Transitievergoeding berekenen 2023

Bereken welk bedrag jij je werknemer moet betalen [CALCULATOR]

Fired - werknemer - kantoor - spullen
Arbeidsovereenkomst wat voor soorten zijn er

Arbeidscontracten

Als jij iemand ontslaat, moet je transitievergoeding berekenen - want je moet een ontslagvergoeding betalen. Wat houdt de transitievergoeding in, hoe bereken je deze vergoeding en welke kosten kun je van het bedrag aftrekken? In dit artikel lees je alles over de transitievergoeding berekenen.

Transitievergoeding berekenen: calculator

Wil je direct berekenen wat de hoogte is van je transitievergoeding? Gebruik dan onderstaande calculator zodat je weet wat je ongeveer kunt verwachten.

Transitievergoeding berekenen: hoe doe je dat? 

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van een aantal factoren:

 • Het bruto maandloon

 • Het aantal jaren (of deel ervan) in dienst

Heb je die gegevens, dan kun je transitievergoeding berekenen.

 • Voor de hele jaren geldt: je werknemer ontvangt een derde maandloon per heel jaar dat hij bij je in dienst is geweest

Voor de tijd die overblijft, nadat je de hele jaren hebt berekend, gebruik je de formule:

 • (brutoloon over de gewerkte (= resterende) periode / bruto maandloon) x (een derde bruto maandloon / twaalf)

De laatstgenoemde berekening kun je ook gebruiken als je werknemer korter dan een jaar bij je in dienst is. Om deze berekening te kunnen maken, moet je dus eerst het bruto maandloon van je werknemer berekenen. Vergeet daarbij niet dingen mee te nemen als vakantiegeld bij ontslag, bonussen, winstuitkeringen et cetera. Bij ontslag van een zieke werknemer geldt ook het brutoloon als basis voor de berekening.

Voorbeeld berekening transitievergoeding Werknemer X

Een werknemer heeft 7 jaar en 10 dagen bij een bedrijf gewerkt. Bruto verdiende hij € 3.500 per maand met een bruto uurloon van ongeveer € 23. Hij maakte werkdagen van 8 uur.

Stap 1: Vergoeding op basis van gewerkte hele jaren 7 jaar x (⅓ van € 3.500) = € 8.166,67

Stap 2: Vergoeding resterende werktijd Het loon over 10 dagen is: 10 dagen x 8 uur x € 23 (bruto uurloon) = € 1.840. Vervolgens (brutoloon over de gewerkte periode / bruto maandloon) x (een derde bruto maandloon / twaalf), oftewel: (€ 1.840 / € 3.500) x ( € 1.166,67/12) = € 51,11 De totale transitievergoeding voor deze werknemer is dan € 8.166,67 + € 51,11 = € 8.217,78

Let op: Dit is een voorbeeldberekening. In werkelijkheid kan de vergoeding anders zijn door verschillende looncomponenten.

Toevoegen andere looncomponenten

Je berekent de ontslagvergoeding met het bruto maandsalaris, maar daar moet je eventueel ander loon en vakantietoeslag bij optellen. Ook van een vaste eindejaarsuitkering moet je 1/12 deel optellen bij het basis bruto-maandsalaris. 

Andere looncomponenten die je mee moet nemen als ze van toepassing zijn:

 • Winstuitkering

 • Bonussen

 • Overwerkvergoeding

 • Ploegentoeslag

 • Variabele eindejaarsuitkering

Kosten die je af mag trekken van de transitievergoeding

Heb je kosten gemaakt voor het ontslag van een medewerker? Dan mag je die kosten aftrekken van de transitievergoeding. Denk aan kosten voor scholing of ter vervanging, omdat de werknemer vrijgesteld was van werk. Ook eventuele kosten die je hebt gemaakt die de inzetbaarheid van de werknemer binnen of buiten de organisatie bevorderen, mag je in overleg met de werknemer aftrekken van de transitievergoeding. Het gaat om inzetbaarheidskosten gericht op een andere functie bij een andere werkgever of een andere functie binnen het eigen bedrijf. 

Dit geldt niet als het gaat om re-integratieverplichtingen voor eerste of tweede spoor of een herplaatsing. Kosten die je hebt gemaakt om het functioneren binnen de eigen functie te verbeteren mag je niet aftrekken van de ontslagvergoeding. 

Voorwaarden aftrekken kosten transitievergoeding

 • Je hebt de kosten gespecificeerd 

 • Je hebt de medewerker geïnformeerd over de kosten

 • De medewerker moet schriftelijk instemmen met het in mindering brengen van de kosten

 • De kosten zijn gemaakt door jou als werkgever

 • De kosten zijn gemaakt ten behoeve van de medewerker die je wilt ontslaan

 • Loonkosten mogen alleen in mindering worden gebracht als jullie een langere opzegtermijn hebben afgesproken en de medewerker al vrijgesteld is van werk

 • Er is een redelijke verhouding van de kosten en het doel waarvoor ze zijn gemaakt.

 • Je kunt de kosten niet ergens anders declareren

 • Je kunt de kosten niet op de medewerker verhalen via een andere regeling, zoals het studiekostenbeding. 

Let op: Voor duale opleidingen, zoals bbl en duale opleidingen in het hbo en wo,  geldt een aantal van deze voorwaarden niet. 

Maximale hoogte transitievergoeding 2023

De hoogte van de transitievergoeding 2023 is maximaal € 89.000. In 2022 was dit  € 86.000. Werknemers die per jaar meer dan het maximale bedrag verdienen, zijn een uitzondering. Zij kunnen een maximale vergoeding krijgen van een bruto jaarsalaris. Zo kan de ontslagvergoeding in bepaalde situaties dus hoger uitvallen.

Transitievergoeding niet altijd verplicht

Het kan zijn dat een werknemer geen recht heeft op een transitievergoeding. In welke situaties hoeft een werkgever geen transitievergoeding te betalen?

 • Contractbeëindiging op basis van wederzijds goedvinden

 • Ernstige nalatigheid werknemer

 • Werknemer is onder de 18 en werkt gemiddeld ten hoogste 12 uur per week

 • Faillissement, surseance van betaling of schuldsanering

 • Werknemer heeft AOW-leeftijd bereikt

 • Werkgever en medewerker sluiten een nieuw tijdelijk contract

Lees meer: Transitievergoeding: wanneer heeft je werknemer er recht op?

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.