Beslagvrije voet voor ondernemers

Bescherming voor werknemers en zzp’ers met schulden

Schulden of failliet
IOWP-00017 1920 x 1280

Financiële risico’s beperken

Iemand met schulden kan in de schuldsanering terechtkomen. Bijvoorbeeld een zzp’er die de rekeningen niet meer kan betalen. Of een werknemer die torenhoge schulden heeft opgebouwd. De beslaglegger kan dan een deel van de boedel of een deel van het inkomen vorderen. Maar een bepaald deel niet. Waarom niet? Dat heeft te maken met de beslagvrije voet. Wat is het precies en hoe bereken je deze beslagvrije voet?

Wat is de beslagvrije voet?

De beslagvrije voet is het minimumbedrag dat iemand nodig heeft om noodzakelijke basiskosten te kunnen betalen. Denk daarbij aan noodzakelijke boodschappen en vaste lasten, zoals de huur, gas en licht enzovoorts. Op dat bedrag mag de beslaglegger geen beslag leggen, want anders zou iemand nog verder in de schulden komen en de situatie verergeren in plaats van verbeteren.

Verschillende soorten beslagen

Er zijn verschillende soorten beslagen. Er kan beslag gelegd worden op:

  1. Het inkomen van een werknemer

  2. Toeslagen (huurtoeslag, zorgtoeslag) en kindgebonden budget

  3. Iemands betaalrekening

In alle gevallen wordt een deel van het bedrag gevorderd en overgedragen aan de schuldeiser. Alleen in het geval van een vordering op het inkomen wordt de werkgever gevraagd om een deel in te houden.

Hoe werkt het?

  1. Als iemand schulden heeft, kunnen de schuldeisers een beslaglegger (bijvoorbeeld een deurwaarder) in de arm nemen om hem te dwingen die schuld te betalen.

  2. De beslaglegger berekent zijn beslagvrije voet, oftewel het bedrag dat hij nodig heeft om van te leven. Op de rest van het inkomen kan hij vervolgens in opdracht van de schuldeiser beslag leggen.

  3. De beslaglegger stuurt een modelmededeling beslagvrije voet.

  4. Als de schuldenaar in loondienst is, draagt de werkgever het inkomen boven die beslagvrije voet af aan de beslaglegger, die op zijn beurt het bedrag afdraagt aan de schuldeiser(s).

  5. Als er meerdere beslagleggingen zijn, zorgt de beslaglegger ervoor dat het bedrag verdeeld wordt over de schuldeisers.

Faillissement natuurlijke persoon

Bij een faillissement van een natuurlijke persoon komt de beslagvrije voet ook in beeld. Een natuurlijk persoon is een persoon die op persoonlijke basis schulden kan aangaan. Een eenmanszaken en vof zijn ook natuurlijke personen. Als de rechtbank bepaalt dat een eenmanszaak failliet verklaard is, gaat de curator de beslagvrije voet berekenen. Alles daarboven wordt verdeeld over de schuldeisers.

Wet vereenvoudiging beslagvrije voet

Per 1 januari 2021 is de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet (Wvbv) ingetreden. Voorheen was de beslagvrije voet berekenen namelijk een hele klus. Hierdoor gebeurde het regelmatig dat het verkeerde bedrag berekend werd, en dat kan natuurlijk erg vervelend zijn voor degene die schulden heeft. Met de Wvbv is de berekening makkelijker te maken en is de beslagvrije voet ook makkelijker te controleren.

Beslagvrije voet berekenen

Wil je de beslagvrije voet berekenen? Vul dan het volgende formulier in: Beslagvrije voet berekenen. Dankzij de nieuwe wet is het een stuk makkelijker geworden om deze berekening zelf te maken. De beslagvrije voet wordt steeds voor maximaal een jaar vastgesteld. Dat is omdat de gegevens in verband met inkomsten elk jaar anders zijn.

Verkeerde berekening

De beslaglegger stuurt je een modelmededeling beslagvrije voet. Hierin staan ook de gegevens die de beslaglegger gebruikt heeft om het bedrag vast te stellen. Kloppen de gebruikte gegevens niet? Dan kun je dat binnen vier weken melden bij de beslaglegger, zodat de beslagvrije voet aangepast kan worden.

De regeling van de beslagvrije voet is dus in het leven geroepen om iemand met schulden te helpen deze schulden af te betalen zonder dat hij daardoor verder in de problemen komt. Een bescherming voor werknemers en zzp’ers met schulden.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.