Wat is executoriaal beslag?

En wanneer krijg je ermee te maken?

advocaat, rechter

Als een klant uitstaande facturen niet wil betalen en je hebt alle middelen uitgeput om het uitstaande bedrag te innen, heb je de mogelijkheid om via de rechter betaling af te dwingen. Dit kan via het executoriaal beslag, dat je inzet als de debiteur nog steeds weigert te betalen.

Executoriaal beslag

Eenvoudig gezegd is executoriaal beslag een door de rechter opgelegde uitvoering van beslaglegging. Dat betekent dat er eerst een gerechtelijk proces aan vooraf gegaan is en dat de eiser in het gelijk is gesteld. Zonder rechterlijke uitspraak is executoriaal beslag niet mogelijk. Vaak betaalt de debiteur alsnog onder druk van deze uitspraak.

Na uitspraak van de rechter moet de debiteur op de hoogte worden gebracht van de beslaglegging via een 'executoriale titel'. Met dit officiële document kun je via een deurwaarder je recht uitoefenen en overgaan op beslaglegging. Daarin staat ook vermeld dat de debiteur op korte termijn - meestal twee of drie dagen - moet voldoen aan betaling van de vordering, anders zal tot beslaglegging worden overgegaan.

Waar is beslag op te leggen?

Er kan beslag gelegd worden op alle eigendommen van de debiteur, ook vermogensbestanddelen genoemd. Denk daarbij aan (zakelijke) rekeningen, inventaris, kunst, auto's, bedrijfspanden of woningen, maar ook loon of uitkeringen. Je bent vrij te kiezen welke, maar dit gaat altijd in overleg met de advocaat die je inschakelt om het proces te doorlopen.  

Direct beslag leggen? Voorafgaande stappen

Beslag leggen op eigendommen van een wanbetalende debiteur heeft vergaande gevolgen voor alle betrokkenen. Het is ingrijpend voor degene waar beslag wordt gelegd op zijn bezittingen en andere middelen, maar ook voor jou als eiser komen er veel zaken bij kijken. Denk aan de tijd, energie en kosten voor het inschakelen van een advocaat, het ingang zetten van de (langdurige) procedure, het risico dat de rechter niet meegaat in de vordering et cetera. Voorkom wanbetaling door al vroegtijdig de klant te onderzoeken en goede afspraken over betaling te maken.

Incassobureau

Helpt dat allemaal niet, dan is een eerste logische stap voorafgaand aan beslaglegging het inschakelen van een incassobureau. Die kan openstaande vorderingen van je overnemen en ervoor zorgen dat debiteuren op tijd betalen. Bij uitblijven van betaling schakelen zij een deurwaarder of een advocaat in.

Conservatoir beslag

Nederland is een van de weinige landen waar het ook mogelijk vooraf beslag te leggen op bezittingen van een schuldenaar. Dit gebeurt via het conservatoir beslag, een beslaglegging vóórdat de rechter een executoriaal vonnis heeft uitgesproken.

Deze vorm van beslaglegging kan gebruikt worden om een gedeelte van het vermogen van de wanbetalende debiteur te bevriezen. Hij kan dan onmogelijk bezittingen verkopen of snel verplaatsen om onder de betaling uit te komen. 

Wat vind je van dit artikel?

Jelle Bos

Auteur

Jelle Bos

Jelle is eindredacteur bij MKB Servicedesk.