Maurik van CORE Changemakers: ‘Onze studenten helpen ondernemers met duurzaamheid door AI toe te passen’

Hoe je met behulp van AI impact kunt maken op veilige recycling

Maurik van CORE Changemakers

AI is trending. Maar wat kun je er nu precies mee als ondernemer? In die zoektocht hoef je niet alleen te staan. Op MKB Servicedesk lees je ervaringen en verhalen van experts en mede- ondernemers. Deze keer neemt Maurik je mee in de manier waarop CORE Changemakers AI toepast om recycling veiliger te laten verlopen.

Bij CORE Changemakers werken studenten aan échte problemen bij bedrijven 

CORE Changemakers is een non-profitorganisatie waar - onder leiding van CEO Dirk van Meer - studententeams werken aan diverse problemen uit de markt. Ook Maurik is een student, een vierdejaars bachelor student Technische Wiskunde en Scheikunde aan de Technische Universiteit Eindhoven. Bij CORE Changemakers is hij verantwoordelijk voor de samenwerking met verschillende kennisinstellingen.  

Een belangrijke partner is het Kenniscentrum Applied AI for Society, dat verbonden is aan Fontys Hogescholen. Samen zetten zij challenges op en zorgen ze ervoor dat studenten aan de slag gaan met projecten. Deze projecten komen voort vanuit problemen die bedrijven ervaren.  

Met wat voor soort challenges kun je als bedrijf bij jullie aankloppen? 

“We begonnen als scheikundig team met chemische omvorming van bepaald afval tot nieuwe producten. Na een tijdje zijn we steeds meer richting de kant van AI en Data Science opgeschoven. Een recent voorbeeld is een project met ProRail, waarbij we onderzoeken hoe Robotica en Data Science kunnen worden ingezet om spoorwegovergangen en wissels automatisch te controleren. Zo kunnen mensen worden vrijgemaakt voor andere taken, wat zowel veiliger als efficiënter is.” 

Hoe komen jullie in contact met bedrijven?  

“We zoeken actief naar uitdagingen op vakbeurzen en leggen hier contact met potentiële partners. Met onze stand tonen we de resultaten van onze innovaties en benaderen we bedrijven om samen te werken aan duurzame oplossingen. We laten zien dat ons team bestaat uit getalenteerde studenten van verschillende kennisinstellingen, waaronder de TU Eindhoven en Fontys Hogescholen. 

Verder proberen we online goed zichtbaar te zijn. We gebruiken hiervoor social media, zoals LinkedIn en Instagram. En we proberen ook publiciteit in de media te krijgen. Als we weer een nieuw prototype hebben gemaakt, bijvoorbeeld. Dat lukt goed, zeker als we een prijs hebben gewonnen voor onze innovaties. Dat gebeurt best regelmatig.” 

Momenteel werken jullie aan een project om batterijen uit afval te scheiden met behulp van AI, kun je daar meer over vertellen? 

“Klopt. Batterijen vormen een groot probleem bij de verwerking van afval in Nederland. Je vindt ze steeds vaker in verschillende soorten afvalstromen, zoals elektronisch afval, plastic en zelfs papier. Dit brengt niet alleen gevaarlijke stoffen en metalen met zich mee, maar ook brand- en ontploffingsgevaar. Verkeerde behandeling kan leiden tot schade aan opslagplaatsen en sorteerlijnen in fabrieken, zowel in Nederland als wereldwijd. 

We werken nu samen met partners aan het vinden van oplossingen. We zijn begonnen met het scheiden van telefoonbatterijen, omdat dit een relatief eenvoudige stroom is. Telefoons hebben meestal dezelfde grootte en gewicht, waardoor ze gemakkelijk te analyseren en sorteren zijn. 

Dit is ook het eerste project waar Fontys ICT-studenten aan meewerken. We onderzoeken hoe we met behulp van AI een onderscheid kunnen maken tussen oudere telefoonmodellen waarvan de batterij handmatig verwijderd kan worden en de nieuwere smartphones waarbij de batterijen vastzitten en niet gemakkelijk te verwijderen zijn.” 

CORE Changemakers project: röntgenfoto van telefoons om batterijen te herkennen

Met welke partners werken jullie samen aan dit project? 

“We werken samen met Huiskes, een bedrijf gespecialiseerd in het recyclen van elektronisch afval. Ze zijn onze belangrijkste partner in het aanpakken van het telefoonprobleem. Zodra ons team een goedwerkend prototype had ontwikkeld voor Huiskes, zijn we aan de slag gegaan met een nieuw project in samenwerking met Statice Elektronica Recycling. 

Statice zamelt allerlei elektronische apparaten in die aan het einde van hun levensduur zijn of gewoonweg zijn weggegooid. Ze sorteren deze apparaten om te bepalen wat kan worden verwerkt en wat kan worden hergebruikt. Daarbij hebben ze een specifiek probleem met monitoren. Hier zijn verschillende modellen van waarbij sommige de gevaarlijke stof kwik bevatten, en andere niet. Ook hier kun je met AI een goede scheiding maken tussen de twee.” 

Streven jullie naar prototypes of praktijktoepassingen? 

“Ons team heeft in dit geval in eerste instantie een prototype ontwikkeld voor Huiskes waarmee telefoons op een efficiënte en duurzame manier gerecycled kunnen worden. Hoewel het nog een proof of concept is, zijn er plannen om het verder te ontwikkelen en praktisch toe te passen. De partnerorganisatie speelt hierin een belangrijke rol bij het bepalen van de volgende stappen.” 

Wat is jullie visie in het bepalen van de projecten waar jullie aan willen werken? 

“De visie van het team is gebaseerd op drie belangrijke pijlers: leren, impact en inclusiviteit. Studenten krijgen de mogelijkheid om te leren en zichzelf te ontwikkelen binnen het team. We werken uitsluitend aan projecten die een positieve impact hebben op de wereld, en zijn als non-profitorganisatie niet gericht op winst. Bovendien streven we naar inclusiviteit door studenten van verschillende hogescholen en culturele achtergronden aan te nemen. Ook letten we op een goede vertegenwoordiging van vrouwen in ons team.” 

Duurzaamheid is belangrijk voor jullie. Op wat voor manier vliegen jullie dit aan? 

“Voor ons is duurzaamheid meer dan alleen een trend. Duurzaamheid moet worden ingezet om marktproblemen op te lossen en niet alleen om duurzaam te zijn om het duurzaam zijn. Door processen duurzamer te maken, kunnen kosten worden verlaagd en wordt op de lange termijn een positieve impact gerealiseerd.  

Ik vind het belangrijk dat bedrijven zich realiseren dat duurzaamheid de toekomst is. Vanuit wet- en regelgeving speelt er veel. Maar denk bijvoorbeeld ook aan een groot bedrijf als ASML dat in 2030 grotendeels, en in 2040 helemaal net zero wil zijn. Die hele keten van suppliers moet dan allemaal ook net zero zijn.” 

Lees ook: Hoe start ik met duurzaam ondernemen?

Over de toekomst gesproken: je werkt in de wereld van AI. Wat denk jij dat de impact hiervan gaat zijn op onze maatschappij? 

“Ik denk dat AI toch wel vaak een beetje wordt overschat. Je hoort mensen zeggen dat ‘AI alle banen gaat inpikken’. Maar AI is nog lang niet in staat om écht creatief te zijn zoals wij mensen dat kunnen. Wel denk ik dat AI steeds vaker kan worden toegepast binnen bepaalde industriële processen. Ik zie het als een hulpmiddel om zaken efficiënter, slimmer en sneller te maken. De toepassingsmogelijkheden van AI worden steeds breder en we zien steeds meer gebieden waar we er goed gebruik van kunnen maken. 

Ik vind het wel belangrijk dat we voorzichtig zijn met het gebruik van AI in bijvoorbeeld sociale situaties. Daar heb je menselijk inschattingsvermogen echt wel nodig. Maar ik ben er wel voorstander van om AI zoveel mogelijk toe te passen in de techniek. Ik denk dat daar de meeste winst te behalen is.” 

Lees ook: Hoe je ChatGPT kunt inzetten als ondernemer

Dan nog even persoonlijk. Hoe ziet jouw toekomst eruit?  

“Volgend jaar begin ik aan mijn master. En ik overweeg serieus om daarna een PhD te doen, waarschijnlijk in de chemische procesindustrie. Ik zou die processen graag circulair willen maken. Circulariteit vind ik heel belangrijk en dit is iets wat meer mensen zich beginnen te beseffen. We moeten duurzaam zijn, duurzame energie gebruiken en CO2-uitstoot verminderen of compenseren. Maar circulariteit nastreven, daarmee ga je nog een stapje verder.  

Grondstoffen zijn namelijk ook eindig. Als we niet nadenken over wat er gebeurt aan het einde van de levenscyclus van producten, komen we in de problemen. Een mooi voorbeeld vind ik zonnepanelen. Als ze aan het einde van hun levensduur zijn, wordt het hoogwaardige glas waarvan ze gemaakt zijn hergebruikt als schuurpapier. Dat is echt zonde, want het is het meest hoogwaardige glas dat je je kunt voorstellen. Hetzelfde geldt voor de wieken van windmolens. Na hun levensduur kunnen we er eigenlijk niets mee, dus worden ze begraven.  

Steeds meer mensen beginnen na te denken over hoe we hier beter mee kunnen omgaan. Daar wil ik aan bijdragen.” 

Laat je helpen door het Kenniscentrum Applied AI for Society! 

Wil jij meer leren over AI en hoe je dit in jouw mkb-bedrijf kunt inzetten? Of heb je een duidelijk vraagstuk dat je voor zou willen leggen aan studenten? Kijk voor meer informatie op de Learning Community van het kenniscentrum of neem direct contact op met Frans Mouws. Frans is business developer bij het Kenniscentrum Applied AI for Society en kan je vrijblijvend verder helpen.  

Wat vind je van dit artikel?

Jade Karthaus

Auteur

Jade Karthaus

Jade Karthaus is hoofdredacteur van MKB Servicedesk.