de NOW, TVL, Tozo en TONK. Inmiddels worden deze regelingen afgebouwd en lijkt het erop dat bedrijven weer op eigen kracht verder moeten. Maar misschien gaat dat jou niet lukken. Wat moet je doen als je besluit te stoppen met je bedrijf? We zetten een paar veelgestelde vragen voor je op een rij.

Bij welke instanties moet ik melden dat ik stop met mijn bedrijf?

Als je stopt met je bedrijf, moet je dat in elk geval melden bij de Kamer van Koophandel (KvK). Belangrijk om te weten: als je nog van plan bent een uitkering aan te vragen, kan dat alleen zolang je nog ingeschreven bent als bedrijf. Doe dat dus voordat je je bedrijf uitschrijft bij het handelsregister.

Hoe je je uitschrijft hangt af van je situatie. Bijvoorbeeld:

 1. Eenmanszaak uitschrijven. Je kunt een eenmanszaak ontbinden door het formulier Wijziging ondernemings- en vestigingsgegevens in te vullen en samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs op te sturen of door langs te gaan bij de KvK waar je staat ingeschreven. Je kunt je uitschrijving ook online doorgeven met behulp van DigiD. De KvK geeft je uitschrijving automatisch door aan de Belastingdienst, maar het is verstandig om dit te controleren.

 2. Rechtspersoon uitschrijven. Als je een rechtspersoon (zoals een besloten vennootschap, naamloze vennootschap, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij, vereniging en stichting) wilt uitschrijven, moet je de rechtspersoon eerst ontbinden. Na de ontbinding vul je het formulier in Ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap. Dit formulier stuur je vervolgens samen met een kopie van een geldig legitimatiebewijs naar de KvK bij jou in de buurt.

 3. Vof, cv of maatschap uitschrijven. Ook een vof, cv of maatschap moet je eerst ontbinden. Dat kan via het formulier Ontbinding vennootschap, rechtspersoon of maatschap. Ook dit formulier moet je samen met een kopie van je legitimatiebewijs naar de KvK-vestiging bij jou in de buurt sturen. Overigens wordt een vof automatisch beëindigd zodra een van de vennoten overlijdt. Deze beëindiging kun je voorkomen door een regeling in het vennootschapcontract op te nemen.

Welke belastingen moet ik afrekenen?

De KvK geeft aan de Belastingdienst door dat je niet meer ingeschreven bent als bedrijf. Natuurlijk moet je er dan voor zorgen dat je alles belastingtechnisch goed afhandelt. Je sluit de administratie van je bedrijf. Denk daarbij aan de volgende dingen:

Slotaangifte omzetbelasting. Als je ondernemer bent voor de btw, dan kun je een brief verwachten waarin wordt gevraagd om de laatste btw-aangifte.

Andere belastingen. Kijk goed welke belastingen je verder verschuldigd bent bij het sluiten van je bedrijf. Een voorbeeld daarvan is inkomstenbelasting als je een oudedagsreserve hebt opgebouwd. Vraag je boekhouder met welke belastingen je nog meer rekening moet houden.

Hoe voorkom ik dat ik na het stoppen van mijn bedrijf nog schuldeisers krijg?

Het laatste waar je op zit te wachten is dat je na de bedrijfsbeëindiging nog schuldeisers op je dak krijgt. Wil je je bedrijf stoppen, dan moet je dus een aantal dingen goed regelen:

Klanten en leveranciers inlichten

Zorg ervoor dat je leveranciers en klanten op tijd op de hoogte zijn van je plannen om het bedrijf te beëindigen. Kijk van te voren goed in de contracten met deze partijen, zodat je weet wat daarin staat over het opzeggen van de overeenkomst. Een advocaat kan je hierbij helpen.

Contracten opzeggen

Breng in kaart welke contracten je hebt lopen en wat de opzegtermijnen zijn. Zorg ervoor dat je afnamecontracten, huur- of leasecontracten en onderhoudscontracten op tijd opzegt. Vergeet ook niet om verzekeringen en eventuele vergunningen op te zeggen. Door op tijd alles op te zeggen, voorkom je onnodige kosten.

Financiële gevolgen in kaart brengen

Bekijk met een accountant en met de bank de financiële gevolgen van de stopzetting van het bedrijf. Denk ook eventueel aan het opzeggen van de zakelijke bankrekening. Natuurlijk moet je dan wel eerst alle financiële overzichten downloaden.

Hoe regel ik de beëindiging van het bedrijf met mijn personeel?

Het is natuurlijk erg vervelend om je medewerkers te moeten ontslaan omdat het bedrijf er mee ophoudt. Het is vooral belangrijk om je werknemers op tijd in te lichten over wat je plannen zijn, zodat ze op tijd actie kunnen ondernemen. Om medewerkers te kunnen ontslaan moet je een goed onderbouwde ontslagaanvraag indienen bij het UWV-werkbedrijf. Als je jouw bedrijf om bedrijfseconomische redenen beëindigt kun je een verkorte procedure aanvragen.

Kom ik in aanmerking voor stakingsaftrek?

Als je je bedrijf verkoopt, kan het zijn dat je winst maakt. Deze winst heet stakingswinst. Hierover moet je belasting betalen. Maar het kan zijn dat je in aanmerking komt voor stakingsaftrek, waardoor je minder belasting hoeft te betalen. Het is niet eenvoudig om de stakingswinst te berekenen. Daarom is het verstandig hiervoor een adviseur in de arm te nemen.

Heb ik recht op een uitkering als ik mijn bedrijf beëindig?

Ondernemers die moeten of willen stoppen met hun bedrijf kunnen in aanmerking komen voor een financiële ondersteuning. Het hangt van de situatie af in welke vorm je deze ondersteuning zal krijgen. Bijvoorbeeld via de IOAZ en Bbz. Voorwaarde voor deze ondersteuningen is dat je nog ingeschreven staat bij de KvK. Vraag dus een uitkering aan voordat je je bedrijf uitschrijft.

IOAZ

Ondernemers die 55 jaar of ouder zijn en/of gedeeltelijk arbeidsongeschikt kunnen een uitkering van de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ) krijgen. Hier zijn wel verschillende voorwaarden aan verbonden. Bijvoorbeeld:

 • Het bedrijf moet minimaal drie jaar aaneengesloten in Nederland zijn gevestigd

 • Je hebt de 10 afgelopen jaar onafgebroken en in Nederland gewerkt

 • Je voldoet aan het urencriterium van 1.225 uur per jaar

 • Je hebt te weinig inkomen om van te leven

 • Tijdens de IOAZ-uitkering ga je op zoek naar betaald werk

Besluit Bijstandsvoorziening Zelfstandigen (Bbz)

Als je financiële ondersteuning nodig hebt tijdens het stoppen van je bedrijf, dan kun je aankloppen bij de gemeentelijke sociale dienst. Deze uitkering hoort bij het Besluit Bijstandsvoorziening Zelfstandigen. Met deze uitkering kun je je inkomen aanvullen tot bijstandsniveau, zodat je voldoende hebt om van te leven. Voor de Bbz gelden een aantal criteria:

 • Je bent zelfstandig ondernemer

 • Het bedrijf is niet levensvatbaar

 • Je hebt minimaal 1.225 uur per jaar aan je onderneming besteed

 • Je kunt je bedrijf niet direct beëindigen (als dat wel het geval is, kun je een bijstand aanvragen)

Bij het aanvragen van een Bbz-uitkering moet je rekening houden met een procedure van 3 à 4 maanden.

Meer informatie over BBZ

Bijstandsuitkering

Als je niet in aanmerking komt voor bovenstaande regelingen dan kun je mogelijk een bijstandsuitkering aanvragen (Wet Werk en Bijstand). Ook hiervoor moet je bij de gemeentelijke sociale dienst zijn.

Hoe zit het met administratie bewaren?

Zorg ervoor dat je de administratie van je bedrijf bewaart. De minimale bewaartermijn is 7 jaar. Je mag de administratie op papier of digitaal bewaren (door papieren in te scannen).

Hoe moet ik mijn website opzeggen?

Als je bedrijf helemaal verdwijnt, wil je waarschijnlijk ook je website en domeinnaam opheffen. Dit kun je het beste doen door contact op te nemen met de partij die je website host. Vaak kun je dit online regelen.

Bedrijfsovername

Als je wilt stoppen met je bedrijf, kun je ook kiezen voor een bedrijfsovername. Ook daar komt veel bij kijken. Als je je bedrijf verkoopt, zul je eerst de waarde van je bedrijf moeten bepalen. Door je goed te laten adviseren, voorkom je dat je belangrijke zaken over het hoofd ziet.

Wat vind je van dit artikel?