De eenmanszaak

Wanneer en waarom zou ik een eenmanszaak beginnen?

01 september 2016

Wanneer je een eenmanszaak start, ben je zowel oprichter als eigenaar van het bedrijf en ben je helemaal zelfstandig. Je bent vrij om je eigen beslissingen te nemen naar eigen inzicht. Zoals het aannemen van mensen.

In vijf stappen een bedrijf starten

Hieronder volgen de belangrijkste kenmerken van een eenmanszaak:

Oprichtingseisen

Wanneer je een eenmanszaak wilt beginnen, heb je geen zogenaamde akte nodig, de oprichting is namelijk vormvrij. Je moet je wel laten inschrijven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel. Voorheen hoefden vrije beroepen zich niet in te schrijven bij de Kamer van Koophandel, maar per 1 juli 2008 is de nieuwe Handelsregisterwet in werking getreden en geldt er een inschrijfplicht.

Aansprakelijkheid

Je bent zelf aansprakelijk voor alle handelingen en vermogensaangelegenheden van het bedrijf. Er bestaat dan ook geen onderscheid tussen privé- en ondernemingsvermogen. Schuldeisers (crediteuren) van jouw bedrijf, kunnen zich verhalen op je privé-bezit en privé-schuldeisers kunnen de bezittingen van jouw onderneming aanspreken. Als jouw onderneming failliet gaat, ga jij ook failliet.

Belastingen

Er moet ook belasting over jouw eenmanszaak betaald worden, namelijk BTW (omzetbelasting) en inkomstenbelasting. Als de Belastingdienst jou als ondernemer erkent, kan je in aanmerking komen voor een aantal belastingfaciliteiten, zoals ondernemersaftrek, investeringsaftrek en de fiscale oudedagsvoorziening.

Je hebt bij de startende eenmanszaak ook recht op startersaftrek. De kamer van koophandel kan je adviseren over de rechtsvorm. Je kunt natuurlijk ook je jurist of accountant raadplegen om te vragen welke rechtsvorm het beste past bij wat je wil gaan doen. Het is belangrijk inzage te krijgen in je risicoprofiel.  

Sociale zekerheid

Als eigenaar van een eenmanszaak ben je geen werknemer en val je daardoor niet onder de werknemersverzekeringen. Dit betekent dat je in beginsel niet verzekerd bent op grond van de Ziektewet en de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). Je komt ook niet in aanmerking voor de Werkloosheidswet (WW). Er zijn nog wel vrijwillige verzekeringen mogelijk.

Bedrijfsopvolging

Omdat er bij een eenmanszaak geen onderscheid bestaat tussen privé en de zaak, moet je een regeling treffen die ervoor zorgt dat jouw onderneming blijft bestaan na je overlijden. Als je dat niet doet, kunnen jouw erfgenamen hun deel in het ondernemingsvermogen opeisen, waardoor het voortbestaan van de onderneming wordt bedreigd. Ook doe je er verstandig aan een regeling te treffen, waarmee je jouw onderneming over kan dragen aan een derde.

Conclusie

Met een eenmanszaak ben je geheel zelfstandig en ben je vrij om naar eigen inzicht te handelen. Bovendien heb je ook recht op startersaftrek. Hoewel je niet onder de werknemersverzekeringen valt, kan je toch nog gebruik maken van vrijwillige verzekeringen. Denk er wel om dat je voor je gehele vermogen aansprakelijk kan worden gesteld.