Het faillissementsregister

Beperk kredietrisico’s dankzij het Centraal Insolventieregister

developing-software-database-register
MKBDS - Onbetaalde facturen

Onbetaalde facturen

Ondernemen is iets moois, maar er kleven altijd risico’s aan. Bijvoorbeeld het risico dat een klant niet betaalt. Natuurlijk kun je dat risico nooit helemaal goed inschatten, maar je wil de kredietrisico’s zo laag mogelijk houden. Iets wat jou als ondernemer kan helpen is het faillissementsregister. Wat is dat en hoe kun je het gebruiken?

Wat is het faillissementsregister?

Het faillissementsregister is een andere benaming voor het Centraal Insolventieregister (CIR) en het vindt zijn wettelijke grondslag in de Faillissementswet. Het is een openbaar register waar je informatie kunt vinden over faillissementen na 1 januari 2005. Het faillissementsregister geeft je informatie over de faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen van natuurlijke personen en rechtspersonen op basis van de Wsnp. De gegevens zijn te raadplegen tot 6 maanden na het einde van de insolventie.

Hoe werkt het?

Je kunt het register online raadplegen. Vervolgens kun je zoeken op verschillende zoekcriteria. Je kunt bijvoorbeeld zoeken op ‘natuurlijke persoon’, ‘rechtspersoon’ of ‘handelsnaam’. Daarnaast kun je zoeken op bepaalde insolventiekenmerken, zoals bij welke rechtbank de uitspraak gedaan is en wat het publicatiekenmerk is. Als je de persoon of onderneming hebt ingevoerd, zie je meteen of er informatie over hem beschikbaar is in het insolventieregister.

CIR voor bedrijven

Bedrijven kunnen een gratis koppeling aanvragen met het faillissementsregister (CIR). Dankzij deze koppeling is het mogelijk dat bedrijven de meest recente informatie en uitspraken kunnen inzien die opgenomen zijn in het insolventieregister.

Risicoanalyse

Sommige ondernemers gebruiken een incassobureau om een kredietanalyse te laten voeren bij nieuwe klanten. Maar je kunt natuurlijk zelf ook al een aardige inschatting maken door te controleren of iemand in het faillissementsregister voorkomt. Is hij eerder failliet gegaan? Heeft hij surseance van betaling gekregen? Is hij toegelaten tot de Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp)? Natuurlijk geeft deze analyse je niet 100 procent zekerheid dat je (nieuwe) opdrachtgever in staat is de facturen te betalen, maar je kunt je misschien wel een beter beeld vormen.

Problematische schulden voorkomen

Een belangrijk aspect van ondernemen is voorkomen dat je zelf problematische schulden krijgt. Een goed debiteurenbeheer is daarbij essentieel. Maar daarnaast kan een goede inschatting van de financiële risico’s ook een hulp zijn. Het faillissementsregister is een makkelijke en gratis manier om informatie te verzamelen die je helpen bij het maken van een inschatting.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.