Werk aan een duurzame productieketen met SDG 12

Concreet aan de slag met één van de Sustainable Development Goals

sdg-12-etiquet-duurzame-productieketen-sustainable-development-goals

De kleurrijke Sustainable Development Goals (SDG's) poppen steeds vaker op. Steeds meer bedrijven committeren zich aan een selectie van deze doelen. Eén van de doelen is SDG 12: Verantwoorde consumptie en productie. Wat houdt dit doel precies in en hoe kan je er als bedrijf mee aan de slag?

Wat is SDG 12?

Voor het creëren van een duurzame toekomst, moeten we wereldwijd duurzaam en verantwoord gaan produceren en consumeren. Dat is waar SDG 12 Responsible Consumption and Production over gaat: het realiseren van duurzame productie- en consumptiepatronen, met als doel om de groeiende wereldbevolking óók in de toekomst in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. 

Duurzame consumptie en productie hard nodig

Stel dat de hele wereld leeft zoals wij Nederlanders leven, dan hebben we in totaal 3,2 aardes nodig om onze levens te onderhouden, vertelt Babette Porcelijn in haar boek De Verborgen Impact. We produceren en consumeren dan ook meer dan de planeet aankan. We halen dus niet alleen te veel grondstoffen uit de aarde, maar genereren ook steeds meer afval en vervuiling, waardoor de druk op het milieu verder toeneemt.

Het belang van een duurzame productieketen 

Bedrijven hebben een belangrijke rol in het creëren van duurzame productie- en consumptiepatronen. Zij zijn immers vaak degenen die de producten maken die onze levens makkelijker, lekkerder of zelfs luxer maken. Door een duurzame productieketen in te richten, kunnen ze een positieve invloed hebben op het milieu. 

Maar hoe pak je dat dan precies aan? In dit geval zijn er meerdere wegen die naar Rome leiden. Zo kun je als bedrijf een circulair business model verkennen, waarbij je zorgvuldiger met materialen omgaat en zorgt dat deze kunnen worden hergebruikt.

Daarnaast kun je ook kijken naar het energiegebruik in je productieketen. Hoe wordt de energie opgewekt? Kun je groene energie inkopen of zelf opwekken met bijvoorbeeld zonnepanelen? Door hier efficiënt mee om te gaan, kun je je CO2-uitstoot verminderen.

Een laatste voorbeeld is door duurzaamheid op te nemen in wat je als bedrijf deelt en rapporteert. Rapporteren op duurzaamheidsresultaten houdt je niet alleen scherp, maar zorgt er ook voor dat je andere bedrijven kunt inspireren hun impact te verbeteren. 

De targets van SDG 12

Gelukkig geeft SDG 12 óók praktische handvatten voor het realiseren van duurzame productie- of consumptie-patronen. Zo heeft de Verenigde Naties voor elk Sustainable Development Goal targets opgesteld. Dit zijn sub-doelstellingen op diverse thema’s waar je als bedrijf op in kunt haken. Zo gaan de targets van SDG 12 onder andere over het gebruik van grondstoffen, het verminderen van afval en het promoten van een duurzame levensstijl. 

De targets van SDG 12 zijn in het kort: 

 • 12.1: Implementeer het 10-jarig Programmakader voor Duurzame Consumptie- en Productiepatronen.

 • 12.2: Realiseer duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen.

 • 12.3: Halveer de voedselverspilling per inwoner. 

 • 12.4: Realiseer milieuvriendelijk beheer van chemicaliën en afval. 

 • 12.5: Verminder de productie van afval substantieel.

 • 12.6: Stimuleer bedrijven om duurzaam beleid te implementeren en structureel op duurzaamheid te rapporteren.

 • 12.7: Stimuleer de overheid om duurzaam beleid te implementeren.

 • 12.8: Promoot een duurzame levensstijl wereldwijd.

 • 12.A: Ondersteun ontwikkelingslanden bij het adopteren van duurzame productie- en consumptiepatronen. 

 • 12.B: Ontwikkel en implementeer tools die duurzaam toerisme promoten.

 • 12.C: Elimineer storende marktinvloeden die duurzame productie- en consumptiepatronen in de weg zitten. 

Wil je meer lezen over deze specifieke targets? Ga dan naar de website van SDG Nederland.

Zo ga je met SDG 12 aan de slag

Heeft jouw bedrijf een duidelijke link met SDG 12 en wil je concreet met dit doel aan de slag? Onderstaande tips brengen je op weg. 

Selecteer targets binnen SDG 12 die voor jou relevant zijn

Zoals je hierboven kunt zien, zijn de targets van SDG 12 - net als bij de andere SDG's - uiteenlopend. Niet alle targets zijn dus voor elk bedrijf relevant. Als je met SDG 12 aan de slag wilt, is het dus van belang dat je de targets onder de loep neemt en bepaalt aan welke jij een bijdrage wilt leveren. Hoe meer focus je hierin aanbrengt, hoe scherper je duurzaamheidsplan wordt. 

Bedenk initiatieven om aan deze targets bij te dragen

Heb je 1-3 targets gekozen? Dan wordt het tijd om initiatieven te bedenken. Wat kan jouw bedrijf concreet implementeren of doen om hier een positieve verandering te maken? Deze initiatieven geven invulling aan het duurzaamheidsplan van je bedrijf. Zet jouw initiatieven op een rij en definieer mijlpalen per initiatief: wanneer is dit initiatief voor ons bedrijf een succes?  

Zoek contact met bedrijven die ook voor SDG 12 gaan

Jij bent gegarandeerd niet het enige bedrijf dat met SDG 12 (of jouw gekozen target) aan de slag wilt. Ga daarom eens online of binnen bedrijvenkringen op zoek naar bedrijven met eenzelfde ambitie. Kan je ze niet vinden? Je kunt een bedrijf altijd inspireren of stimuleren om mee te doen. Want alleen door samen te werken, kunnen we de Sustainable Development Goals waarmaken. 

Wat vind je van dit artikel?

Floor Meeder

Auteur

Floor Meeder

Voor een duurzame toekomst hebben we meer bedrijven nodig - groot én klein - die het verschil willen maken. Mijn missie? Ondernemers in beweging zetten en hen helpen om op eigen wijze waarde te creëren voor mens en milieu. Dat doe ik door te schrijven, op platformen als deze, en MKB-bedrijven direct te ondersteunen met Etiquet: Een duurzaamheidsstudio die ondernemers helpt het verschil te maken en een plek te bemachtigen in de nieuwe economie.