Transitievergoeding bij ziekte van een medewerker: dit moet je weten

Over de regels en de hoogte van een ontslagvergoeding bij ziekte

Hoe werkt de transitievergoeding bij ziekte van een medewerker

Personeelsvragen? Word lid van MKB Servicedesk

Ga je een zieke medewerker ontslaan? Dan krijg je te maken met transitievergoeding bij ziekte. En dat bedrag aan ontslagvergoeding kan behoorlijk oplopen als iemand al lang in dienst is. Maar als werkgever kun je compensatie aanvragen voor deze transitievergoeding. Hoe dit zit, lees je in dit artikel.

Hoe werkt transitievergoeding bij ziekte?

Tijdens de eerste twee jaar dat iemand ziek of arbeidsongeschikt is, mag je deze medewerker niet ontslaan. Tenzij de ziekte niet de aanleiding van het ontslag is, bijvoorbeeld in het geval dat iemand pas ziek werd nadat jij de ontslagvergunning al had aangevraagd bij het UWV. Ook als iemand niet meewerkt aan re-integratie, kan je iemand die ziek is toch binnen twee jaar ontslaan. 

Maar over het algemeen geldt dus die termijn van twee jaar. Neem jij als werkgever het initiatief tot het beëindigen van de arbeidsovereenkomst of het niet verlengen van het tijdelijke contract? Dan moet je de werknemer transitievergoeding betalen. 

Hoeveel is de ontslagvergoeding bij ziekte?

Om de transitievergoeding te berekenen (bij ziekte), kijk je naar het maandsalaris en de duur van het dienstverband:

  • Je rekent ⅓ bruto maandsalaris voor elk volledig dienstjaar dat iemand bij je heeft gewerkt. 

  • Voor de resterende periode (dus korter dan een heel jaar) betaal je het bruto salaris over deze periode, gedeeld door het bruto maandsalaris. Vermenigvuldig dit bedrag met ⅓ maandsalaris en deel door twaalf.

  • De transitievergoeding is maximaal € 89.000 (2023), behalve als je jaarsalaris meer is dan dat. In dat geval betaal je het volledige jaarsalaris. 

Voorbeeld berekening transitievergoeding bij ziekte

Een voorbeeld: Medewerker X is 2 jaar en 5 maanden in dienst. Hij verdient bruto € 3.000 per maand. 

Voor de eerste twee dienstjaren is de transitievergoeding: 2 x € 3.000 x ⅓  = € 2.000

Voor de overige 5 maanden is de transitievergoeding: ((5 x 3.000 = € 15.000)  / € 3.000) x (€ 3.000 x ⅓ / 12) = 5 x 83,33 = € 416,67

Totaal is de bruto transitievergoeding voor deze medewerker dus € 2.000 + € 416,67 = € 2.416,67.

Voor de hoogte van de transitievergoeding maakt het niet uit of iemand ziek uit dienst gaat of iemand die gezond is ontslagen wordt.

Met welk loon reken je als iemand lang ziek was?

Was iemand al ziek voor het moment dat je deze medewerker wilde ontslaan of op het moment van ontslag? Dan heeft dit geen gevolgen voor de arbeidsduur of de hoogte van het basis bruto maandsalaris. 

Het brutoloon is in elke berekening van de transitievergoeding het uitgangspunt. Dit brutoloon kun je terugvinden in de arbeidsovereenkomst. Dit kan dus anders zijn dan het lagere loon dat iemand kreeg tijdens de periode dat hij ziek was. 

Ontslag na 2 jaar ziekte? Ontslagvergoeding gecompenseerd

Voor veel werkgevers is deze transitievergoeding een behoorlijke som geld. Zeker na het al doorbetalen van een zieke, niet werkende medewerker. Sinds 2020 krijg je als werkgever de volledige transitievergoeding na twee jaar ziekte vergoed van het UWV. Dit geldt ook nog met terugwerkende kracht tot en met ontslagen vanaf 2015. 

Lees meer over compensatie transitievergoeding

Bij slapend dienstverband bij ziekte geen transitievergoeding

Verwacht je binnen een afzienbare periode wel weer passend werk te hebben voor de zieke werknemer? Of ziet het ernaar uit dat iemand snel weer beter is? Dan kun je ook kiezen voor een slapend dienstverband.

Bij een slapend dienstverband hoef je iemand na twee jaar geen loon meer te betalen, maar ook geen transitievergoeding te betalen. Je ontslaat iemand immers niet. Zodra er passend werk beschikbaar is, moet je de zieke werknemer die wel geven. En slapende dienstverbanden tellen ook mee voor het afspiegelingsbeginsel als je mensen moet ontslaan om bedrijfseconomische redenen.

Wat vind je van dit artikel?

Lian de Snoo

Auteur

Lian de Snoo

Als Juffrouw Taal help ik ondernemers in het mkb aan en met ijzersterke content. Door lekker leesbare en vindbare teksten voor ze te schrijven of door hen te leren hoe ze dat zelf kunnen doen.