Wat gebeurt er als mijn leverancier failliet gaat?

Waar kan ik terecht met mijn schuldeis?

Wat gebeurt er als mijn leverancier failliet gaat

Wanneer een onderneming failliet gaat is dat altijd vervelend. Nog vervelender is het als die onderneming één van jouw leveranciers is. Zaken waar je op moet letten als je leverancier kopje onder gaat.

Faillisement

Een faillissement is een gerechtelijk beslag op het vermogen. De schuldenaar verliest de zeggenschap over het vermogen door een faillissement. Zowel een rechtspersoon (zoals een bv) als een natuurlijk persoon (zoals een eigenaar van een eenmanszaak) kan failliet worden verklaard. 

Krijg ik mijn aanbetaling terug?

Wanneer je een aanbetaling hebt gedaan, maar de diensten of goederen niet hebt ontvangen kun je een claim doen. Je kunt hiervoor terecht bij de door de rechtbank aangestelde curator. De curator is verantwoordelijk voor de afhandeling van de claims. Preferente schuldeisers hebben voorrang boven concurrente schuldeisers. Voorbeelden van preferente schuldeisers zijn de Belastingdienst en UWV. Wanneer je een claim hebt ingediend, ben je een concurrente schuldeiser. Jouw claim krijgt dus geen prioriteit. De kans is dus aanwezig dat je niets of slechts een gedeelte van je claim zult ontvangen: De schuldregeling houdt vaak in dat preferente schuldeisers een twee keer zo hoge vergoeding krijgen.

Factuur van de failliete leverancier

Bij een faillissement worden de financiën van het failliete bedrijf volledig in kaart gebracht. De curator heeft de volledige controle over de financiën van het bedrijf. De betaling kun je daarom voldoen bij de curator. Deze zal in de meeste gevallen contact met je opnemen over de wijze van betaling.

Opgelopen schade

Door het uitblijven van leveringen van de failliete onderneming zou je eigen bedrijf schade kunnen ondervinden. Misschien ondervind je hinder in je productieproces of kan je zelf niet leveren aan je klanten. Het is dus zaak om tijdig op de situatie in te spelen en op zoek te gaan naar een nieuwe leverancier. Het heeft weinig zin om een aansprakelijkheidsclaim in te dienen, want van een kale kip kan je niet plukken. In de meeste gevallen kun je de schade dus niet op iemand verhalen. Heb je een bedrijfsverzekering, informeer dan bij je verzekeringsmaatschappij of deze schade gedekt is.

755 medewerkers van de Free Record Shop kregen deze week een memo: voorlopig geen salaris over de maand mei en geen vakantiegeld. Het geld van het bedrijf is op. Tegelijkertijd heeft het bestuur haar personeel wél gevraagd om gewoon door te werken, vanwege een op handen zijnde doorstart. Wat zijn precies jouw plichten als werkgever bij een faillissement en in hoeverre kun je je personeel (tijdelijk) gratis laten doorwerken?

Wie betaalt je personeel?

Als je failliet gaat, hoeft dat niet het einde van je bedrijf te betekenen. Soms kun je een doorstart maken of je bedrijf toch voortzetten. In het ideale geval blijft je personeel gewoon doorwerken, je wil tenslotte niet dat je bedrijfsactiviteiten stil komen te liggen. Maar dan loop je wel tegen een probleem aan: je hebt geen geld om je werknemers te betalen. Dat betekent niet dat je je medewerkers vraagt gratis te werken. 

Curator of het UWV betaalt

Bij een faillissement stelt de rechtbank een curator aan, die het beheer over je bedrijf overneemt. Voor zover het mogelijk is, lost hij de schulden af en betaalt hij de achterstallige lonen van je personeel. In principe zegt je curator ook de arbeidsovereenkomsten op, omdat je bedrijfsactiviteiten zijn gestaakt. Zijn je schulden zo groot dat de curator dit niet meer kan, dan neemt het UWV je loonbetalingsverplichting over.

Dit is óók het geval als je de overeenkomsten met je personeel niet opzegt, en je dus je bedrijfsactiviteiten níet staakt. Overigens kan dat alleen als de curator brood ziet in een voortzetting van je bedrijf.

Voortzetting tijdens faillissement

De curator kan besluiten tot voortzetting van het bedrijf tijdens je faillissement, bijvoorbeeld omdat hij verwacht dat je in die periode gewoon winst kunt maken. Makkelijk is dat niet, omdat schuldeisers afbetaling eisen terwijl jij juist tijd nodig hebt om alles weer op de rit te krijgen. Een oplossing kan komen vanuit de rechter-commissaris. Die kan een afkoelingsperiode van twee maanden instellen, waarin schuldeisers geen betaling kunnen eisen.

Doorstart ná een faillissement

In plaats van tijdens een faillissement, kun je ook ná een faillissement je bedrijf voortzetten. Ook wel: een doorstart maken. Je gaat dan met de gezonde onderdelen van je bedrijf door en stoot de slechte af. Je kunt een doorstart maken als je bedrijf een rechtspersoon is (bijvoorbeeld een bv), omdat dan de rechtspersoon wel failliet is, maar jij persoonlijk niet. Bij een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid (zoals een eenmanszaak) is een doorstart bijna onmogelijk, omdat je dan met je privévermogen aansprakelijk bent. 

Doorstart en personeel

Hoewel eerder de optie aan bod kwam om door te starten mét je bestaande personeel, vormt voor veel ondernemers een faillissement juist dé manier om verder te gaan zonder de financiële lasten van personeel. Je hoeft het personeel van je failliete bedrijf namelijk niet mee te nemen bij een doorstart. Dit hoeft dus ook niet als jij een bedrijf overneemt dat failliet is gegaan.  

Wat vind je van dit artikel?