In 6 stappen naar een bedrijfsovername

Van voorbereiding tot financiering en afronding

In 6 stappen naar een bedrijfsovername

Wil jij een bedrijf verkopen, kopen of overnemen? Wat komt daar allemaal bij kijken? Gebruik deze 6 stappen om de overname tot een succes te maken.

1. Voorbereiding

Een goede voorbereiding verhoogt de slagingskans van overname en kan de doorlooptijd verkorten. Beantwoord allereerst onderstaande vragen. Schrijf dit uit in een overzichtelijk plan. Dit helpt je tijdens het hele proces van bedrijfsovername.

 • Wat is het doel van de overname?

 • Wat voor bedrijf wil je (laten) overnemen? (Omvang, regio, sector, bedrijfsactiviteiten)

 • Wat is de financiële structuur van het bedrijf?

 • Wat is de rol/positie van de directeur en/of aandeelhouders?

 • Wil je de onderneming volledig (laten) overnemen of is een minderheidsbelang ook een optie?

 • Welke overnamesom wil je betalen/ontvangen? (Bovengrens en ondergrens)

 • Hoeveel eigen geld/middelen kun je inzetten voor de overname? (Kun je als verkoper meefinancieren? Zie stap 5.)

Selecteer en benoem een bekwame overnameadviseur.

Deze zal je niet alleen adviseren, maar daadwerkelijk ondersteunen en kan veel taken van je overnemen. De ervaring leert dat de kosten hiervan snel terugverdiend worden. MKB servicedesk kan je helpen de juiste en gecertificeerde overnameadviseur te kiezen.

2. Vraag en aanbod

Gebruik zoekkanalen, zoals databanken die bedrijven en overname-kandidaten bij elkaar brengen. Benut ook advertentierubrieken in relevante media (zakelijke vakbladen en websites). De (adviseur van de) verkopende partij levert meestal een verkoopmemorandum met alle relevante informatie, zoals:

 • bedrijfsactiviteiten en afzetmarkt

 • juridische structuur

 • informatie over vaste activa, zoals bedrijfspanden en machines

 • financiële gegevens, zoals de balans en de winst- en verliesrekening

 • informatie over de vestigingsplaats en -regio

 • redenen verkoop bedrijf

 • indicatie van overnameprijs

3. Oriënterende gesprekken

Als je een geschikt bedrijf / koper hebt gevonden is het tijd om alle partijen die bij een overname betrokken zijn (adviseurs, financiers, notaris, juristen) te benaderen. Om de juiste partijen te vinden is het aan te raden een gespecialiseerd overnamebureau in te schakelen om te onderhandelen met de (ver)kopende partij, financiers en andere betrokken partijen. Zulke specialisten kunnen het hele proces - van zoektocht tot notaris - regisseren. Ervaren specialisten kunnen je helpen risico's tot een minimum te beperken.

4. Onderhandelingen

Laat de onderhandelingen doen door een overnamespecialist. Deze zal samen met jou de best mogelijke overnamecondities kunnen behalen. En dat is meer dan alleen de prijs! Tijdens deze fase wordt vaak een intentieovereenkomst (Letter of Intent, LOI) gemaakt met de verkoper. Hierin staat bijvoorbeeld de prijs die de verkoper bereid is te betalen. Welke prijs wordt betaald, is afhankelijk van de waardering van het bedrijf en de resultaten van de onderhandelingen. Als je nog geen bankfinanciering hebt geregeld, neem je ook een financieringsvoorbehoud op in de LOI. Dit betekent dat als je geen financiering kunt regelen je alsnog onder de overeenkomst uit kunt komen.

5. Financiering

Bij de meeste overnames in Nederland bestaat de financiering uit drie onderdelen:

 • Eigen middelen koper + bancaire financiering + lening verkoper.

Vraag je dus af hoeveel je zelf in kunt brengen. Zonder eigen inbreng zal het in de meeste gevallen lastig worden om een overnamefinanciering rond te krijgen. Het startpunt voor de bankfinanciering is het opstellen van een financieringsaanvraag die de financier in staat stelt een goede analyse te maken van de onderneming en jouw kredietwaardigheid. Hieruit volgt een kredietvoorstel met informatie over de omvang van de financiering, gevraagde zekerheden en tarieven.

6. Afronding

Voor het sluiten van de koopovereenkomst krijg je de gelegenheid om de juistheid en volledigheid van alle gegevens te controleren. Dit wordt ook wel het due diligence-onderzoek genoemd. Als dit geen verrassingen oplevert, kan de overeenkomst worden opgesteld. Ten slotte wordt de overeenkomst bij de notaris vastgelegd, de aandelen officieel overgedragen en de koopsom betaald. Hiermee is de overname een feit.

Zelf op zoek naar een bedrijf?

Bekijk onderstaande bedrijven. Deze staan sinds kort te koop. Reageer kosteloos op interessante profielen en kom direct in contact met de verkoper.

Wat vind je van dit artikel?

Raphael Klees

Auteur

Raphael Klees

Elke week probeer ik ondernemers in Nederland te inspireren en vooruit te helpen. Dat doe ik als redacteur en hoofdredacteur van verschillende zakelijke websites. Mijn doel is de informatie voor bedrijven zo helder en duidelijk mogelijk te maken. Daardoor kunnen ondernemers zich snel weer richten op hun bedrijfsvoering.