Merk en/of handelsnaam registreren

Waarom zou je je handelsnaam ook als merk registreren?

Merk en of handelsnaam registreren

Niet elke handelsnaam is een merk en niet elk merk is een handelsnaam. Wat is het verschil en wanneer registreer je welke?

Wat is het verschil tussen een merk en een handelsnaam?

Een merk is de naam waaronder je een product of dienst verkoopt. Een handelsnaam is de naam waaronder je een onderneming voert. Het grote verschil tussen die twee is dat een merk onderscheidend vermogen moet hebben. Een merk biedt je namelijk een monopolie op een naam. Je kunt géén claim leggen op een alledaags woord, zoals 'travel' voor de verkoop van reizen. Handelsnamen daarentegen hoeven niet onderscheidend te zijn. Denk bijvoorbeeld aan de Amersfoortse Levensverzekeringsmaatschappij.

Merkenregister en Kamer van Koophandel

Het recht op een merk ontstaat uitsluitend door registratie in een Merkenregister. Dat is een register dat door de overheid wordt beheerd en waar de overheid ook regels voor heeft gesteld. De overheid bepaalt in eerste instantie of een merk onderscheidend genoeg is om geregistreerd te worden. In tweede instantie (bij geschillen) is dat de rechter. Het beschermingsgebied is afhankelijk van de landen waarin je je merk registreert. De regels voor registratie verschillen per land.

Het recht op een handelsnaam ontstaat uitsluitend door gebruik van de handelsnaam. Inschrijving van de naam van een bedrijf moet bij de Kamer van Koophandel worden gedaan, maar is geen voorwaarde voor bescherming. Handelsnaam bescherming is beperkt tot het gebied waarbinnen de handelsnaam bekend is. Dat kan lokaal, regionaal of landelijk zijn.

Welke rechten heeft een merkhouder?

Op basis van een merkregistratie kan je optreden tegen gebruik van een nieuwer, gelijkend merk of gelijkende handelsnaam voor verwante producten of activiteiten én tegen elk ander gebruik van een overeenstemmend merk als hierdoor schade kan ontstaan. Het merkenrecht biedt een ruimere bescherming dan het handelsnaamrecht.

Welke rechten heeft een handelsnaamhouder?

Op basis van een oudere handelsnaam kun je optreden tegen een jongere handelsnaam als er verwarringsgevaar dreigt. Als je op basis van een oudere handelsnaam wilt optreden tegen een jonger merk zonder dat je over een oudere merkinschrijving beschikt, dan kun je slechts een beroep doen op de rechtsregels inzake de onrechtmatige daad. Dat is een veel moeizamere procedure om je recht te halen.

Merk kan handelsnaam zijn en handelsnaam kan merk zijn

Een benaming kan zowel merk én handelsnaam zijn. Als de ondernemer producten levert die de naam van het bedrijf dragen, zoals bij Shell of Philips, is de samenloop van merk en handelsnaam duidelijk. Bij dienstverleners als ABN AMRO of Connexxion is dat iets moeilijker vast te stellen. Maar in het algemeen kan je stellen dat als een onderneming onder de handelsnaam ook diensten aanbiedt, er sprake is van een merk.

Registratie van de handelsnaam als merk is zonder meer noodzakelijk als de handelsnaam ook als merk wordt gebruikt voor producten of diensten. Het is daarom verstandig om de handelsnaam ook als merk te registreren.

Wat vind je van dit artikel?