Wat is maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Ondernemen voor een betere wereld én een beter bedrijf

businessplan-planning-doelen-doelstellingen-mvo

Maatschappelijk verantwoord ondernemen: bedrijven horen en gebruiken die term maar al te vaak. In het kort betekent het dat je bij het ondernemen rekening houdt met mens, milieu en maatschappij. Heb jij al serieus werk gemaakt van deze manier van ondernemen? Zie je obstakels of juist kansen? Hoe pak je het aan? En is maatschappelijk verantwoord ondernemen rendabel?

Duurzaam ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt ook wel maatschappelijk ondernemen, duurzaam ondernemen of op z’n Engels Corporate Social Responsibility (CSR) genoemd. Als je maatschappelijk verantwoord onderneemt, neem je als bedrijf verantwoordelijkheid voor de effecten die jouw bedrijfsactiviteiten hebben op de wereld om je heen.

Nieuwe economie

De Rijksoverheid stimuleert bedrijven maatschappelijk verantwoord te ondernemen en heeft daarvoor MVO Nederland opgericht. De doelstelling van deze organisatie is om een nieuwe economie te creëren waarvoor de volgende kenmerken gelden:

  • Klimaat neutraal. Een economie waarbij per saldo geen broeikasgassen worden uitgestoten.

  • Circulair. Onder de streep geen afval, en grondstoffen worden steeds hergebruikt.

  • Inclusief. Een economisch systeem dat voor iedereen goed toegankelijk is, wie je ook bent.

  • Eerlijke ketens. Geen misstanden ergens in het productieproces. Eerlijk van grondstof tot product.

MVO Nederland probeert gelijkgezinde ondernemers samen te brengen in een netwerk. Zo zijn er meer kansen voor ondernemers die maatschappelijk verantwoord ondernemen ook hoog op de agenda hebben staan. Bovendien hebben ze contact met financiers die willen investeren in duurzame businessmodellen.

Internationaal MVO: OESO-richtlijnen

De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) voorziet in richtlijnen voor bedrijven die internationaal Maatschappelijk ondernemen. Met deze OESO-richtlijnen weet je precies wat de overheid van je verwacht als je internationaal onderneemt. Zo voorkom je dat je bedrijf zich over de grens ‘schuldig’ maakt aan misstanden in het productieproces.

Voordelen MVO

Bedrijven zien vaak op tegen de transitie naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het lijkt vooral geld te kosten en weinig op te leveren. Maar de praktijk wijst uit dat maatschappelijk verantwoord ondernemen je reputatie ten goede komt. Je onderscheidt je van je concurrenten die dit thema verwaarlozen. 

Bovendien voelen werknemers binnen een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt zich vaak meer gemotiveerd om zich volledig in te zetten. En vergeet niet dat een duurzaam bedrijf vaak een heel nieuwe doelgroep aanboort: mensen die kiezen voor duurzaam. Dus ja: maatschappelijk verantwoord ondernemen kan zeer rendabel zijn.

Kernbegrippen

Drie kernbegrippen staan centraal bij MVO: People, Planet en Profit (Triple P). De uitdaging is om een goede balans te vinden tussen deze drie waarden en op alle drie de vlakken waarde te creëren.

People

Bij People gaat het om het welzijn van de medewerkers van het bedrijf, maar ook van de maatschappij als geheel. Denk daarbij aan issues zoals diversiteit, medezeggenschap, gedragscodes, maar ook om mensenrechten, waar internationale ondernemers mee te maken kunnen krijgen.

Planet

Planet betekent dat de bedrijfsactiviteiten binnen ecologische randvoorwaarden plaatsvinden. Er wordt bijvoorbeeld op energieverbruik gelet, afval wordt gescheiden ingezameld en productieprocessen zijn zo zuinig mogelijk.

Profit

Profit kijkt niet alleen naar de financiële prestaties van het bedrijf zelf, maar ook naar de economische effecten van de bedrijfsactiviteiten op de omgeving. Hierbij kun je denken aan werkgelegenheid, investeringen in infrastructuur, uitbesteding en sponsoring.

MVO in de praktijk

Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord onderneemt, zorgt voor goede werkomstandigheden voor het personeel. Het bedrijf probeert de CO2-voetafdruk zo klein mogelijk te maken en koopt maatschappelijk verantwoord in. Dat zijn maar een paar manieren waarop je rekening houdt met mens, milieu en maatschappij. 

Toekomstbestendig ondernemen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt ook wel toekomstbestendig ondernemen genoemd. Bedrijven moeten namelijk de transitie maken naar duurzaam ondernemen. Dat is niet alleen voor de toekomst van onze planeet, maar ook voor de toekomst van het bedrijf. De vraag naar duurzame producten en bedrijven die een duurzame bedrijfsmissie hebben, wordt namelijk steeds groter. Om toekomstbestendig te ondernemen, moet je natuurlijk eerst een goed uitgedacht MVO-beleid opstellen

MVO uitdragen

Je kunt als bedrijf aan je klanten duidelijk maken dat je maatschappelijk verantwoord onderneemt. Bijvoorbeeld door een statement op te stellen en te laten zien hoe je daarnaar handelt. Je kunt ook publiceren over je MVO-activiteiten. Het is ook mogelijk om een MVO-keurmerk aan te vragen als je aan bepaalde duurzaamheidseisen voldoet. Op die manieren kun je laten zien dat je duurzaam ondernemen belangrijk vindt en maak je MVO tot iets waarmee jij je als bedrijf onderscheidt.

Altijd MVO

MVO is geen einddoel, maar een proces. Idealiter is maatschappelijk verantwoord ondernemen verankerd in alle bedrijfsprocessen en wordt er bij iedere beslissing een afweging gemaakt tussen alle belangen die een rol spelen. 

Duurzaamheid wordt daarbij een steeds belangrijker thema. Multinationals hanteren veelal naast een financieel jaarverslag ook een duurzaamheidsverslag waarin ze de voortgang van het bedrijf op duurzaamheidsdoelstellingen weergeven. Maatschappelijk verantwoord ondernemen wordt zo een onderdeel van het bedrijfs-DNA.

Wat vind je van dit artikel?

Job Jansen

Auteur

Job Jansen

Als freelance tekstschrijver en SEO-adviseur heb ik bijna dagelijks contact met bedrijven. Over de jaren heen heb ik samengewerkt met talloze inspirerende ondernemers, waardoor ik veel affiniteit heb gekregen met mkb’ers. Vanuit die ervaring probeer ik als redacteur bij MKB Servicedesk elke keer artikelen te schrijven waar ondernemers echt iets aan hebben.