Schuldhulpverlening zzp: hulp voor ondernemers met schulden

Welke vormen van schuldhulp zijn er voor zzp’ers en bedrijven met problematische schulden?

vrouw aan bureau met schermen stress
businessman-are-analyzing-graph-data-and-use-lapto-PJ7KJ7J

Bereken de financiële toekomst van je bedrijf

Je onderneming is in zwaar weer terechtgekomen, bijvoorbeeld door de gevolgen van de coronacrisis. Je hebt minder opdrachten binnengehaald, waardoor je de kosten niet meer kon betalen en in eerste instantie betalingsachterstanden opliep. Maar na een tijdje werden dit problematische schulden. Waar kun je aankloppen voor schuldhulpverlening? Wat moet je weten over schuldhulpverlening zzp en mkb?

Schulden

Ook al neem je je voor zo weinig mogelijk schulden op te bouwen, soms loopt het anders dan je had gepland. Die investeringen waren nodig en leken om het moment zelf veilig. Maar door de coronacrisis kwam er ineens minimaal geld binnen.

Er zijn ook andere redenen waardoor ondernemers in de schulden komen. Denk aan arbeidsongeschiktheid, plotselinge hoge kosten of andere tegenvallers. Sommige zzp’ers lopen ook schulden op omdat ze gewoon niet zo goed zijn in het financiële aspect van het ondernemen. Welke vormen van schuldhulpverlening zzp zijn er?

Schuldhulpverlening zzp

Natuurlijk is het het makkelijkst om zelf in gesprek te gaan met je schuldeisers om zo tot een betalingsafspraak te komen die jij als zzp’er kunt behappen. Maar als dat niet lukt, dan kun je aankloppen bij een organisatie die hulp biedt via schuldhulpverlening. Ondernemers kunnen bijvoorbeeld contact opnemen met de gemeente voor gemeentelijke schuldhulpverlening of bij een particuliere schuldhulpverlener. Welke opties staan er voor je open?

Bijstand voor zelfstandigen (Bbz)

Als je al een tijdje een onderneming hebt en je tijdelijke financiële problemen hebt, kun je in aanmerking komen voor een Bbz-uitkering op basis van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen. Je moet dan wel aan bepaalde vereisten voldoen. Je bedrijf moet bijvoorbeeld voldoende levensvatbaar zijn.

WHOA

Een nieuwe wet die op 1 januari 2021 in werking is getreden is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA). Dankzij deze wet is het mogelijk een onderhands akkoord te sluiten met slechts een deel van de schuldeisers. De rechter zal het akkoord bekijken en al dan niet zijn goedkeuring geven. In dat geval moeten alle schuldeisers akkoord gaan met de beslissing.

Minnelijk traject

Bij het minnelijk traject probeert de schuldhulpverlener een betalingsregeling te treffen met de schuldeisers. Daarbij moet je als zzp’er of bedrijf wel aan een aantal eisen voldoen. Zo is het niet toegestaan dat je nieuwe schulden maakt. Bovendien moet je een redelijk stabiel inkomen hebben, zodat je een vast bedrag kunt terugbetalen aan de schuldeisers. Je moet dan leven van het vrij te laten bedrag, een bedrag waar je je vaste lasten en levensonderhoud van betaalt. Het kan dus best een uitdaging zijn om dit traject succesvol te doorlopen. Welke schuldhulpverlening zzp is er nog meer?

Wsnp

Als het niet gelukt is om via de minnelijke regeling tot een oplossing te komen, kun je een aanvraag doen om toegelaten te worden tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp). De rechter zal beoordelen of je aanvraag goedgekeurd wordt en zal vervolgens een bewindvoerder aanstellen die de schuldeisers laat weten dat je schulden gesaneerd worden. Hij zal ook betalingsregelingen met ze treffen. Na drie jaar ben je bevrijd van al je schulden en kun je met een schone lei beginnen.

Faillissement

Een andere optie is een faillissement. Je kunt zelf een faillissement aanvragen of anderen kunnen jouw faillissement aanvragen, bijvoorbeeld je schuldeisers. Het nadeel van een faillissement is dat je uiteindelijk niet van je schulden afkomt. De schuldeisers kunnen na jaren nog geld van je vorderen. Vandaar dat velen de voorkeur geven aan schuldsanering.

Schuldhulpverlening bedrijven

Ook ondernemers uit het mkb moeten de laatste tijd vaker een beroep doen op schuldhulpverlening. Veel bedrijven zijn door de coronacrisis in financiële problemen gekomen. Dankzij de steunpakketten van de overheid kunnen veel mkb’ers nu nog het hoofd boven water houden, maar het kan zijn dat dat niet meer lukt zodra de noodsteun afloopt. 

Voor kleine ondernemers is het misschien mogelijk voor kwijtschelding in aanmerking te komen voor bepaalde belastingen.

Schuldhulpverleners

Mocht je in zwaar weer terechtgekomen zijn en schuldhulp nodig hebben, dan is het verstandig de hulp in te roepen van een erkende schuldhulpverlener. Vandaar dat veel zzp’ers en mkb’ers ervoor kiezen een schuldhulpverlener te benaderen die aangesloten is bij de NVVK, de branchevereniging voor schuldhulpverlening, sociaal bankieren en bewindvoering. Zo weet je zeker dat je de schuldhulpverlening krijgt die bij jou past.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.