Ontslag aanvragen: de ontslagvergunning

Goedkeuring voor ontslag via rechter of UWV

ondernemer-serieus-laptop-denken-ontslag

Als je een werknemer wil ontslaan heb je soms toestemming nodig. Je moet dan eerst ontslag aanvragen bij het UWV of de rechter. Hoe werkt dat? En wanneer zul je een ontslagvergunning krijgen? Dit moet je erover weten.

Wat is een ontslagvergunning?

Een ontslagvergunning is een bewijs van toestemming om een werknemer te ontslaan. Bij veel vormen van ontslag heb je toestemming nodig. Je moet dan eerst een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV of de kantonrechter. Als je de ontslagvergunning hebt gekregen, moet je binnen vier weken de arbeidsovereenkomst ontbinden.

Ontslagvergunning UWV

Via het UWV kun je een ontslagvergunning aanvragen. In je aanvraag moet je de redenen voor het ontslag goed onderbouwen. Je werknemer krijgt ook altijd de kans om zijn verhaal te doen. Het UWV beoordeelt alle argumenten en besluit of de vergunning gegeven wordt of niet. In andere gevallen moet je ontslag aanvragen bij de rechter.

Ontslag aanvragen, wanneer?

Wanneer je ontslag eerst moet aanvragen en bij wie, hangt af van de reden voor ontslag. Wil je iemand ontslaan vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid, dan vraag je ontslag aan via het UWV. Ook als je iemand wil ontslaan vanwege financiële problemen binnen je bedrijf, dien je een ontslagaanvraag in bij het UWV.

In de meeste andere gevallen verloopt het ontslag via de rechter. Bijvoorbeeld bij ontslag wegens disfunctioneren, bij verwijtbaar handelen of een verstoorde arbeidsrelatie. 

Als er in je cao een ontslagcommissie voor jouw bedrijf of bedrijfstak is ingesteld, dan moet je in bepaalde gevallen het ontslag aanvragen bij die ontslagcommissie. In je cao staan de exacte regels en procedures beschreven.

Ontslag aanvragen UWV, wanneer?

Je kunt ontslag aanvragen bij het UWV in de volgende gevallen:

Bij ontslag tijdens ziekte moet je voldoen aan strenge voorwaarden. Zo moet je kunnen bewijzen dat je hebt gezorgd voor goede verzuimbegeleiding en de juiste stappen bij re-integratie. Alleen dan wordt je ontslagaanvraag goedgekeurd.

Ontslag aanvragen bij de rechter, wanneer?

Bij de rechter kun je ontslag aanvragen op basis van de volgende ontslaggronden:

  • Frequent ziekteverzuim

  • Disfunctioneren

  • Verwijtbaar handelen 

  • Gewetensbezwaren 

  • Verstoorde arbeidsverhouding 

  • Andere omstandigheden 

  • Cumulatiegrond (een combinatie van ontslaggronden)

Hoe kun je ontslag aanvragen?

Ontslag aanvragen gaat dus in de meeste gevallen via het UWV of de kantonrechter. Hoe kun je een ontslagvergunning krijgen van het UWV? En hoe verloopt de ontslagprocedure via de rechter? Volg de stappen hieronder. 

Ontslagvergunning UWV aanvragen

Je kunt online een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV. Afhankelijk van de reden voor het ontslag volg je de procedure die beschreven staat op hun website. De behandeling van een complete aanvraag duurt ongeveer vier weken. Als er een extra ronde van hoor en wederhoor nodig is, duurt de behandeling langer. 

Ontslagvergunning UWV bedrijfseconomische redenen

Als je een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen wilt indienen, vul je drie formulieren in (A, B en C). Deze stuur je op, met alle gevraagde documenten, via het werkgeversportaal van het UWV. Lees meer over deze procedure in de handleiding aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen.

Ontslagvergunning UWV langdurige arbeidsongeschiktheid

Ben je van plan een werknemer te ontslaan die al (bijna) twee jaar ziek is, dan vraag je een vergunning aan via de website van het UWV. Je vult het formulier 'Aanvraag ontslagvergunning wegens langdurige arbeidsongeschiktheid' in en uploadt het formulier via het werkgeversportaal. Je hebt daarbij ook een actuele verklaring van de bedrijfsarts nodig. Als het formulier en de bijlage(n) compleet zijn ingevuld, wordt de aanvraag in behandeling genomen.

Ontslag aanvragen bij rechter, hoe gaat dat?

Wil je ontslag aanvragen via de rechter? Dan dien je een verzoekschrift in bij de rechtbank in jouw regio. Je stuurt een brief waarin je de reden(en) voor het ontslag beschrijft. Je geeft ook duidelijk aan waarom je de werknemer niet kunt herplaatsen binnen je bedrijf. 

Het ontslag via de rechter moet je goed kunnen onderbouwen. In veel gevallen heb je een compleet ontslagdossier nodig met bijvoorbeeld gespreksverslagen en eventuele bewijzen voor bepaald gedrag.

Rechtszaak over ontslag werknemer

Je werknemer kan tegen jouw ontslagaanvraag in het verweer gaan. Hij laat dan schriftelijk weten aan de rechtbank waarom hij het er niet mee eens is. Er volgt dan een rechtszaak (zitting). Binnen enkele weken daarna krijg je de uitspraak te horen. Als je het niet eens bent met de beslissing van de kantonrechter, kun je in hoger beroep gaan. Je vraagt dan een hogere rechter (het gerechtshof) om het ontslagverzoek opnieuw te beoordelen.

Tip: Lees hoe een verzoekschriftprocedure verloopt via de kantonrechter.

Ontslag zonder ontslagvergunning

In bepaalde gevallen kun je iemand ontslaan zonder ontslagvergunning. Bijvoorbeeld als je er samen uitkomt: ontslag met wederzijds goedvinden. Dit is vaak een aantrekkelijke optie, omdat het je veel tijd en papierwerk bespaart.

Bij ontslag op staande voet hoef je ook geen ontslag aan te vragen bij de rechter of het UWV. Je werknemer kan zijn ontslag dan wel aanvechten via de kantonrechter. In dat geval kan er alsnog een rechtszaak volgen.

Geen ontslagvergunning nodig

Ook in de volgende gevallen is er geen ontslagvergunning nodig:

  • Bij ontslag tijdens proeftijd.

  • Bij ontslag van een werknemer die de AOW-leeftijd heeft bereikt. (Er is wel een vergunning nodig als je hem pas na zijn AOW-leeftijd hebt aangenomen).

  • Bij ontslag door een faillissement. In dat geval zegt de curator de arbeidsovereenkomst op.

Voor bepaalde werknemers is ook geen toestemming voor ontslag nodig. Bijvoorbeeld voor een huishoudelijke hulp die je als particulier inhuurt voor minder dan vier dagen per week. In Artikel 671 van Het Burgerlijk Wetboek Boek 7 staat een overzicht van alle gevallen waarin een ontslagvergunning niet nodig is.

Ontslagvergunning ontbreekt

Als je iemand ontslaat zonder ontslagvergunning waar die wel nodig was, dan is het ontslag volgens de wet niet geldig. Op verzoek van je werknemer kan de kantonrechter dan het ontslag ongedaan maken. De arbeidsovereenkomst is dan weer geldig en je moet je werknemer zijn loon betalen. 

In veel gevallen zal er dan sprake zijn van een verstoorde arbeidsrelatie. Gewoon verder werken is misschien onmogelijk. Een rechter kan dan op basis van de cumulatiegrond deze verstoorde arbeidsverhouding meewegen en alsnog het ontslag toekennen, maar zal daarbij waarschijnlijk een hoge ontslagvergoeding van je eisen.

Stappenplan werknemer ontslaan

Wat komt er nog meer kijken bij het ontslag van een werknemer? Gebruik het Stappenplan werknemer ontslaan.

Wat vind je van dit artikel?

Raphael Klees

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.