Wat doet een curator?

Wat kan een ondernemer verwachten als de curator het beheer overneemt?

curator-vrouw-bril-professional

Wanneer je als natuurlijk persoon of een rechtspersoon failliet gaat, krijgt je een curator toegewezen. Hij zal een flink aantal verantwoordelijkheden overnemen van jou als gefailleerde. Wat is een curator en wat doet hij? Lees hier meer over zijn rol.

Wat is een curator?

Het woord curator komt uit het Latijn en betekent eigenlijk verzorger. Het is afgeleid van het Latijnse werkwoord curare, wat ‘zorgen voor’ betekent. Vandaag de dag is een curator iemand die zorgdraagt over het bezit van een natuurlijk persoon of rechtspersoon. 

Bij een faillissement stelt de rechter meestal een advocaat als curator aan die gespecialiseerd is in faillissementen. Hij moet ervoor zorgen dat de schuldeisers zo veel mogelijk krijgen waar ze recht op hebben. Hij voert beheer over het bezit van degene die onder zijn curatele staat.

Wat doet een curator?

Bij een faillissement moet de curator het faillissement goed afhandelen. Zijn rol wordt onder andere beschreven in de Faillissementswet. Het komt erop neer dat hij de belangen van de schuldeisers behartigt. Dat doet hij onder andere op de volgende manieren:

  • Bezit en schulden in kaart brengen. Voordat de curator kan uitkeren aan de schuldeisers, brengt hij eerst in kaart wat het vermogen en de schulden zijn van de gefailleerde.

  • Personeelszaken. De curator bepaalt ook hoe het eventuele personeel ingezet wordt. Hij zal contracten opzeggen en bepalen of de werknemers al dan niet tot het eind van het contract door zullen werken.

  • Boedel beschermen. Een bedrijf heeft eigendommen die geld waard zijn. Door die veilig te stellen kan de curator uiteindelijk meer geld uitkeren aan de schuldeisers.

  • Fraudeonderzoek. De curator gaat na hoe het bestuur van het bedrijf heeft gehandeld. Heeft het bestuur zich schuldig gemaakt aan wanbeleid of fraude, bijvoorbeeld door bedrijfsvermogen veilig te stellen voorafgaand aan het faillissement? Dan kan de curator het bestuur aansprakelijk stellen.

  • Verkoop boedel. De curator verkoopt de bezittingen van het bedrijf. Dat wordt liquidatie genoemd. Met de opbrengst betaalt hij de schuldeisers. Bepaalde bevoorrechte schuldeisers krijgen hierbij prioriteit.

  • Meldingplicht. Hij meldt wat hij doet aan de rechter-commissaris, die aangesteld is door de rechter. Deze rechter-commissaris houdt toezicht op het werk van de curator.

  • Bepaalt het vrij te laten bedrag. Als een natuurlijk persoon failliet gaat, gaan zijn inkomsten naar een faillissementsrekening. De curator bepaalt dan het bedrag dat je nodig hebt om van te leven, het vrij te laten bedrag (vtlb).

Wie betaalt de curator?

Door onder meer de verkoop van de boedel, het beslag op inkomsten komt er geld beschikbaar. Hiervan worden de schuldeisers, maar ook de curator betaald. Hoeveel hij krijgt, bepaalt de rechter.

Het verloop van een faillissement

Wil je weten wat de status is van een faillissement? Raadpleeg dan het faillissementsregister of Centraal Insolventieregister. In dit register worden de gegevens bijgehouden van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen.

Klacht over de curator?

Als je het aanwijzingen hebt dat de curator tekortschiet, dan kun je dat kenbaar maken aan de rechtbank. Vervolgens zal de rechter bepalen of deze klacht terecht is.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.