Surseance van betaling

Voorkom een faillissement als je tijdelijk in financiële problemen zit

rekeningen - betalen - telefoon - failliet

Soms zit het financieel tegen en raakt je onderneming verzeild in zwaar weer. Dan kun je plotseling afstevenen op een faillissement. Maar gelukkig kun je wat doen om je organisatie te redden: bijvoorbeeld surseance van betaling. Daarmee voorkom je dat tijdelijke schulden je financieel de das omdoen. Wat is surseance van betaling en hoe vraag je het aan?

Wat is surseance van betaling?

Surseance van betaling is niets anders dan uitstel van betaling. Het doel van deze regeling is dat je als onderneming de tijd krijgt om je financiën op orde te krijgen. Zo voorkom je dat je verdrinkt in je schulden en uiteindelijk failliet gaat. Het is een procedure die uitkomst kan bieden aan natuurlijke personen met onderneming (zoals een eenmanszaak of vof) of organisaties met rechtspersoonlijkheid.

De belangrijkste regels voor surseance van betaling staan beschreven in de Faillissementswet. Deze wet beschrijft ook de procedure voor faillissementen en schuldsaneringen bij natuurlijke personen.

In de periode van surseance

De surseance van betaling duurt maximaal anderhalf jaar. In die periode mogen de schuldeisers de openstaande schulden niet opeisen. Als ze beslag hebben gelegd (bijvoorbeeld conservatoir beslag), dan komen die beslagen te vervallen.

Daar staat tegenover dat jij als onderneming in die periode je schuldeisers in evenredige mate moet tegemoetkomen. Je mag dus niet één schuldeiser alles terugbetalen, terwijl de anderen niets krijgen. Hierbij speelt de bewindvoerder een belangrijke rol. Een paar van zijn taken:

  • Adviseren

  • Onderhandelen met schuldeisers

  • Vermogensbeheer

  • Beslissen over financiële uitgaven

Hoe kun je surseance van betaling aanvragen?

Je kunt alleen zelf surseance van betaling aanvragen. Dat doe je door via een advocaat een verzoek tot surseance van betaling te richten tot de rechtbank. De stappen zijn als volgt:

  • Verzoekschrift via advocaat. Surseance van betaling is een procedure die valt onder het civiel recht. Vandaar dat het verplicht is om de aanvraag te doen via een advocaat.

  • Voorlopige uitspraak. Nadat een aanvraag die aan alle eisen voldoet is ingediend, krijg je voorlopig uitstel van betaling. Ook krijg je een bewindvoerder toegewezen.

  • Definitieve uitspraak. De rechter bepaalt in overleg met de schuldeisers of je surseance van betaling krijgt.

Einde surseance

De surseance van betaling kan op verschillende manieren eindigen. Bijvoorbeeld: jij en je schuldeisers bereiken een akkoord. De rechter moet dit akkoord bekijken en al dan niet goedkeuren. Het kan ook zijn dat je weer aan je betaalverplichtingen kunt voldoen. In dat geval kun je een verzoek doen om de surseance te ontbinden. Maar het kan ook zijn dat een van de schuldeisers of de bewindvoerder vraagt om de surseance te ontbinden. In dat geval is een faillissement meestal de volgende stap. 

Faillissementsregister

Elke surseance van betaling wordt opgenomen in het Faillissementsregister (CID). In dit register kun je ook informatie vinden over actuele faillissementen en schuldsaneringen. Het feit dat je onder surseance staat is dus openbare kennis.

Schulden: wat nu?

Als jij als onderneming schulden hebt, heb je meerdere opties, afhankelijk van je omstandigheden. Naast surseance van betaling kunnen natuurlijke personen een beroep doen op de Wsnp. Bovendien is er sinds januari 2021 een nieuwe wet: Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA), waarmee je een akkoord kunt sluiten met een deel van de schuldeisers. Allemaal manieren om te voorkomen dat je als onderneming failliet gaat.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.