Wat is een doorstart?

Zo begin je na een faillissement opnieuw

pijlen, herstart

Soms is een faillissement onvermijdbaar. Toch betekent dit niet persé het einde van je bedrijf. Je kunt namelijk met de gezonde onderdelen van je bedrijf doorgaan en een nieuw bedrijf oprichten: een doorstart maken.

Wat is een doorstart?

Als je na een faillissement de gezonde onderdelen van je bedrijf behoudt en de slechte delen afstoot, maak je een doorstart. Dat kan onbedoeld zijn, maar je kunt ook bewust een faillissement uitlokken, om daarmee de slechte delen van je bedrijf kwijt te kunnen zijn. Na dit zogenoemde ´technisch faillissement´ richt je een nieuw bedrijf op.  

Wanneer kun je een doorstart maken?

Een doorstart is mogelijk als je een rechtspersoonlijke onderneming hebt, zoals een bv of nv. Heb je gekozen voor een ander soort rechtsvorm, waarbij sprake is van een natuurlijk persoon? Dan is een doorstart bijna onmogelijk. Bij rechtsvormen zonder rechtspersoonlijkheid (zoals een eenmanszaak) ben je namelijk ook met je privé-vermogen aansprakelijk bij een faillissement en ben je zelf ook failliet. In een bv of nv wordt alleen het vermogen van de rechtspersoon getroffen. Je bv gaat failliet, jij als bestuurder niet.

Personeel

De belangrijkste reden om een technisch faillissement uit te lokken is meestal om een doorstart te kunnen maken zonder de zware lasten van personeel. Bij een technisch faillissement hoef je de personeelsleden van het failliete bedrijf namelijk niet over te nemen. Zou je zónder faillissement met slechts een deel van je onderneming door willen starten, dan ben je wel verplicht alle arbeidscontracten mee te nemen in je nieuwe onderneming.

Succesvolle doorstart

Wil je een succesvolle doorstart maken? Dan is het nodig dat je bedrijf écht gezonde onderdelen bevat. Verder moet je een bepaalde zekerheid hebben dat je afnemers niet afhaken. Een gezonde doorstart is alleen succesvol als je op tijd begint met de voorbereiding. Dan kun je direct na het uitspreken van het faillissement beginnen met het nieuwe bedrijf.

Financiering

Het is vaak moeilijk om een doorstart goed te financieren. De financiers, zoals de huisbankier en de toeleveranciers, verlenen niet snel hun medewerking aan een doorstart. Vaak is de huisbankier namelijk de grootste schuldeiser. Voor een doorstart heb je dan vaak ook nieuwe financiers nodig.

Valkuilen bij een doorstart

  • De curator vecht de doorstart aan omdat de schuldeisers volgens hem benadeeld worden. 

  • De doorstart begint al voordat het faillissement is uitgesproken. 

  • Je wordt als ondernemer aansprakelijk gesteld in het kader van de bestuurdersaansprakelijkheid van de tijd dat je ondernemer was in het failliete bedrijf. 

  • Ondanks goede voorbereidingen kost de doorstart te veel geld omdat de curator meerdere gegadigden tegen elkaar heeft uitgespeeld. Hierdoor betaalt de oude ‘ondernemer’ teveel voor zijn doorstart.

Wat vind je van dit artikel?