Triple Bottom Line: ondernemen volgens de 3 P's

De 3 P’s van People, Planet, Profit in een notendop

collega-lachen-vrouw-kantoor-bedrijf

De 3 P’s, PPP, Triple P, en Triple Bottom Line - allemaal refereren ze naar het trio People, Planet, Profit. Waarom zijn deze 3 P’s zo belangrijk? En hoe kun je ondernemen volgens die principes?

Het idee achter Triple Bottom Line

In het kapitalistische systeem van de meeste ontwikkelde landen, inclusief Nederland, is de hoeveelheid winst die een bedrijf genereert voor aandeelhouders al decennia de belangrijkste maatstaf voor succes. Voor de grootste groep bedrijven is winstgevendheid dan ook de drijfveer achter belangrijke strategische of operationele beslissingen. De Triple Bottom Line theorie brengt daar verandering in.

Winst najagen is nog steeds belangrijk, maar niet zaligmakend - daar zijn we inmiddels wel achter. De enorme uitdagingen van onze tijd - klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, en sociale ongelijkheid - vragen om een ander systeem, waarin bedrijven verder kijken dan de winst- en verliesrekening. Dat betekent dat bedrijven streven naar het leveren van een positieve bijdrage voor:

 • Mensen (People)

 • De planeet (Planet)

 • Aandeelhouders (Profit)

Overigens wordt deze laatste ook wel breder getrokken, naar bijdragen aan welvaart (Prosperity).

Een korte uitleg van elke P

People

People refereert zowel de mensen binnen je bedrijf als daarbuiten. Het gaat dus over je team, klanten, leveranciers en partners met wie je samenwerkt. Maar ook over welk effect jouw bedrijf heeft op je directe omgeving, bijvoorbeeld omwonenden of mede-ondernemers op jouw terrein. Het goed willen doen voor People, betekent dus het goed inrichten van personeelsbeleid, de klantervaring, maar ook investeren in lokale samenwerkingen en teruggeven aan de gemeenschap.

Planet

Planet gaat logischerwijs over Moeder Aarde. Of je nou producent of dienstverlener bent; het bestaan van jouw bedrijf vraagt heel wat van de aarde. En vrijwel ieder bedrijf (en helaas ook vrijwel iedere Nederlander) vraagt méér van onze planeet dan dat we teruggeven. Denk hierbij aan reisbewegingen van je producten of werknemers, energie- en brandstofverbruik, grondstofgebruik en afval. Door dit te minimaliseren, verklein je je negatieve impact én langere termijn bedrijfsrisico’s. Liever nog zoek je naar en investeer je in manieren om ook een positieve impact te hebben. Denk aan het bijdragen aan natuurbehoud of opschonen van het milieu. 

Profit (Prosperity)

Om voort te kunnen bestaan hebben de meeste bedrijven winst nodig. Winst zorgt er immers niet alleen voor dat aandeelhouders tevreden zijn, het maakt ook het doen van investeringen en het opbouwen van een buffer mogelijk. Bovendien wordt er in ons huidige systeem vooral naar winst gekeken om te bepalen of een bedrijf gezond is, wat daarmee een voorwaarde is voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een lening. 

Ondernemen volgens de 3 P’s

Binnen het bedrijfsleven wordt de definitie van succes opnieuw geformuleerd. Steeds meer bedrijven stappen af van het puur streven naar winst en omarmen een variant op de 3P’s. De één noemt het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), de ander duurzaam ondernemen of regeneratief ondernemen. In de kern komt het op hetzelfde neer: door als bedrijf waarde te creëren voor álle stakeholders (medewerkers, klanten, de gemeenschap, aandeelhouders, partners en zeker ook de planeet), verkrijg en behoud je je bestaansrecht. 

Wil jij dit gedachtegoed omarmen en een plek geven binnen je bedrijf? Hartstikke mooi! Er zijn meerdere manieren om de Triple Bottom Line in de praktijk te brengen. In veel gevallen, zul je de volgende acties in ieder geval moeten ondernemen:

Meten

Je hebt waarschijnlijk goed zicht op de derde P: Profit. Dat hou je al sinds de start van het bedrijf in de gaten en dat blijf je periodiek meten. Dat geldt wellicht nog niet voor People en Planet. Maar, hoe meet je jouw prestaties op deze twee P’s? Een paar ideëen:

 • Het in kaart brengen van je CO2-voetafdruk geeft je inzicht in je negatieve impact op de planeet. 

 • Met betrekking tot mensen is de positieve bijdrage die jouw bedrijf heeft op twee groepen belanghebbenden relatief goed meetbaar: medewerkers en klanten. Door medewerkerstevredenheid en klanttevredenheid uit te vragen, kun je een goed beeld krijgen van je prestaties op People. 

 • De gemeenschap is tevens een belangrijke groep die onder People valt. Wie er onder de gemeenschap of community van jouw bedrijf valt, kun je zelf definiëren. Mogelijk is het de stad of regio waar je gevestigd bent, zijn het families van je klanten, medewerkers of is het een beroepsgroep. Meten wat je hen brengt kun je doen door bij te houden hoeveel tijd je geïnvesteerd hebt in het opknappen van het buurthuis. Of jullie aandeel in het organiseren van een netwerkevenement voor de regio. Of het bedrag waarmee je de lokale sportclub gesponsord hebt. 

 • Wil je de lat écht hoog leggen? Dan kun je je bedrijf toetsen aan de sociale en ecologische standaarden van de B Corp Certificering. De B Impact Assessment (de Engelstalige online tool) is namelijk gratis en voor iedereen toegankelijk. Bereid je wel voor op doortastende, gedetailleerde en soms complexe vragen en onderwerpen. 

Implementeren

Streven naar betere prestaties op alle 3 P’s vraagt om implementatie én naleven van nieuw beleid, initiatieven of maatregelen - klein en groot. Om jullie performance te verbeteren zijn er dus meer knoppen om aan te draaien dan het omlaag brengen van de kosten of vergroten van de afzet. Investeren in verduurzaming bijvoorbeeld verbetert je prestaties op Planet (want: kleinere negatieve impact en/of grotere positieve impact). En een investering in ontwikkeling van medewerkers komt ongetwijfeld terug in medewerkerstevredenheid. Het zijn dit soort ontwikkelingen die langetermijnrisico’s verkleinen en het voortbestaan van je bedrijf borgen.

Rapporteren

Wanneer je méér meet dan je financiële gezondheid kun je ook breder rapporteren. Door periodiek te rapporteren op de drie P’s zullen alle belanghebbenden een completer beeld krijgen van de prestaties van je bedrijf. Zowel bedrijven als bijvoorbeeld de accountancy sector zijn volop bezig met het ontwikkelen van raamwerken, standaarden en tooling die breder rapporteren mogelijk en gemakkelijker maken. Wet- en regelgeving zit ook niet stil. 

Wanneer we de ecologische en sociale winst- en verliesrekening van bedrijven mee laten wegen, zullen andere bedrijven en sectoren ineens bovenaan de lijst van “meest succesvolle bedrijven” of “aantrekkelijkst om in te investeren” staan. Deze beweging is al in gang gezet en zowel klanten als investeerders worden hier alerter op.

De 5 P’s van de SDGs

Wacht, nu zijn het er 5? Inderdaad, de P’s vliegen je om de oren. De Verenigde Naties kwam in 2015 samen om een gedeelde visie te creëren voor een veilige, gezonder en welvarende wereld voor iedereen. Hier kwamen de 17 Sustainable Development Goals uit voort. Zo is SDG 1 “Geen armoede”, SDG 8 “Waardig werk en economische groei” en SDG 12 “Verantwoorde consumptie en productie”. En om de voortgang te meten op deze 17 grote doelstellingen werkt de Verenigde Naties met 5 P’s, namelijk: 

 • People (mensen)

 • Planet (planeet)

 • Prosperity (welvaart)

 • Peace (vrede)

 • Partnerships (samenwerkingen)

Door progressie te bekijken aan de hand van deze 5 P’s erkent de Verenigde Naties dat de 17 doelstellingen onwijs veel afhankelijkheden hebben. Zo kan er bijvoorbeeld vooruitgang geboekt worden op SDG 8 (Waardig werk en economische groei) wanneer de industrie op volle toeren draait en de welvaart stijgt. Maar deze zelfde ontwikkelingen kunnen voor de gezondheid van mensen en die van de planeet een negatief effect hebben, door bijvoorbeeld de lucht- en watervervuiling die de industrie veroorzaakt.

Conclusie

De conclusie van zowel de Triple Bottom Line theorie als het raamwerk van de Sustainable Development Goals is eigenlijk hetzelfde: we moeten ons niet blindstaren op financiële prestaties of groei, daarvoor is onze wereld te complex. Door uit te zoomen en te erkennen dat de ecologische en sociale belangen minstens zo belangrijk zijn als de economische, kunnen we streven naar een gezonde balans. Een leefbare planeet en welvarende medemens zijn immers essentieel voor het voortbestaan van ons als mensheid. En dus ook voor de toekomst van je bedrijf.

Wat vind je van dit artikel?

Lise-Lotte Verhoef

Auteur

Lise-Lotte Verhoef

Voor een leefbare wereld hebben we bedrijven nodig - groot én klein - die het verschil willen maken. Ondernemers die op eigen wijze waarde creëren voor mens en milieu. Hen helpen dit in de praktijk te brengen, daar kom ik m'n bed voor uit. Dat doe ik door te informeren en inspireren, op platformen als deze, en door MKB-bedrijven direct te ondersteunen met Etiquet: Een duurzaamheidsstudio die ondernemers helpt het verschil te maken en zo een plek te bemachtigen in de nieuwe economie.