De BVm: wat is het, hoe word je het en waarom is dit interessant?

Alles over de Besloten Vennootschap met een Maatschappelijk doel

BVm bv met maatschappelijke missie

Steeds meer bedrijven hebben het nastreven van winst niet langer als enige doel; ze willen van waarde zijn voor maatschappij en milieu. In de toekomst kunnen deze bedrijven hun maatschappelijke ambities kracht bijzetten door een BVm te worden. Deze wettelijke regeling is nog in ontwikkeling, maar we helpen je graag alvast met oriënteren en voorsorteren.

Wat is een BVm?

BVm staat voor “Besloten Vennootschap met een Maatschappelijk doel”. Het is geen volledig nieuwe rechtsvorm, maar een label dat aan de BV rechtsvorm kan worden toegevoegd. Mits je het maken van positieve maatschappelijke impact als bedrijf centraal stelt.

Hoe word je een BVm?

Wil je straks een BVm oprichten, dan moet je aan dezelfde regels voldoen als wanneer je de BV als juridische bedrijfsstructuur kiest. En daar komt nog een aantal regels bovenop:

  • Zo moet je in je statuten als doel een maatschappelijk belang omschrijven dat je wilt nastreven of bevorderen middels de werkzaamheden van het bedrijf; daarmee voeg je dus de “m” toe aan je BV.

  • Ook kun je binnen een BVm wél winst uitkeren maar moet je gekozen maatschappelijk doel voorop staan bij het bestemmen van de winst en het doen van de uitkeringen. Deze norm laat veel ruimte voor eigen interpretatie en er komt dus geen winstklem. Wel moet je een maatschappelijk winstbeleid opstellen.

  • Qua verslaglegging, heeft een BVm wat extra werk te verzetten: er wordt van je verwacht dat je jaarlijks - in de vorm van een stukje in het bestuursverslag of een maatschappelijk jaarverslag (of: impact report) - rapporteert over je gemaakte impact.

  • Een BVm beëindigen, of overgaan naar een BV, is een stuk lastiger dan in het geval van een BV en lijkt meer op hoe het voor een stichting werkt. Je committeert je namelijk als BVm aan het langetermijndenken, ten behoeve van een maatschappelijk doel. Op basis van deze belofte, zijn je stakeholders met jou in zee gegaan. En dus kun je de “m” niet zomaar het raam uit doen.

Voor welke bedrijven is de BVm interessant?

Voor in ieder geval twee groepen bedrijven kan het oprichten van, of overgaan naar, een BVm straks van waarde zijn.

Enerzijds heb je de sociale ondernemingen, die nu kunnen kiezen voor de rechtsvorm van stichting, BV of coöperatie. Deze ondernemingen hebben het dienen van een maatschappelijk belang voorop staan, maar moeten nu nog afwegen of dat wel of niet met winstoogmerk samen kan gaan en hoe het eigenaarschap verdeeld zou moeten worden. De BVm voegt aan het rijtje dus een extra optie toe - een mogelijk mooi passende tussenweg.

Anderzijds is er de snel groeiende groep bedrijven die inziet dat hun bestaansrecht afhangt van de waarde die zij creëren voor mens en milieu, naast dat ze financieel gezond zijn. Dat dragen ze al uit, door bijvoorbeeld de betekeniseconomie te onderschrijven en/of te ondernemen volgens de 3 P’s. Deze bedrijven - veelal BVs - kunnen hun juridische daad straks bij het woord voegen, door voor BVm te gaan.

Wat zijn de voordelen van de BVm voor bedrijven?

Als BVm onderscheid je je in de markt; je laat zien dat je bedrijf maatschappelijk verantwoord onderneemt. In die zin draagt het label dus bij aan je positionering. Daarmee maak je jezelf interessanter voor consumenten en partners die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan. Ook (impact) investeerders zullen eerder geneigd zijn om voor jouw bedrijf te kiezen, net als talentvolle werkzoekenden die binnen hun werk van betekenis willen zijn.

Bovendien is het in de toekomst denkbaar dat een BVm andere voordelen geniet. Denk aan subsidies, ontheffingen of het hebben van een streepje voor in (publieke) aanbestedingen.

Het feit dat de BVm bedrijven stimuleert om een langetermijnvisie te hebben en op basis daarvan (investerings)beslissingen te maken, komt ook onze nationale en internationale duurzaamheidsdoelstellingen ten goede.

Wanneer wordt de Besloten Vennootschap met een Maatschappelijk doel werkelijkheid?

Zoals geldt voor alle wetgeving, vereist de weg naar implementatie zorgvuldige overweging, juridische aanpassingen en wijzigingen in regelgeving. Een exacte tijdslijn is onbekend, maar beleidsmakers lijken in ieder geval vastbesloten om de BVm te realiseren.

Internationale equivalenten

In andere landen bestaat er overigens al wel zoiets als de BVm. Zo heb je bijvoorbeeld de Benefit Corporation (B Corp) in de Verenigde Staten. En in het Verenigd Koninkrijk bestaat de Community Interest Company (CIC).

Een stap richting maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bedrijven die de BVm straks omarmen, laten zien dat het voor hen niet alleen om winst maken gaat. Het maken van blijvende, positieve impact op de samenleving voert de boventoon. Hoewel de BVm nog geen realiteit is, is het een stap naar een meer maatschappelijk verantwoorde en milieubewuste toekomst voor Nederlandse ondernemers. Houd de ontwikkelingen rondom de BVm dus in de gaten en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

Wat vind je van dit artikel?

Lise-Lotte Verhoef

Auteur

Lise-Lotte Verhoef

Voor een leefbare wereld hebben we bedrijven nodig - groot én klein - die het verschil willen maken. Ondernemers die op eigen wijze waarde creëren voor mens en milieu. Hen helpen dit in de praktijk te brengen, daar kom ik m'n bed voor uit. Dat doe ik door te informeren en inspireren, op platformen als deze, en door MKB-bedrijven direct te ondersteunen met Etiquet: Een duurzaamheidsstudio die ondernemers helpt het verschil te maken en zo een plek te bemachtigen in de nieuwe economie.