Wat gebeurt er met je BV bij overlijden?

Wat kun je al regelen voor je bedrijf als je straks komt te overlijden?

donkere wolken

Als je als bedrijfseigenaar overlijdt, dan kan dit het einde van je BV betekenen. Wie moet namelijk de lopende zaken gaan waarnemen? Wat kun je hiervoor nú al regelen, zodat alles straks goed komt?

Afwikkelingsbewindvoerder als centraal aanspreekpunt

Na een overlijden moeten er heel veel zaken worden geregeld. Het is daarom heel verstandig om een erfenisafwikkelaar (executeur) te benoemen die deze zaken namens de erfgenamen kan regelen.

Als je als DGA (directeur/groot aandeelhouder), en dús BV-ondernemer, komt te overlijden en je complex BV-ondernemingsvermogen achterlaat, is het nodig dat er iemand wordt benoemd die nóg meer rechten heeft dan een gewone erfenisafwikkelaar. Het bedrijf van je BV moet immers (voorlopig) worden voortgezet, de lopende zaken moeten worden afgewikkeld en je opvolging moet misschien nog worden geregeld. Dus moet er iemand worden aangesteld met verstand van zaken die niet dwarsgezeten kan worden door erfgenamen die allemaal een andere mening hebben over de uiteindelijke verdeling.

Een afwikkelingsbewindvoerder treedt op namens álle gezamenlijke erfgenamen. Er is maar één aanspreekpunt en er is geen tijdrovend overleg nodig tussen alle erfgenamen onderling.

Erfgenamen deskundig begeleid

De erfgenamen worden bij de afwikkeling van een meer ingewikkelde nalatenschap gedurende een langere periode (bijvoorbeeld vijf jaar) vertegenwoordigd en begeleid door een of meer door jouw bij leven aangewezen vertrouwenspersonen. Verschil van inzicht tussen de erfgenamen onderling leidt dan niet tot vertraging bij de afwikkeling van de nalatenschap of tot andere problemen.

Dit is nuttig als tot de nalatenschap een BV-onderneming behoort die door de erfgenamen wordt voortgezet, maar ook als de onderneming moet worden beëindigd en verkocht. Iedere ondernemer weet namelijk dat een overhaaste, gedwongen verkoop geen hoge opbrengst oplevert. Ook al wordt de onderneming niet voortgezet, dan moet immers nog de verkoop goed worden begeleid onder toezicht van je huisaccountant.

Hoe regel je het goed?

De benoeming van een afwikkelingsbewindvoerder moet bij testament worden geregeld. Dat is een vorm van testamentair bewind en je moet dus verplicht naar een notaris hiervoor. Het kan best zijn dat je het niet nodig vindt dat de bewindvoerder de hele nalatenschap gaat beheren of verdelen. In je nalatenschap kunnen bepaalde zaken zitten die bij de afwikkeling extra aandacht verdienen, zoals  BV-ondernemingsvermogen, maar ook onroerend goed bijvoorbeeld of een effectenportefeuille. Je kunt dan in het testament bepalen dat het bewind alleen komt te rusten op de door jou aangewezen zaken. De andere zaken kunnen dan gewoon beheerd worden door de erfgenamen gezamenlijk.

Benoem een professional

De benoemde be­­wind­­voerder heeft veel rechten, maar ook veel plichten. Zo zou hij aansprakelijk gesteld kunnen worden als hij de nalatenschap niet goed beheert.Als het gaat om een ingewikkelde nalatenschap of als je veel problemen verwacht bij de afwikkeling van de nalatenschap, zou je ervoor kunnen kiezen om in plaats van een familielid of kennis een professionele bewindvoerder te benoemen.

Conclusie

Benoem in je DGA-testament een afwikkelingsbewindvoerder. Dit is een goede zaak bij een nalatenschap met BV-ondernemingsvermogen waarvan de afwikkeling vaak extra tijd en aandacht vraagt. De bewindvoerder begeleidt en ondersteunt je erfgenamen dan gedurende de lange periode van erfenisafwikkeling.

Bron: Indicator

Wat vind je van dit artikel?