Wat is een aansprakelijkheidsverzekering?

Bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid: hoe werkt dat?

two-people-discussing-paperwork-and-working-on-a-l-2022-12-18-17-30-22-utc

Whitepaper: Risicomanagement voor ondernemers

Veroorzaak je als bedrijf schade aan klanten, gasten of werknemers? Dan kun je aansprakelijk worden gesteld. Je kunt hierdoor gedwongen worden een schadevergoeding te betalen. Aansprakelijk gesteld worden is dus een belangrijke risicofactor voor ieder bedrijf. Dit risico kun je afdekken met een zakelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Wat is het verschil tussen bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid?

De belangrijkste twee vormen van aansprakelijkheid voor ondernemers zijn:

  • Bedrijfsaansprakelijkheid

  • Beroepsaansprakelijkheid

Bij allebei de varianten gaat het erom dat een klant je in gebreke stelt voor schade die jij of je medewerkers hebben veroorzaakt. Zo word jij als ondernemer eindverantwoordelijk gehouden voor deze schade. Bedrijfsaansprakelijkheid geldt voor alle ondernemers, terwijl beroepsaansprakelijkheid alleen is voor ondernemers met een adviserend beroep, of met een belangrijke juridische, financiële of technische inbreng in projecten. Bij de laatste variant is er dus schade ontstaan door beroepsfouten, zoals een verkeerd advies. 

Zowel bedrijfsaansprakelijkheid als beroepsaansprakelijkheid worden regelmatig verplicht gesteld door opdrachtgevers. De premie van de aansprakelijkheidsverzekering is onder andere afhankelijk van de sector en het type werkzaamheden binnen je bedrijf. Ook wordt gekeken naar hoeveel omzet je draait.

Veel ondernemers vinden het lastig om het verschil tussen deze soorten aansprakelijkheid te begrijpen. Daarom lichten we het in dit artikel verder toe.

Wat is bedrijfsaansprakelijkheid?

Wanneer jij of een van je medewerkers een fout maakt tijdens het werk, kan dit voor schade bij een ander zorgen. Dit kan financiële schade, schade aan spullen of zelfs lichamelijke schade zijn. Iemand kan je bedrijf aansprakelijk stellen wanneer je je niet hebt gehouden aan afspraken die vastgelegd zijn in een contract of overeenkomst. Wanneer je bijvoorbeeld te laat levert, of het verkeerde levert, kan de andere partij hier schade door ondervinden. Deze specifieke vorm van bedrijfsaansprakelijkheid heet contractuele aansprakelijkheid. 

Benieuwd hoe bedrijfsaansprakelijkheid er in de praktijk uitziet? Deze voorbeelden geven je een idee van wat je zoal tegen kunt komen:

  • Een van je medewerkers heeft zich tijdens het werk bezeerd doordat een machine op hol geslagen is. Hij stelt je vervolgens aansprakelijk en wil een schadevergoeding voor het letsel en het trauma.

  • Het kind van je klant heeft gespeeld met een van je speelgoedproducten en heeft zich gesneden aan een scherp randje plastic.

  • Een van je medewerkers in het restaurant morst hete koffie over een gast, waardoor een brandwond ontstaat. Ook het dure shirt van de gast is niet meer te redden.

Voor al deze gevallen sluit je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af. Deze wordt ook wel de aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) genoemd. De verzekering keert uit wanneer je aansprakelijk gesteld wordt. Let op: er wordt niet uitbetaald bij grove opzet.

Wat is beroepsaansprakelijkheid?

Beroepsaansprakelijkheid is een vorm van aansprakelijkheid waarbij je een beroepsmatige fout maakt. Vaak gaat het hierbij om adviserende, juridische, financiële of technische beroepen. Denk hierbij aan advocaat, architect, consultant of technisch adviseur. In sommige beroepsgroepen is deze verzekering wettelijke verplicht. Deze voorbeelden geven een beeld van hoe beroepsaansprakelijkheid er in de praktijk uitziet:

  • Je maakt een computerprogramma waar een fout in zit. Als gevolg van deze fout loopt het logistieke systeem van je klant in de war waardoor het bedrijf niet kan leveren. De gemiste omzet of winst is immateriële schade.

  • Je bent accountant en maakt een rekenfout waardoor je klant in de problemen komt met de Belastingdienst.

  • Je maakt als advocaat een vergissing waardoor je cliënt de verkeerde (hogere) straf krijgt.

Voor deze situaties kun je een beroepsaansprakelijkheidsverzekering (BAV) afsluiten. Bij veel verzekeraars is dit een aanvulling op de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Aansprakelijkheid beperken met algemene voorwaarden

Sommige geschillen zijn te voorkomen door van tevoren goede algemene voorwaarden op te stellen. Hierin leg je vast in welke situaties je niet aansprakelijk bent, bijvoorbeeld bij overmacht binnen je toeleveringsketen. Houd er wel rekening mee dat je algemene voorwaarden nooit boven de wet staan. De andere partij moet de algemene voorwaarden ook kunnen lezen voordat ze een overeenkomst met je aangaan. Je kunt je algemene voorwaarden helemaal zelf opstellen, of een voorbeeld vanuit je brancheorganisatie gebruiken.

Andere vormen van aansprakelijkheid

Naast bedrijfsaansprakelijkheid en beroepsaansprakelijkheid zijn er nog meer vormen van aansprakelijkheid waar je als ondernemer mee te maken kunt krijgen. We lichten er twee uit: bestuurdersaansprakelijkheid en wettelijke aansprakelijkheid voor voertuigen.

Hoe werkt bestuurdersaansprakelijkheid?

Bestuur je jouw onderneming met meerdere mensen? Dat betekent dat losse bestuursleden belangrijke beslissingen moet nemen die soms verkeerd kunnen uitpakken. Misschien deed een van je bestuursleden per ongeluk iets wat niet mag volgens de wet, of werd een premie te laat betaald. Zo’n beslissing kan leiden tot een aansprakelijkheidsclaim. 

Sinds 1 juli 2021 is de WBTR (Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen) van kracht. Hiermee is het risico om aansprakelijk gesteld te worden groter geworden. De rechter kijkt bij financiële schade strenger of het volledige bestuur zijn zaken wel goed op orde heeft. Hierbij kunnen alle bestuursleden aansprakelijk worden gesteld met hun privévermogen. Om je bestuurders en eventuele toezichthouders of commissarissen te beschermen, sluit je een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering af.

Bedrijfswagen verzekeren

Vanuit het Wegenverkeerrecht kun je ook aansprakelijk gesteld worden als je schade maakt met je (bestel)auto op naam van de zaak. Dit noemen we wettelijke aansprakelijkheid, aangezien deze vorm van aansprakelijkheid vast is gelegd in de wet. Als ondernemer ben je verplicht om voor ieder voertuig in je bedrijf verplicht een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) af te sluiten.

Wat vind je van dit artikel?

Pauline Veenstra

Auteur

Pauline Veenstra

Als freelance copywriter schrijf ik voor veel verschillende ondernemersplatforms, waaronder MKBSD. Ik vind het ontzettend leuk om de verhalen van ondernemers vast te leggen, het starten van een eigen bedrijf is immers een groot avontuur! Verder houd ik ervan om complexe thema’s als financiering en belastingzaken uit te leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is. Zo hoop ik jouw leven als ondernemer net wat gemakkelijker te maken.