Duurzaamheidskeurmerken voor je bedrijf: welke zijn er en hoe kies je de juiste?

De belangrijkste keurmerken voor duurzaam ondernemen uitgelegd

keuze-denken-vrouw-krullen

Keurmerken, het stikt ervan. Ook op het gebied van duurzaamheid en duurzaam ondernemen. Toewerken naar een keurmerk duurzaamheid kan je bedrijf veel opleveren. Als je om de juiste redenen voor een nuttig keurmerk kiest tenminste. We maken je graag wegwijs en helpen je kiezen.

Wat maakt een waardevol duurzaamheidskeurmerk?

Een waardevol keurmerk duurzaamheid heeft wat ons betreft de volgende karaktereigenschappen:

  • Geloofwaardig: wat betekent dat de eisen transparant moeten zijn en dat er een duidelijke ondergrens gesteld is. Bovendien is het belangrijk dat de onafhankelijke (!) organisatie achter het duurzaamheidskeurmerk grondig controleert of aan de eisen voldaan wordt.  

  • Breed gedragen: hoe meer organisaties zich langs dezelfde goed onderbouwde meetlat leggen, hoe beter je prestaties op de gestelde standaarden kunt vergelijken. Een keurmerk dat de lat dusdanig laag legt dat ieder bedrijf moeiteloos kwalificeert, verliest echter gauw haar kracht. 

  • Vooruitstrevend: we maken graag onderscheid tussen “de basis op orde hebben” en “echt lekker bezig zijn”. Liefst weergeeft een keurmerk dat tweede. Een keurmerk mag de koplopers uitlichten en de nog-niet-koplopers inspireren en motiveren om in actie te komen. In plaats van het uitdelen van een pluim voor het voldoen aan de wet.

Welke duurzaamheidskeurmerken zijn er?

Internationaal, nationaal, branchespecifiek - keurmerken en certificeringen zien we op alle niveau’s. We lichten er een aantal uit die gaan over duurzaamheidprestaties op bedrijfsniveau (en dus niet op product- of service-niveau). Waarbij de één meer naar een milieukeurmerk neigt, en de ander zich focust op het sociale domein.

B Corp Certificering

Wat is de B Corp Certificering? De B Corp-certificering is een internationale certificering voor winstgedreven bedrijven die een bewezen positieve impact hebben op mens en milieu. Deze bedrijven - klein en groot - hebben duurzaamheid een blijvende plek gegeven in hun besluitvorming, beleid, processen en cultuur. 

Hoe wordt je een B Corp? Om B Corp te worden, moet je voldoen aan hoge sociale en ecologische standaarden. Alleen wanneer je je bedrijf hebt ingericht op een manier die mens en milieu op de voorgrond plaatst (en dit kunt hardmaken met feiten en cijfers), zul je in de B Impact Assessment voldoende punten behalen om je B Corp aanvraag in te kunnen dienen. Trek voor het verbeteren van je sociale en ecologische impact (vóór je je aanvraag indient) zo’n 6 - 18 maanden uit.

Wie zit erachter? De non-profit B Lab.

CO2 Prestatieladder

Wat is de CO2 Prestatieladder? De CO2-Prestatieladder richt zich specifiek op het in kaart brengen en reduceren van CO2 en bijkomende kosten. De Ladder kun je gebruiken als CO2-managementsysteem en als instrument bij bijvoorbeeld aanbestedingen. 

Hoe kom je op de CO2 Prestatieladder? De eerste stap is het verkrijgen van inzicht in je voetafdruk, door bijvoorbeeld alle energiedata te verzamelen. Ook ga je aan de slag met het formuleren van doelstellingen en definiëren van maatregelen om CO2 te reduceren. Hier moet je transparant over zijn richting de buitenwereld. Tot slot richt je een managementsysteem in om voortgang te bewaken en krijg je een audit, die jaarlijks terugkeert.

Wie zit erachter? Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen.

EcoVadis

Wat is de EcoVadis Rating? Met de EcoVadis certificering krijg je als bedrijf inzicht in hoe goed je de principes van duurzaamheid, of Corporate Social Responsibility (CSR), hebt geïntegreerd. De belangrijkste thema’s zijn Milieu, Arbeid & Mensenrechten, Ethiek en Duurzaam inkopen. EcoVadis richt zich vooral op bedrijven die onderdeel zijn van internationale ketens. 

Hoe behaal je een EcoVadis Rating? Door je online te registreren en vragen te beantwoorden in de online tooling, ontwikkelt EcoVadis een scorecard. Dit helpt je om inzicht te krijgen in waarop je kunt verbeteren, hoe je presteert ten opzichte van anderen, en progressie bij te houden.

Wie zit erachter? Het bedrijf EcoVadis.

Great Place to Work

Wat is Great Place to Work? Een belangrijk onderwerp binnen duurzaam ondernemen is het ontwikkelen en behouden van een tevreden, gezond, betrokken team. Als werkgever betekent dit dat je naar je medewerkers luistert, actief om feedback vraagt en hen op uiteenlopende manieren ondersteunt en stimuleert - als mens en medewerker. Behaal je de Great Place to Work certificering, dan krijg je erkenning dat dit voor jouw medewerkers geldt. 

Hoe wordt je een Great Place to Work? Na een stukje kennismaking en voorbereiding met het projectteam van Great Place to Work, vindt het medewerkersonderzoek plaats. Ze meten binnen jouw team op vijf waarden: geloofwaardigheid, respect, eerlijkheid, trots en kameraadschap. Vervolgens krijg je de resultaten en, indien van toepassing, de certificering. 

Wie zit erachter? Het bedrijf Great Place to Work.

ISO 26000, ISO 14001, ISO

Wat is de ISO Certificering? De internationale ISO-normen schrijven regels voor waarmee organisaties structuur kunnen aanbrengen in hun managementsystemen. En de kwaliteit hiervan kunnen bewaken en uitdragen. Er bestaat een flink aantal normen en de kwaliteitsnorm ISO 26000 is de Richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Voor het ontwikkelen van milieubeleid biedt de ISO 14001 norm uitkomst, of de ISO 50001-norm als het specifiek gaat over energieverbruik en CO2.

Hoe wordt je ISO gecertificeerd? Het begint bij het kritisch onder de loep nemen van je eigen processen, procedures en kwaliteitsmanagementsysteem, met de ISO-normen ernaast. Vaak zul je zien dat je nog ‘t een en ander moet inrichten en verbeteren voor je een certificatie-instelling in huis haalt om je te laten toetsen. Hier komen audits bij kijken. 

Wie zit erachter? Het bedrijf ISO, de International Organization for Standardization.

MVO-Keurmerk

Wat is het MVO-Keurmerk? Het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Keurmerk vertegenwoordigt een verantwoorde en duurzame bedrijfsvoering, volgens de organisatie Keurmerk Nederland, en heeft “een haalbaar en transparant karakter”. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Basic, Brons, Zilver en Goud.

Hoe krijg je het MVO-Keurmerk? Je kunt het MVO-Keurmerk behalen door een checklist af te werken op de onderwerpen Algemeen, People, Planet, Profit. De punten waarop je JA antwoord, moet je natuurlijk kunnen onderbouwen. Inspectie gebeurt jaarlijks middels interviews met medewerkers. 

Wie zit erachter? Het bedrijf Keurmerk Nederland.

BREEAM

Wat is de BREEAM-NL Certificering? Gebouwen die op zowel milieu-impact als gezondheid van het binnenklimaat (denk aan: ventilatie, licht) nog beter presteren dan de wet voorschrijft, kunnen in aanmerking komen voor een BREEAM-certificering. In 2009 is van deze internationale certificering een variant ontwikkeld specifiek voor de Nederlandse markt: BREEAM-NL. Binnen deze certificering voor een duurzame gebouwde omgeving bestaan vier keurmerken, namelijk:

  • nieuwbouwprojecten

  • bestaande gebouwen

  • sloopprojecten

  • complete gebiedsontwikkelingen 

Hoe behaal je de BREEAM-NL Certificering? Het begint bij het kiezen van het juiste keurmerk, waarna ‘t wordt aangeraden om de hulp van een expert in te schakelen of zelf een training te volgen. Zo wordt duidelijk welke bewijslast je moet verzamelen om de certificering te kunnen behalen. Vervolgens duik je de assessmenttool in, waarin je je gebouwdossier gaat vullen met de aantoonbare en meetbare duurzaamheidsprestaties van je gebouw(en). Heb je dit compleet? Dan zal een onafhankelijke deskundige je project beoordelen. De laatste stap is een steekproefsgewijze controle door de Dutch Green Building Council. 

Wie zit erachter? De stichting Dutch Green Building Council (DGBC) ontwikkelt en beheert BREEAM-NL

Welk keurkmerk duurzaamheid past bij mijn bedrijf?

Om een passende duurzaamheidskeurmerk keuze te maken, kun je jezelf de volgende vragen stellen:

  • Wat vertegenwoordigt dit keurmerk? Waar staat dit keurmerk voor, welke boodschap draagt het uit? En vervolgens: sluit dit aan bij de waarden, missie, visie van jouw bedrijf? Lees ook: Zo verwerk je duurzaamheid in je strategie

  • Wie hecht er waarde aan dit keurmerk? Kan jouw doelgroep je product of dienst makkelijker vinden als je aan dit keurmerk voldoet, of zullen ze jouw bedrijf dankzij dit keurmerk verkiezen boven de concurrent? Hechten huidige of toekomstige medewerkers zich aan de waarde die het keurmerk vertegenwoordigt, waardoor talenten zich bij jouw missie willen aansluiten?

  • Wat gaat toewerken naar dit keurmerk me brengen? Zul je het keurmerk zonder pijn en moeite binnenslepen, dan kan het om bovenstaande redenen nog steeds een goed idee zijn. Maar juist die keurmerken die je uitdagen, die de lat hoog leggen en je inspireren om het beter te doen, dat zijn de keurmerken die de moeite waard zijn om mee aan de slag te gaan.

Wees kritisch op keurmerken

Bij keurmerken duurzaamheid geldt geen “spaar ze allemaal”-principe. Wees kieskeurig waar jij je tijd en middelen aan besteedt. Bekijk kritisch waar je wel en niet mee geassocieerd wil worden. En als je je pijlen op een keurmerk of certificering hebt gericht, maak er dan werk van. Zorg dat je goed kunt onderbouwen dat je doet wat je zegt te doen én dat je ‘m met overtuiging behaalt, samen met je team. Dan haal je de meeste waarde uit (de weg naar) het keurmerk.

Wat vind je van dit artikel?

Lise-Lotte Verhoef

Auteur

Lise-Lotte Verhoef

Voor een leefbare wereld hebben we bedrijven nodig - groot én klein - die het verschil willen maken. Ondernemers die op eigen wijze waarde creëren voor mens en milieu. Hen helpen dit in de praktijk te brengen, daar kom ik m'n bed voor uit. Dat doe ik door te informeren en inspireren, op platformen als deze, en door MKB-bedrijven direct te ondersteunen met Etiquet: Een duurzaamheidsstudio die ondernemers helpt het verschil te maken en zo een plek te bemachtigen in de nieuwe economie.