Transitievergoeding bij ziekte van een medewerker: dit moet je weten

Nieuwe regels sinds 2020

Hoe werkt de transitievergoeding bij ziekte van een medewerker

Personeelsvragen? Word lid van MKB Servicedesk

Ga je een zieke medewerker ontslaan? Dan zul je een behoorlijke transitievergoeding moeten betalen. Gelukkig is de transitievergoeding na twee jaar ziekte sinds 2020 iets anders ingericht, je krijgt nu compensatie vanuit het UWV.

Je bent werkgever verplicht om salaris bij ziekte door te betalen. Dit werkt zo bij een griepje, maar ook bij langdurige ziekte. Deze kosten kunnen flink oplopen. Als werkgever kan het dan interessant zijn om afscheid te nemen van deze medewerker. Hier moet je echter wel een transitievergoeding voor betalen. 

Hoe hoog is de transitievergoeding na twee jaar ziekte?

Om de transitievergoeding te berekenen (bij ziekte), moet je kijken naar het maandsalaris en de duur van het dienstverband:

  • Je betaalt ⅓ maandsalaris voor elk volledig dienstjaar.

  • Voor de resterende periode (dus korter dan een heel jaar) betaal je het bruto salaris over deze periode, gedeeld door het bruto maandsalaris. Vermenigvuldig dit bedrag met een derde maandsalaris en deel door twaalf.

  • De transitievergoeding is maximaal € 83.000, behalve bij een jaarsalaris boven de € 83.000. In dat geval betaal je het volledige jaarsalaris.

Een voorbeeld: stel een medewerker is twee jaar en 5 maanden in dienst en verdient bruto € 3.000 per maand. Voor de eerste twee dienstjaren is de transitievergoeding: 2 x € 3.000 x ⅓  = € 2.000

Voor de overige 5 maanden is de transitievergoeding: (€ 15.000 / € 3.000) x (€ 3.000 x ⅓ / 12) = 5 x 83,33 = € 416,67

Totaal is de bruto transitievergoeding voor deze medewerker dus € 2.000 + € 416,67 = 2.416,67.

De transitievergoeding bij ziekte van een medewerker is overigens even hoog als wanneer een gezonde medewerker ontslagen wordt.

Ontslag na 2 jaar ziekte? Transitievergoeding gecompenseerd

Voor veel werkgevers is deze transitievergoeding een behoorlijke som geld, zeker na het doorbetalen van een zieke, niet werkende medewerker. Gelukkig heeft de overheid hier een oplossing voor gevonden.

Sinds 2020 krijg je als werkgever de volledige transitievergoeding na twee jaar ziekte vergoed van het UWV. Dit geldt niet alleen voor nieuwe ontslagen, maar met terugwerkende kracht vanaf 2015.

Slapend dienstverband

Soms is het gunstiger om je werknemer juist niet te ontslaan als de ziekte langer dan twee jaar duurt. Misschien heb je binnenkort wel passend werk beschikbaar of verwacht je dat je werknemer snel weer beter zal worden.

Je hoeft je werknemer na deze twee jaar ziekte geen loon meer te betalen of een transitievergoeding na te geven. Er is dan geen sprake van ontslag, maar een slapend dienstverband.

Let op: je bent als werkgever wel verplicht om de zieke werknemer passend werk te geven als dit beschikbaar is. Ook moet je deze medewerker meetellen voor het afspiegelingsbeginsel als je mensen moet ontslaan om bedrijfseconomische redenen.

Pauline Veenstra

Auteur

Pauline Veenstra

Als freelance copywriter schrijf ik voor veel verschillende ondernemersplatforms, waaronder MKBSD. Ik vind het ontzettend leuk om de verhalen van ondernemers vast te leggen, het starten van een eigen bedrijf is immers een groot avontuur! Verder houd ik ervan om complexe thema’s als financiering en belastingzaken uit te leggen op een manier die voor iedereen begrijpelijk is. Zo hoop ik jouw leven als ondernemer net wat gemakkelijker te maken.