Beslaglegging met spoed via conservatoir beslag

Voorkom dat je financieel achter het net vist

advocaat, rechter
MKBDS - Onbetaalde facturen

Onbetaalde facturen

Een debiteur weigert die grote, openstaande factuur te betalen. En nu heb je goede redenen om te vermoeden dat hij zijn spullen verkoopt en met de noorderzon vertrekt. Dat zou natuurlijk een enorme financiële strop voor je betekenen. Wat kun je doen? Je kunt conservatoir beslag leggen op zijn bezittingen. Wat is dit voor beslaglegging en hoe werkt het?

Wat is conservatoir beslag?

Conservatoir beslag is een tijdelijk beslag op iemands bezit voorafgaand aan een gerechtelijke procedure. Je wilt betaling afdwingen via de rechter, maar je hebt bewijzen dat de schuldenaar van plan is vóór de uitspraak van de rechter zijn bezit van de hand te doen zodat hij de schuld niet meer kan terugbetalen. Dan kun je ervoor kiezen tijdelijk beslag te leggen op zijn bezit, zodat het bewaard of geconserveerd wordt (vandaar conservatoir) voor het betalen van de schuld. Men spreekt ook wel van een bewarend beslag.

Een gerechtelijke procedure om betaling af te dwingen kost doorgaans redelijk veel tijd. Een conservatoir beslag is een relatief snelle manier om een mate van zekerheid in te bouwen. Je reserveert het bezit als het ware totdat de uitspraak definitief is. Natuurlijk zijn er kosten verbonden aan deze procedure.

Hoe het werkt

Je kunt pas conservatoir beslag leggen op iemands bezit als de uiterste betalingstermijn is verstreken. Als ondernemer kun je niet zelf een verzoek doen tot conservatoir beslag. Het is een procedure die valt onder het civiel recht en dus via een advocaat loopt. Nadat de advocaat het verzoek heeft ingediend, gaat de rechter bekijken of het noodzakelijk is om tot een (tijdelijke) beslaglegging over te gaan. Hij zal daarom een kort onderzoek instellen.

Als hij instemt met de beslaglegging, zal een deurwaarder beslag leggen op de eigendommen van de schuldenaar. Vervolgens moet je als schuldeiser binnen de termijn die de rechter vaststelt een procedure starten om te bepalen of de vordering terecht is. Als je uiteindelijk in het gelijk gesteld wordt, mag je het bezit van de debiteur verkopen om alsnog het geld te innen dat de andere partij je schuldig is. Het is dan een executoriaal beslag geworden. De stappen in het kort:

  1. Uiterste betalingstermijn is verstreken

  2. Verzoek via advocaat

  3. Kort onderzoek door rechter

  4. Beslaglegging door een deurwaarder

  5. Start gerechtelijke procedure

  6. Verkoop bezit bij gelijkstelling

Onverwacht

Een conservatoir beslag komt meestal onverwacht voor de andere partij. De rechter zal die partij bij zijn korte onderzoek niet inlichten, om te voorkomen dat de schuldenaar nog snel zijn bezit verkoopt. Daardoor zou er namelijk alsnog niets overblijven voor jou als schuldeiser.

Onterecht conservatoir beslag

Wat als er conservatoir op jouw bezit gelegd wordt en je bent het er niet mee eens? Dan kun je verschillende dingen doen. Je kunt bijvoorbeeld:

  • de gerechtelijke procedure afwachten, en daarmee de uitspraak van de rechter. Als deze in jouw voordeel is, vervalt het beslag.

  • een spoedprocedure starten (kort geding) om het conservatoir beslag op te heffen. Dat kun je doen via een advocaat.

Als blijkt dat het conservatoir beslag onterecht was, dan kan de partij die het beslag aangevraagd heeft aansprakelijk gesteld worden voor de eventuele schade die de andere partij ondervonden heeft van de beslaglegging. Het is dus altijd verstandig om te kijken of er een goede grond is voor een conservatoir beslag.

Conservatoir derdenbeslag

Soms beschikt een schuldenaar zelf niet over voldoende bezit om de schuld te kunnen dekken. Dan kan er ook conservatoir beslag gelegd worden op het bezit van de schuldenaar bij derden. In de praktijk is dit vaak het loon van de schuldenaar. De schuldeiser kan dan beslag leggen op het loon van de schuldenaar. Daarbij wordt wel rekening gehouden met de beslagvrije voet.

Faillissement en Wsnp

Het kan handig zijn om conservatoir beslag te leggen op bezit. Maar de situatie verandert als de partij met schulden failliet gaat of toegang krijgt tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). Bij een faillissement vervallen alle beslagen en zal de curator bepalen hoe het bezit verdeeld wordt. In het geval van de Wsnp is de kans groot dat de betaling uiteindelijk lager zal uitvallen.

Conservatoir beslag voorkomen

Veel ondernemers hebben te maken met onbetaalde facturen. Omdat het veel tijd kost om hier zelf achteraan te gaan, kiest een grote groep om de debiteurenadministratie uit te besteden, bijvoorbeeld aan een incassobureau. Op die manier voorkomen ze dat facturen onbetaald blijven. Ze voorkomen ook de kosten die komen kijken bij een conservatoir beslag.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.