Belastingvoordeel startende ondernemers? Alles wat je moet weten

Zo houd je meer geld over

Fietsenmaker - ondernemer - starter - zzp'er
Eerste hulp bij belasting zaken voor starters  - MKB Servicedesk

Eerste hulp bij belastingzaken voor starters

Voor startende ondernemers liggen er veel financiële voordelen klaar. Belastingvoordelen voor starters zijn belangrijk. Het komt het succes van jouw bedrijf ten goede, doordat je zo weinig mogelijk af hoeft te dragen aan de Belastingdienst en zo meer geld over houdt. Hoe lang je startersaftrek krijgt en hoeveel mkb-winstvrijstelling je krijgt, lees je hier.

Ondernemers moeten iedere maand weer omzet genereren om een inkomen te krijgen aan het einde van de maand. Door bepaalde financiële voordelen kun je een groter deel van je inkomsten ten goede laten komen aan jezelf of aan de onderneming. Welke belastingvoordelen moet je als starter vooral niet laten liggen?

Hoeveel zelfstandigenaftrek?

Laten we beginnen met een aftrekpost die niet te missen is: de zelfstandigenaftrek. Het is een van de voordelen die voor veel ondernemers een deel van de financiële reden zijn dat ze gekozen hebben voor het ondernemerschap. Het is namelijk een substantiële aftrekpost. In 2023 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 5.030.

Startersaftrek: hoelang?

Naast de zelfstandigenaftrek heb je recht op de startersaftrek. Hoe lang je profiteert van de startersaftrek is heel duidelijk, namelijk gedurende de eerste drie jaren van het ondernemerschap. In 2023 bedraagt de startersaftrek € 2.123.

Ook de mkb-winstvrijstelling krijg je erbij

Alle ondernemers die winst maken kunnen profiteren van de mkb-winstvrijstelling, ook als ze geen mkb’ers zijn. Je mag hiermee 14% van de winst aftrekken. Zo verlaag je je fiscale winst. Je hoeft niet te voldoen aan een urencriterium.

Startkosten eigen bedrijf beginnen

Wist je dat je de kosten voor het voorbereiden van het ondernemerschap kunt aftrekken van de belasting? Je moet deze startkosten (ook wel aanloopkosten) om een eigen bedrijf te beginnen uiteraard wel aan kunnen tonen. Dus bewaar facturen goed en houd voor jezelf een administratie bij waaruit blijkt welke kosten je maakt. Het gaat bijvoorbeeld om kosten voor het laten verrichten van een marktonderzoek. Zelfs de betaalde btw kun je verrekenen, tenminste als je binnen jouw bedrijf btw moet afdragen.

Verwacht je een lage omzet? Kijk naar de Kleineondernemersregeling (KOR)

Ben je btw-plichtig, maar verwacht je in het lopende belastingjaar een omzet van maximaal €20.000? Dan kun je vrijstelling krijgen voor de btw via de Kleineondernemersregeling. Je moet vrijstelling aanvragen bij de Belastingdienst via dit formulier. Als je de vrijstelling hebt, hoef je bij klanten geen btw meer in rekening te brengen. Je kunt dus werken tegen lagere tarieven.

Starters hebben recht op ruimere afschrijvingsmogelijkheden

Startende ondernemers moeten eerst vaak flink investeren. De investeringen mag je niet gelijk ten laste van de winst brengen, want dat werkt met afschrijvingen. Bedrijfsmiddelen kun je meerdere jaren gebruiken, dus mag je jaarlijks een bepaald bedrag aftrekken van de winst. Startende ondernemers hebben zelf invloed op hoe en wanneer ze afschrijven. Een voorwaarde is wel dat de onderneming een eenmanszaak, een maatschap, een commanditaire vennootschap of een vof is. Lees hier meer over op de website van de Belastingdienst.

Wat vind je van dit artikel?