EcoVadis: hoe werkt de rating en wat levert het je op?

De duurzaamheidsrating van EcoVadis uitgelegd

ecovadis-duurzaam-ondernemen-keurmerk

Steeds meer bedrijven erkennen het belang van een duurzame bedrijfsvoering. Ze willen inzicht in hun huidige prestaties op duurzaamheid en willen weten waar ze hun pijlen op moeten richten om die te verbeteren. En vragen dit ook van hun zakenpartners en leveranciers. Een EcoVadis rating verkrijgen kan je hierbij helpen. Maar wat is EcoVadis precies en waarom zou je als bedrijf met deze methodiek aan de slag gaan?

Wat is EcoVadis?

EcoVadis is een organisatie gespecialiseerd in duurzaamheidsbeoordelingen. EcoVadis richt zich vooral op de internationale zakelijke markt; op bedrijven die handel drijven met andere bedrijven en dus onderdeel uitmaken van een vaak internationale keten (supply chain).

EcoVadis beoordeelt bedrijven op hun duurzaamheidsprestaties, waarbij 21 indicatoren verdeeld over vier thema’s worden gebruikt. Deze thema’s zijn: milieu, arbeid en mensenrechten, ethiek en duurzame inkoop. Op de CO2 uitstoot van het bedrijf wordt bovendien ingezoomd. Bedrijven krijgen vervolgens een score op een schaal van 0 tot 100, waarbij een hogere score staat voor een beter presterend bedrijf.

De methodologie van EcoVadis is gebaseerd op o.a. het Global Reporting Initiative, het United Nations Global Compact en de ISO 26000 norm.

Wat zijn de voordelen van de EcoVadis Certificering?

Wanneer je je bedrijf laat beoordelen door EcoVadis, kun je daar op verschillende manieren de vruchten plukken. Vier belangrijke voordelen:

  1. Het laat het zien dat jullie bedrijf serieus werk maakt (of wil gaan maken) van duurzaamheid. En zowel actie op als transparantie over prestaties duurzaamheid worden steeds belangrijker voor je belangrijke stakeholders, waar de samenleving en planeet absoluut deel van uitmaken.

  2. Ook is het verkrijgen van een EcoVadis beoordeling een manier om processen, beleid en gedrag intern te verbeteren ten behoeve van mens en milieu. Door het evaluatieproces te doorlopen, krijg je als bedrijf inzicht in welke aspecten van duurzaamheid je al goed op orde hebt en waar ruimte voor verbetering zit.

  3. Daarnaast kan de EcoVadis-certificering ook voordelen opleveren in relatie tot klanten en leveranciers. Business to business worden er steeds meer eisen gesteld aan de duurzaamheidsprestaties van leveranciers. Kun jij met je EcoVadis beoordeling aantonen dat je bovengemiddeld of zelfs uitmuntend presteert op duurzaamheid, dan kan dat voor potentiële klanten of leveranciers een reden zijn om voor jou te kiezen (in plaats van je concurrent).

  4. EcoVadis biedt ook een aantal tools om bedrijven te helpen bij het verbeteren van hun duurzaamheidsprestaties. Bijvoorbeeld: trainingen en workshops, toegang tot best practices en het uitwisselen van ervaringen met andere bedrijven op het platform.

Hoe behaal ik de EcoVadis certificering?

EcoVadis maakt gebruik van medailles: brons, zilver, goud en platinum. Welke medaille voor jouw bedrijf van toepassing is, hangt af van je prestaties op duurzaamheid (t.o.v. die van andere bedrijven). Om überhaupt een medaille te kunnen krijgen, moet je gemiddeld tenminste 50/100 punten hebben behaald en mag je op de vier individuele thema’s niet lager scoren dan 30 (voor Duurzame Inkoop is dit 25). Het is dus minder een kwestie van wel of niet gecertificeerd worden. 

Het verkrijgen van een beoordeling, of rating, gaat in vier stappen:

  1. Online registratie: je maakt een bedrijfsprofiel aan, op basis waarvan er een vragenlijst voor jouw organisatie wordt gemaakt.

  2. Vragenlijst invullen: je beantwoordt de vragen voor jouw bedrijf en levert documentatie aan die je antwoorden onderbouwen. 

  3. Analyse: de analisten van EcoVadis zijn aan zet. Met het door EcoVadis ontwikkelde managementsysteem valideren en verwerken zij de door jou gegeven antwoorden tot een scorecard. 

  4. Resultaten inzien (en delen): je scorecard staat online! Op basis van deze resultaten, kun je medewerkers en partners inzicht geven in jouw duurzaamheidsprestaties. En kun je actie ondernemen om je prestaties te verbeteren.

Is de EcoVadis Certificering waardevol voor mijn bedrijf?

Een EcoVadis rating is vooral relevant voor bedrijven die internationaal en business to business (B2B) zakendoen. Zeker wanneer je actief bent in een sector die wordt gekenmerkt door een hoog verbruik van grondstoffen en energie en dus een grote milieu-impact. Denk bijvoorbeeld aan de bouw, productie, transport, logistiek, landbouw of chemische industrie.

Het blijft natuurlijk belangrijk om scherp te hebben waarom je je prestaties op duurzaamheid door een onafhankelijke organisatie wilt laten beoordelen. Doe je dit echt voor jezelf, om te ontdekken wat jullie al goed doen en op welke vlakken het beter kan? Of om aan (potentiële) klanten, (toekomstige) werknemers, investeerders of overheidsinstanties te laten zien dat jullie dit serieus nemen? Of allebei?

Op basis van wat jij én jouw belangrijke stakeholders willen weten en zien, kun je je keuze voor EcoVadis, B Corp, ISO, BREEAM of een ander duurzaamheidskeurmerk maken.

Wat vind je van dit artikel?

Lise-Lotte Verhoef

Auteur

Lise-Lotte Verhoef

Voor een leefbare wereld hebben we bedrijven nodig - groot én klein - die het verschil willen maken. Ondernemers die op eigen wijze waarde creëren voor mens en milieu. Hen helpen dit in de praktijk te brengen, daar kom ik m'n bed voor uit. Dat doe ik door te informeren en inspireren, op platformen als deze, en door MKB-bedrijven direct te ondersteunen met Etiquet: Een duurzaamheidsstudio die ondernemers helpt het verschil te maken en zo een plek te bemachtigen in de nieuwe economie.