Wat is een kredietverzekering?

Alles over kredietverzekeringen en wanneer je ze nodig hebt

formulieren, schrijven, verzekering
werknemer-blij-man-tablet

MKB Kredietverzekering

Als ondernemer heb je te maken met een debiteurenrisico; het risico dat je klanten niet kunnen betalen. Daar kun je je voor verzekeren met de kredietverzekering, ook wel de debiteurenverzekering. Wat is een kredietverzekering voor debiteuren, waarom zou je het overwegen en wat kost het?

Let op: Met een kredietverzekering wordt soms het verzekeren van eigen krediet bedoeld. In dit artikel leggen we de focus op de debiteurenverzekering, maar leggen we eerst kort de verschillen uit tussen beide betekenissen.

Kredietverzekering betekenis 1: debiteurenverzekering

In de meeste gevallen wordt met een kredietverzekering de verzekering van debiteurenbedragen bedoeld, oftewel een debiteurenverzekering. Dit is een verzekering waarmee je het risico dekt dat je klanten niet kunnen betalen. Zeker het overwegen waard als je veel producten of diensten op rekening levert. Ook al heb je het debiteurenrisico van tevoren goed ingeschat, het kan gebeuren dat de rekeningen die je gestuurd hebt niet betaald worden. Bijvoorbeeld in geval van faillissement of surseance van betaling.

Kredietverzekering betekenis 2: verzekeren eigen krediet

Het is wat minder gebruikelijk, maar soms wordt met een kredietverzekering de verzekering van eigen krediet bedoeld. Het kan zomaar gebeuren dat je (langdurig) ziek wordt, of (tijdelijk) werkloos raakt. Als je dit type kredietverzekering afsluit, ben je er zeker van dat de aflossing van jouw lening doorgaat als je even niet kunt betalen. Meestal betaal je een percentage van het maandelijkse aflossingsbedrag dat je verzekert. Bij arbeidsongeschiktheid en onvrijwillige werkloosheid wordt dit aflossingsbedrag dan voor een bepaalde tijd door de verzekeraar betaald.

Wat is een kredietverzekeraar en hoe werkt een kredietverzekering (debiteurenverzekering)?

Je betaalt een kredietverzekeraar, bijvoorbeeld Allianz Trade, een premie over je omzet en daarmee zijn je uitstaande facturen gedekt. Kan een van je klanten niet betalen? Dan betaalt de verzekeringsmaatschappij het openstaande bedrag. Een debiteurenverzekering kun je alleen afsluiten als je levert aan zakelijke klanten (B2B). De particuliere markt (B2C) valt hier dus niet onder.

Welke vormen van kredietverzekering bestaan er?

Een debiteurenverzekering bestaat in verschillende vormen:

 • Een verzekering per transactie: voor als je af en toe een groot geldbedrag factureert;

 • Een verzekering per debiteur: als je een klant hebt die regelmatig voor grote bedragen afneemt;

 • Een kredietverzekering per land: als je voornamelijk met afnemers in bepaalde landen zakendoet;

 • Een omzetverzekering: de meest uitgebreide vorm waarbij je je complete omzet verzekert tegen wanbetaling, dus alle debiteuren/ openstaande facturen.

 • Exportkredietverzekering: hiermee verzeker je risico op wanbetaling bij export.

Kredietverzekering kosten: hoe wordt de premie berekend?

De maandelijkse kosten die je betaalt voor een kredietverzekering (premie) hangt sterk af van de vorm die je kiest. Verzekeringsmaatschappijen stellen de premie vast aan de hand van een aantal factoren:

 • Omzetvolume (prijs per product maal aantal verkochte producten)

 • Aantal debiteuren (risicospreiding)

 • Gedekte percentage bij schade-uitkering (ligt meestal tussen de 80% en 90%)

 • Vestigingsland van debiteuren

 • Hoogte van het eigen risico

Afhankelijk van de mix die je kiest, worden de maandelijkse kosten van je kredietverzekering vastgesteld. Kies je voor een laag eigen risico in combinatie met een hoog percentage schade-uitkering en lever je aan weinig debiteuren (hoger risico)? Dan zal je maandelijkse premie relatief hoog zijn.

Andersom zal je premie een stuk lager uitvallen als je aan veel verschillende debiteuren levert, een hoger eigen risico kiest en genoegen neemt met een lager percentage schade-uitkering in geval van wanbetaling.

Kredietverzekering uitleg: wat is wel en niet verzekerd?

Alleen zakelijke debiteuren zijn verzekerd met een kredietverzekering. Daarnaast geldt een belangrijke aanvullende voorwaarde waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen niet kunnen en niet willen betalen, namelijk:

Niet verzekerd: als je klant niet wil betalen of fraude heeft gepleegd.

Wel verzekerd: onbetaalde rekeningen als je klant niet kan betalen. Bijvoorbeeld door faillissement, surseance van betaling, een tekort aan geld, politieke onrust, oorlog, natuurrampen, et cetera.

Houd rekening met:

1. Je kunt je wel verzekeren tegen klanten die niet willen betalen of fraude plegen. Daarvoor sluit je andere verzekeringen af, zoals een rechtsbijstands- of fraudeverzekering.

2. Wat precies wel en niet gedekt is met een kredietverzekering, verschilt per verzekeringsmaatschappij en de toepasselijke polisvoorwaarden. Zo worden vorderingen op overheidsinstellingen meestal niet gedekt. Lees de voorwaarden dus goed door als je een kredietverzekering overweegt. Je kunt hierbij ook altijd een onafhankelijk adviseur inschakelen voor raad.

Aan welke verplichtingen moet je voldoen volgens een kredietverzekeraar?

Een kredietverzekeraar eist meestal dat je zelf je debiteurenbeheer goed op orde hebt. Dit houdt onder andere in dat je er zelf alles aan doet om openstaande rekeningen betaald te krijgen. Verder stellen verzekeraars veelal verplicht dat je:

 • Goede leverings- en betalingsvoorwaarden afspreekt met je klanten

 • Een eigendomsvoorbehoud opneemt in de overeenkomst met je klanten

 • Aanmaningen stuurt wanneer een klant niet op tijd betaalt

 • De verzekeraar zo snel mogelijk inlicht als een klant verzuimt te betalen

Tip: je kunt je debiteurenbeheer strakker inrichten door gebruik te maken van het handige meetinstrument: Days Sales Outstanding.

Wat is een kredietverzekering op het gebied van preventie en incasso?

Een kredietverzekeraar kan je ook helpen bij het voorkomen van betaalproblemen. Kredietverzekeraars verzamelen namelijk gegevens van bedrijven rechtstreeks en betalingservaringen die andere leveranciers hebben gehad met jouw (potentiële) afnemer. Al die informatie kun je in een rapport of advies opvragen voor je zaken gaat doen met een bepaalde klant.

Daarbij geven kredietverzekeraars (net als kredietinformatiebureaus) ook een score van kredietwaardigheid (kredietrating) waarmee je snel kunt zien hoe groot de kans is dat je klant netjes betaalt. Ook nemen de meeste kredietverzekeraars het complete incassotraject van je over.

Kleine investering en minder zorgen

Door je debiteuren te verzekeren hoef je je dus minder zorgen meer te maken over uitstaande facturen. Je loopt immers veel minder risico dat je met lege handen komt te staan. Bedenk daarbij maar eens wat het je kost als een grote opdrachtgever plotseling niet meer betaalt en je niet verzekerd bent. Hierbij vergeleken zijn de kosten voor een kredietverzekering vaak een kleine investering.

Wat vind je van dit artikel?

Martin de Coninck

Auteur

Martin de Coninck

Vanuit mijn werk als freelance copywriter ervaar ik hoeveel er komt kijken bij ondernemen. Tijd is schaars en kennis bijspijkeren op het gebied van ondernemen schiet er al snel bij in. Juist als copywriter vind ik het belangrijk om de tijd te nemen onderwerpen goed te begrijpen en te onderzoeken. Door het vervolgens begrijpelijk op te schrijven wil ik ondernemers kennis bieden en tijd besparen, zodat zij het beste uit hun bedrijf kunnen halen.