Kan ik mijn eigen naam als handelsnaam gebruiken?

Mogelijke risico's als je je eigen naam gebruikt voor je bedrijf of product

Bij het kiezen van een handelsnaam voor je bedrijf of product ligt het snel voor de hand om daarvoor je eigen familienaam te gebruiken. In dit artikel wordt kort beschreven wat het risico hiervan kan zijn.

Wat is het doel van een handelsnaam?

Een belangrijk doel van een handelsnaam is dat je je ermee onderscheidt van de concurrentie. Daarbij is het van belang dat de naam van je bedrijf en eventueel de naam van je product(en) voldoende onderscheid biedt tegenover anderen en je klant. Anders gezegd, je klant moet kunnen weten dat hij zaken met jou doet en niet met je concurrentie. Voor je producten geldt min of meer hetzelfde, de naam moet het product voldoende kenmerken en mag dus niet te algemeen zijn. Daarnaast moet de klant kunnen zien dat het jouw product is en niet die van je concurrent.

Aan de andere kant kan het juist gunstig voor je zijn om gebruik te maken van de goede naam van je concurrent of om aan te haken bij zijn goede producten. Je snapt uiteraard dat het meeliften op de goede naam van je concurrent of zijn producten onrechtmatig kan zijn. Zo’n naam mag je dan niet gebruiken. En ook een handelsnaam waarmee je zijn goede naam of product in diskrediet brengt mag natuurlijk niet.

In het kort, je mag geen naam gebruiken die je concurrent of zijn product schade toebrengt.

Is er een risico als ik mijn eigen familienaam gebruik?

Wat minder voor de hand lijkt te liggen is dat je, ook in het geval dat je je eigen familienaam gebruikt, mogelijk inbreuk maakt op de rechten van anderen. Ook mogelijke schade of verwarring dient te worden voorkomen. Het kan zijn dat de rechter je in zo’n geval dwingt om je handelsnaam te wijzigen. Hierbij kan, om je te motiveren, de rechter een dwangsom opleggen.

Onlangs moest de rechter oordelen over een geschil tussen Koolé Champignons BV en Koolen Champignons BV. In deze procedure (LJN: BD9043) vorderde Koolen dat Koolé haar handelsnaam zou wijzigen.

In het kort gezegd vond Koolé dat het gebruik van zijn familienaam per definitie geen inbreuk maakte op de rechten van Koolen. De rechter vond dat Koolé wel degelijk onrechtmatig handelde door onder deze naam de markt op te gaan. Koolé schiep hiermee verwarring bij het grote publiek en dit was onrechtmatig tegenover Koolen. 

Koolé Champignons BV moest daarom haar naam wijzigen. Dat beide bedrijven in andere delen van het land actief waren en het feit dat ook bij de consument geen sprake zou zijn van verwarring maakte volgens de rechter niet uit.

Denk dus bij de start goed na over je handelsnaam, achteraf wijzigen kan zeer kostbaar zijn. Als je twijfelt kun je het beste een naamsonderzoek verrichten, dit kan bijvoorbeeld bij de KvK. Je kunt over handelsnamen en onderzoeken hier er meer over lezen.

Redactie MKB Servicedesk

Wat vind je van dit artikel?