Ontslag met wederzijds goedvinden, zo pak je het aan

Werknemer ontslaan zonder rechter of UWV

Ontslag wederzijds goedvinden

Een werknemer ontslaan is niet eenvoudig. Vaak is er goedkeuring van de rechter of het UWV voor nodig. Maar dat hoeft niet altijd. Je kunt er ook samen uitkomen. Dat heet ontslag met wederzijds goedvinden. Hoe pak je dat aan?

Ontslag met wederzijds goedvinden, wanneer?

Als je het doorlopende contract van je werknemer in goed overleg wilt beëindigen, kun je het beste kiezen voor ontslag met wederzijds goedvinden. Hierbij maak je samen afspraken over het ontslag. Deze vorm van ontslag is vaak gunstig voor jou en je werknemer.

Voordelen ontslag met wederzijds goedvinden

Dit zijn de belangrijkste voordelen van ontslag met wederzijds goedvinden:

 • Je hoeft geen ontslagvergunning aan te vragen bij het UWV of de rechter.

 • Het kost je minder tijd. Vaak is het binnen een paar dagen geregeld. Via de rechter of het UWV duurt het veel langer (meestal 4 weken of meer).

 • Je kunt zelf afspraken maken over een redelijke vergoeding en andere voorwaarden.

 • Je kunt de samenwerking meestal op een prettige manier beëindigen. 

Nadelen ontslag met wederzijds goedvinden

Er kunnen ook nadelen zitten aan deze vorm van ontslag. Bijvoorbeeld:

 • Je werknemer kan een onredelijk hoge ontslagvergoeding eisen. In sommige gevallen ben je dan duurder uit dan bij een ontslag via de rechter.

 • Je werknemer heeft bedenktijd. Hij kan zijn schriftelijke instemming binnen 14 dagen herroepen, zonder een reden te noemen. De opzegging van het contract heeft dan niet plaatsgevonden.

 • Als je er samen niet uitkomt, moet je overgaan tot een andere vorm van ontslag. Dan ben je er dus juist meer tijd aan kwijt.

Stappen bij ontslag met wederzijds goedvinden

Bij ontslag met wederzijds goedvinden heb je het proces grotendeels in eigen hand. Als je het goed aanpakt, kun je tot een overeenkomst komen waar alle partijen tevreden over zijn. Hoe ga je te werk?

Gesprek over ontslag met wederzijds goedvinden

Laat het voorgenomen ontslag niet doorsudderen. Zorg dat de arbeidsrelatie niet tot een kookpunt komt. Bereid je wel goed voor, maar ga daarna zo snel mogelijk in gesprek als je van plan bent een werknemer te ontslaan. Maak hem direct duidelijk dat je in goed overleg de samenwerking wilt beëindigen.

Vervolgens probeer je samen tot goede afspraken te komen. Wat moet je bespreken? Denk in ieder geval aan deze punten:

 • De einddatum van het contract  Houd rekening met de wettelijke opzegtermijn en stem samen af wanneer het contract eindigt.

 • De laatste werkdag Ga na hoeveel vakantiedagen je werknemer nog heeft en kijk wanneer zijn laatste werkdag is.

 • De overdracht Zorg voor een goede overdracht van taken en spullen. Denk aan bezittingen van je bedrijf, zoals een auto en telefoon van de zaak, maar ook aan wachtwoorden en bedrijfsinformatie.

 • Geheimhouding Bespreek of je werknemer rekening moet houden met bedingen bij het zoeken naar een nieuwe baan. Wijs hem op de afspraken in een concurrentiebeding, relatiebeding of geheimhoudingsbeding. Of maak hier nieuwe afspraken over.

 • De ontslagvergoeding Je mag in goed overleg een redelijke vergoeding voor het ontslag bepalen. Dit is een afkoopsom van het doorlopende contract.

Beëindigingsovereenkomst met wederzijds goedvinden

Leg alle afspraken vast in een beëindigingsovereenkomst, ook wel een vaststellingsovereenkomst genoemd. Zorg dat jij en je werknemer de overeenkomst ondertekenen voor akkoord.

Houd verder rekening met deze aandachtspunten:

 • Bedenktijd en annulering Informeer je werknemer over de bedenktijd van twee weken. Doe je dat niet? Dan heeft hij drie weken bedenktijd. Ook al heeft hij de overeenkomst al ondertekend, hij mag deze binnen die periode zonder reden annuleren. De opzegging van het contract heeft dan niet plaatsgevonden. Vermeld de bedenktijd ook in de overeenkomst.

 • Recht op WW-uitkering Je werknemer heeft mogelijk recht op een WW-uitkering na ontslag met wederzijds goedvinden. Daarvoor is het wel nodig dat je in de vaststellingsovereenkomst duidelijk maakt dat jij als werkgever de eerste stap hebt gezet voor het ontslag. Als je werknemer zelf het initiatief heeft genomen voor ontslag, dan heeft hij geen recht op een WW-uitkering.

 • Finale kwijting De finale kwijting is een belangrijk onderdeel (aan het einde) van de beëindigingsovereenkomst. Je maakt daarin duidelijk dat jij en je werkgever afstand doen van verdere afspraken en rechten, behalve die in de beëindigingsovereenkomst staan.

Meer aandachtspunten bij het maken van deze overeenkomst vind je (binnenkort) terug in ons artikel over de vaststellingsovereenkomst.

Ontslagvergoeding bij wederzijds goedvinden

Als een werknemer zelf ontslag neemt, heeft hij geen recht op een wettelijke transitievergoeding. Omdat hij bij ontslag met wederzijds goedvinden instemt met het ontslag, is er dus geen vaste vergoeding. 

Je maakt samen met je werknemer afspraken over de hoogte van de vergoeding. Binnen deze afkoopsom of vergoeding, kun je ook de waarde van een transitievergoeding meenemen. Leg de afspraken vast in de beëindigingsovereenkomst.

Eindafrekening bij ontslag met wederzijds goedvinden

De ontslagen werknemer heeft in ieder geval recht op een eindafrekening. Dit is de financiële afhandeling van zijn overgebleven loon, vakantietoeslag, vakantiedagen en eventuele bonussen. Boetes en leningen mag je in mindering brengen. Het overgebleven bedrag kun je uitbetalen bij de laatste loonbetaling. Benoem alle onderdelen op de laatste loonstrook of geef je werknemer een apart overzicht waar je deze zaken benoemt. Zorg dat de eindafrekening binnen een maand na afloop van het contract plaatsvindt.

Tip: Hoe bereken je het vakantiegeld en de waarde van overgebleven vakantiedagen bij ontslag? Lees meer over de eindafrekening bij ontslag.

Alternatieven voor ontslag met wederzijds goedvinden

Kom je er samen niet uit? Dan heb je een probleem. Je kunt natuurlijk niet zomaar de samenwerking hervatten en vrolijk verder werken. Welke opties heb je om je werknemer alsnog te ontslaan? Er zijn meerdere ontslagroutes die je kunt bewandelen. Welke route je kiest heeft te maken met de reden voor ontslag: de ontslaggrond. Je hebt meerdere ontslaggronden. Bijvoorbeeld:

Wat de reden voor ontslag ook is, in de meeste gevallen moet je het ontslag goed kunnen onderbouwen. Als er meerdere ontslaggronden (deels) van toepassing zijn, kun je ook een beroep doen op de cumulatiegrond. Een rechter weegt dan meerdere redenen mee en kijkt of het ontslag redelijk is.

Tip: Bekijk de top 5 ontslagredenen.

Ontslag vanwege verstoorde arbeidsrelatie

Als ontslag met wederzijds goedvinden niet lukt en er te weinig basis is voor ontslag wegens disfunctioneren, dan wordt er vaak uitgeweken naar ontslag vanwege een verstoorde arbeidsrelatie. Je moet dit voorleggen aan de kantonrechter. Daarbij leg je uit wat de reden is voor de verstoorde arbeidsrelatie, wat je hebt gedaan om de relatie te verbeteren en waarom je het conflict niet kunt oplossen door de werknemer te herplaatsen (een andere functie te geven).

Als je dit niet goed kunt aantonen, zal de rechter het ontslag afkeuren of een hoge ontslagvergoeding eisen. Dit kan een stuk duurder uitvallen dan ontslag met wederzijds goedvinden.

Lees ook: Werknemer ontslaan? Volg deze stappen

Wat vind je van dit artikel?

Raphael Klees

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.