Hoe start ik met duurzaam ondernemen?

Ons stappenplan om te veranderen in een duurzame ondernemer

duurzaam-ondernemen-mvo-verantwoord-maatschappelijk

Duurzaam ondernemen heeft de aandacht van veel ondernemers in binnen- en buitenland. Dat is een mooi begin. Maar de vraag is: hoe? Hoe kun je starten met duurzaam ondernemen?

Duurzaam ondernemen: waarom ook alweer?

Duurzaam ondernemen is niet een vinkje dat je kunt zetten zodra je een paar dingen hebt aangepast binnen je bedrijf, bijvoorbeeld omdat je zonnepanelen hebt laten installeren. Wil je echt maatschappelijk verantwoord ondernemen, dan moet het onderdeel worden van de bedrijfscultuur van je onderneming. Je houdt bij het ondernemen de volgende elementen in evenwicht: maatschappij, milieu en winst (ook wel de drie p’s genoemd: people, planet en profit).

Een paar redenen om te starten met duurzaam ondernemen:

 • Je versterkt je marktpositie

 • Je bent als bedrijf aantrekkelijker voor talent

 • Je bespaart (vaak) kosten

 • Je vergroot je doelgroep

 • Je hebt meer voldoening

Lees meer redenen om te starten met duurzaam ondernemen

Naast bovenstaande redenen is het helaas ook een bittere noodzaak om te starten met duurzaam ondernemen. Bedrijven moeten duurzamer worden om de planeet bewoonbaar te houden voor toekomstige generaties. Door daar nu in mee te gaan draag je je steentje daaraan bij en sorteer je voor op regelgeving die in de toekomst hoe dan ook gaan veranderen.

Zo start je met duurzaam ondernemen: Low Hanging Fruit

Wat kun jij concreet doen binnen jouw bedrijf? Wat is het low hanging (duurzame) fruit? Onderzoek volgende onderwerpen en bespreek hoe je daar duurzamer kunt worden. Een aantal quick wins:

 • Vervoer. Denk na over mogelijkheden als het ov stimuleren en overstappen op elektrisch rijden. Hoe kun je je personeel hierbij betrekken?

 • Afval. Afval scheiden is verplicht voor bedrijven. Maar je kunt meer doen dan verplicht. Zo bespaar je vaak geld en vooral het milieu.

 • Inkoop. Duurzaamheid geldt niet alleen binnen de muren van je bedrijfspand. Kijk hoe je door duurzaam in te kopen rekening kunt houden met sociale factoren en milieuaspecten (naast financiële factoren).

 • Productie. Hoe komt jouw product tot stand? Natuurlijk hou je daarbij rekening met de geldende milieuregels. Maar misschien kun je nog meer rekening houden met het milieu, bijvoorbeeld door circulair te produceren.

 • Personeelsbeleid. Iedereen heeft voordeel van een duurzaam personeelsbeleid. Je personeel tevreden houden is dé manier om ze te motiveren en om verzuim te voorkomen. Goede en gezonde werkomstandigheden zijn daarom cruciaal.

 • Kantoorpand. Kun je je kantoorpand verduurzamen? Daarmee bespaar je geld, zeker als je gebruikmaakt van bestaande subsidieregelingen. 

Stappenplan duurzaam ondernemen

De punten hierboven kunnen je helpen om duurzamer te worden. Maar als je echt de transitie wilt maken naar duurzaam ondernemerschap moet je teruggaan naar de basis van je bedrijf en kijk hoe je daarvandaan het duurzaam ondernemen in alle aspecten van je bedrijf kunt opnemen. Het maakt daarbij niet uit of je een nieuwe onderneming start of dat je al een bedrijf hebt. Je kunt de volgende stappen doorlopen:

1. Visie en missie

Kijk als bedrijf wat je doel is. Waarom doe je dingen, hoe doe je ze? Betrek duurzaamheid in je missie en visie en verwerk deze kijk op alle terreinen van je bedrijfsvoering. Alleen dan wordt duurzaam ondernemen deel van je bedrijfs-DNA.

Lees ook: Duurzaam businessmodel opstellen? Zo begin je

2. Bestudeer en leer

Zijn er collega-bedrijven die hetzelfde proces al doorlopen hebben? Bestudeer hun voorbeeld en kijk wat je van hun voorbeeld kunt leren. Welke aanpak heeft gewerkt, en welke juist niet?

3. Beginpunt

Wat is je beginpunt? Anders gezegd: hoe duurzaam ben je nu? Stel je beginwaarden, of nulwaarden, vast, zodat je later goed kunt meten in hoeverre je veranderingen hebt kunnen doorvoeren.

4. Haalbaarheid

Ga voor doelen die haalbaar zijn. Beter twee doelen bereikt dan acht die je allemaal niet haalt. Maak dus een inschatting: wat is haalbaar qua investering in geld en tijd? Ga daar vervolgens voor.

5. Duurzaamheidsplan

Vergeet niet om je doelstellingen op zo’n manier vast te leggen, dat je na een tijdje kunt evalueren in hoeverre je je doelen behaald hebt. Dat betekent dat je concrete doelen moet formuleren, anders is het moeilijk te bepalen wanneer je doel bereikt is.

6. Organisatiebreed

Probeer de doelen voor je hele organisatie op te stellen en uit te werken. Betrek medewerkers erbij, zowel in het opstellen als in het uitwerken van de doelen. Op die manier maak je duurzaam ondernemen een thema waar iedereen bij betrokken is en waar iedereen zich voor inzet.

7. Evaluatie

Plan direct momenten in om je doelen te evalueren. We kennen allemaal die meetings waarbij van alles wordt afgesproken maar daarna niks meer gebeurt. Het evalueren van de doelen is een goede stok achter de deur om ook echt aan de slag te gaan. Je kunt ook evalueren of de plannen de gewenste resultaten hebben.

Waaruit blijkt duurzaam ondernemerschap?

In alle bedrijfsprocessen moet blijken dat je als bedrijf waarde toevoegt op economisch, ecologisch en sociaal vlak. Vandaar dat duurzaam ondernemerschap er voor elk bedrijf anders uitziet. Het moet deel uitmaken van de missie van het bedrijf.

Een paar kenmerken van duurzaam ondernemerschap:

 • Dynamisch. De doelen in verband met duurzaam ondernemen blijven veranderen. Als bedrijf blijf je dus meebewegen en kijken hoe verantwoord ondernemen toegepast moet worden.

 • Bedrijfscultuur. Duurzaam ondernemerschap moet onderdeel uitmaken van het bedrijfs-DNA. Het moet terug te zien zijn in elk bedrijfsproces en op elke afdeling.

 • Uitgangspunt. Duurzaam ondernemen is voor bedrijven inmiddels het uitgangspunt. Niet-verantwoord ondernemen wordt niet meer geaccepteerd en is eigenlijk ook niet meer mogelijk. 

Ecologische voetafdruk verkleinen maakt een groot verschil!

Bedrijven hebben een relatief grote CO2-voetafdruk. Hun beslissingen hebben een grote invloed op de wereld om ons heen. Kleine veranderingen binnen een organisatie, kunnen relatief veel effect hebben

Bijvoorbeeld het beleid over printen, thuis of op kantoor werken, vervoer van en naar het werk. Een kleine beleidsverandering kan het gedrag van soms wel honderden of duizenden werknemers beïnvloeden. 

Breng je huidige ecologische voetafdruk in kaart en kijk hoe je per direct al veranderingen kunt doorvoeren die een positief effect hebben op het milieu. Deze wijzigingen kunnen ook een positieve uitwerking hebben op de mindset van je medewerkers.

Meer weten?

Wil je aan de slag met duurzaam ondernemen? Als bedrijf kun je daarmee een groot verschil maken. Wil je meer tips over dit onderwerp? Neem dan eens een kijkje op onze Duurzaam Ondernemendesk. Daar vind je alle informatie die je nodig hebt om jouw transitie naar maatschappelijk verantwoord ondernemen tot een succes te maken.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.