Wat is de betekeniseconomie?

Een kennismaking met de betekeniseconomie en kansen voor het bedrijfsleven

man-laptop-kantoor-groen-planten

Binnen het bedrijfsleven hangt een transitie in de lucht. Eén waarin bedrijven niet langer financiële waarde maar waarde voor mens en milieu voorop zetten. Deze positieve verandering hebben we te danken aan de opkomst van de betekeniseconomie. Waar komt de betekeniseconomie vandaan? En welke kansen biedt het ondernemers?

Van kenniseconomie naar betekeniseconomie 

De betekeniseconomie, ook wel purpose economy of nieuwe economie genoemd, komt niet uit de lucht vallen. Het is een logisch vervolg op de economische systemen die we eerder hebben gekend, legt Aaron Hurst in zijn boek The Purpose Economy uit. Onze eerste economie, de agrarische economie, werd gekenmerkt door het verhandelen van grondstoffen, zoals zout en rijst. Met de uitvinding van de stoommachine maakte de agrarische economie plaats voor de industriële economie. Hierin wisselden we niet alleen grondstoffen, maar ook kant-en-klare producten uit. 

Op dit moment bevinden we ons tussen de kenniseconomie en betekeniseconomie in. De kenniseconomie draait, dankzij de opkomst van de computer en het internet, voornamelijk om het uitwisselen van informatie. De industrialisatie en de komst van kennisgedreven bedrijven hebben de afgelopen periode gezorgd voor enorme welvaartsgroei. We werken ontzettend efficiënt, kunnen elkaar op elk moment van de dag bereiken en kennen steeds meer luxe. Daarbij streven we naar economische waarden zoals geld en status in een poging om geluk te vinden.

Dankzij deze economische vooruitgang leven we nu in een wereld die gezonder, veiliger en welvarender is dan ooit. Maar aan deze vooruitgang hangt een hoog prijskaartje: klimaatproblemen stapelen zich op en de sociale ongelijkheid is reusachtig. 

Wat kenmerkt de betekeniseconomie?  

Mede door de sociale en ecologische uitdagingen die ons boven het hoofd hangen, is er een groeiend verlangen naar betekenis. We zien steeds vaker in dat het streven naar geld, status en daarmee welvaart ons eigen welzijn - en die van onze kinderen - niet altijd ten goede komt. Dat heeft ertoe geleid dat mensen goed willen doen, van betekenis willen zijn en bij willen dragen aan het oplossen van de problemen die we zelf hebben gecreëerd. 

Dit is in lijn met Maslow’s Hierarchy of Needs. Wanneer we een behoefte hebben vervuld, gaan we volgens dit piramidemodel een stap omhoog. Nu we veilig een dak boven ons hoofd hebben, voldoende kunnen eten en drinken en warme sociale contacten hebben gelegd, gaan we zoeken naar manieren om onszelf maximaal te ontplooien. Dit is dan ook precies wat de betekeniseconomie kenmerkt: de zoektocht naar zingeving en goeddoen. 

In hun boek Pioniers van de Nieuwe Welvaart geven Kees Klomp en Nadine Maarhuis dit mooi weer door de economische revolutie beschreven door Aaron Hurst als het ware over Maslow’s piramidemodel heen te leggen:

maslow-piramide-betekeniseconomie

Van waarde voor shareholders naar waarde voor stakeholders

Deze groeiende behoefte aan betekenis heeft natuurlijk ook invloed op het bedrijfsleven. Waar het succes van bedrijven nu vaak nog wordt opgehangen aan hoeveel financiële waarde het bedrijf heeft gecreëerd, zal dat in de nabije toekomst veranderen. In de betekeniseconomie wordt het succes van je bedrijf niet alleen bepaald door de financiële waarde die je creëert, maar vooral door de bijdragen die je bedrijf levert aan het oplossen van sociale of ecologische uitdagingen.

Wil je als bedrijf succesvol deelnemen in de betekeniseconomie? Dan is het belangrijk dat je je focus verlegt van shareholders naar stakeholders: geen winstmaximalisatie voor enkelen, maar waardemaximalisatie voor velen. Stakeholders zijn entiteiten die door jouw bedrijf worden beïnvloed, zoals natuurlijk je klanten, leveranciers en medewerkers, maar ook lokale gemeenschappen en het milieu. Er zijn dus een hoop domeinen waar je als bedrijf waarde kunt toevoegen. Het is aan jou om te bepalen waar en hoe je dit wilt doen.  

Aan de slag met betekenisvol ondernemen

Weet je met je bedrijf waarde te creëren voor mens en milieu? Gaaf! Dan ben je betekenisvol aan het ondernemen. Is dit een onderwerp dat relatief nieuw voor je is? Met onderstaande tips kun je je dit wat meer eigen maken. 

Haal inspiratie op bij betekenisvolle ondernemers

Een goede manier om kennis te maken met de wereld van betekenisvol ondernemen, is door simpelweg een aantal inspirerende bedrijven of ondernemers te gaan volgen. Dit kunnen B Corp-gecertificeerde bedrijven zijn, zoals Fairphone, Auping, Holie en Blyde of bedrijven zoals Tenue de Soleil, Breedweer en Pieter Pot. Neem eens een kijkje op hun website en volg de eigenaren via LinkedIn. 

Ga aan de slag met de Sustainable Development Goals

De Sustainable Development Goals, opgesteld door de Verenigde Naties, bieden ook voor bedrijven een prettig raamwerk om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Neem deze 17 doelen en de onderliggende subdoelen onder de loep en ga eens na welke onderwerpen je aan het hart gaan. Zou je hier met je bedrijf een positieve bijdrage aan kunnen leveren? 

Meld je aan voor betekenisvolle gemeenschappen of trainingen

Er zijn best veel ondernemerskringen en gemeenschappen die aandacht besteden aan duurzaamheid. Kijk eens of er in jouw dorp of gemeente bijeenkomsten zijn waar je aan kunt deelnemen. Daarnaast kun je je natuurlijk ook altijd aanmelden voor trainingen over betekenisvol ondernemen. Neem bijvoorbeeld een een kijkje bij THRIVE Institute of School for Change voor inspirerende programma’s.

Wat vind je van dit artikel?

Floor Meeder

Auteur

Floor Meeder

Voor een duurzame toekomst hebben we meer bedrijven nodig - groot én klein - die het verschil willen maken. Mijn missie? Ondernemers in beweging zetten en hen helpen om op eigen wijze waarde te creëren voor mens en milieu. Dat doe ik door te schrijven, op platformen als deze, en MKB-bedrijven direct te ondersteunen met Etiquet: Een duurzaamheidsstudio die ondernemers helpt het verschil te maken en een plek te bemachtigen in de nieuwe economie.